Kort en krachtig

Welkom op mijn weblog "Kort en krachtig": opvallende actuele zaken en evt. commentaar.

www.movisie.nl

0 reacties

Samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers

De belangrijkste conclusie uit de peiling van 2011 is dat zowel een meerderheid van de beroepskrachten als van de vrijwilligers aangeeft graag met elkaar te werken. Opvallend is wel dat deze groepen lijken te verschillen in hun opvattingen over hun samenwerking.
Zowel beroepskrachten als vrijwilligers noemen daarbij een aantal knelpunten: beroepskrachten zien de bijdrage van vrijwilligers als noodzaak, terwijl vrijwilligers hun inzet ervaren als substantieel. Een ander aspect dat beroepskrachten noemen, is de wens om professionalisering van de vrijwilliger. Wellicht positief bedoeld, maar vrijwilligers ervaren onder andere op dit punt een gebrek aan waardering van de beroepskracht.
Waarom samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers?
Beroepskrachten en vrijwilligers werken al veel langer samen in het sociale domein. Of het nu om begeleiding van patiënten en cliënten gaat of om vrijwilligerswerk in de buurt, vaak hebben vrijwilligers te maken met beroepskrachten en andersom. Het thema “samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers in het sociale domein”  kwam naar voren als één van de meest genoemde onderwerpen die het panel graag in een enquête aan de orde wilde stellen. De bezuinigingsmaatregelen in het sociale domein roepen automatisch vragen op over de werkverdeling en samenwerking. 2011 was bovendien het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk. Reden genoeg dus om in 2011 de mening van frontliniewerkers te peilen over de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.
De enquête
In de zomer van 2011 peilden we de mening onder het frontliniepanel over deze samenwerking. Enkele vragen daarbij waren:
 • Werken beroepskrachten graag samen met vrijwilligers en hoe geldt dat andersom?
 • Wat zijn succesfactoren en knelpunten in de samenwerking?
 • Hoe worden beroepskrachten en vrijwilligers ondersteund om de samenwerking goed te laten verlopen?
 • Wat zijn belangrijke informatiemiddelen en in hoeverre maken ze er gebruik van?
 • Welke instrumenten kennen en gebruiken ze om de samenwerking te verbeteren?
354 frontliniewerkers hebben de digitale enquête ingevuld. Enkele opvallende uitkomsten:
 • De belangrijkste conclusie is dat zowel een meerderheid van de beroepskrachten als een meerderheid van de vrijwilligers aangeeft graag met elkaar te werken.
 • Beroepskrachten zien vrijwilligerswerk vaker als een noodzakelijke aanvulling op hun eigen werk, terwijl zij hun eigen werk nodig vinden voor de continuïteit. Vrijwilligers zien hun werk wel vaker als substantieel. 
 • Beroepskrachten zijn positief over vrijwilligers, maar vrijwilligers ervaren dit niet altijd zo. Deze laatste groep noemt daarbij het gebrek aan waardering van de beroepskracht..
 • Goede communicatie en een heldere taakverdeling worden door de meeste beroepskrachten en vrijwilligers als belangrijkste factoren genoemd om de samenwerking te bevorderen.
 • Zowel beroepskrachten als vrijwilligers geven in meerderheid aan dat ze behoefte hebben aan praktische tips om de samenwerking te verbeteren, in ieder geval meer dan ze nu krijgen.
 • Net als beroepskrachten dienen vrijwilligers werving- en selectieprocedures te doorlopen, zo vindt  meer dan de helft van zowel de beroepskrachten als van de vrijwilligers.
 • Hoewel sociale media nog maar door een kwart als informatiemiddel wordt gebruikt, is hier een duidelijke stijging te zien: van 6% in 2009 en 8% in 2010 naar 25% in 2011.
Verslag
Lees de uitgebreide verslaglegging in 'Living apart together': Frontliniepanel over de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten.
Bijeenkomst
Naar aanleiding van de internetraadpleging werden respondenten uitgenodigd om op 29 november 2011 tijdens een bijeenkomst verder te praten over dit onderwerp. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.