Barrel

Barrel is een blogpage waarop een papa die het co ouderschap heeft over een puber en een peuterpuber vertelt over zijn dagelijkse beslommeringen.