Hallo, hier Aarde

Wat is de oorsprong van onze gedachten, gevoelens en overtuigingen? Dat is de centrale vraag op de blog Hallo, hier Aarde. Vanuit de cultuurgeschiedenis probeer ik te achterhalen wat de herkomst is van onze culturele gebruiken, spirituele en religieuze denkbeelden en de psyche van de mens. De meeste artikelen zijn voorzien van door mijzelf gemaakte tekeningen, schilderijen of foto's. Onder de link Index vindt u een overzichtspagina met alle onderwerpen die op Hallo, hier Aarde aan bod zijn gekomen. Copyright Esther Hoff.

Beste landbouwers en tuinders,

0 reacties

No 248

Illustratie: Ten Eerste. Foto Esther Hoff, 2018.

De afgelopen tijd is er veel kritiek geuit op de landbouwers en tuinders in ons land. Nederland kent een democratische staatsvorm, wat zoveel betekent als dat de stem van het volk meetelt in de landelijke besluitvorming. Daartoe behoren landbouwers en tuinders en uiteraard ook de ‘gewone’ burgers die een andere bijdrage leveren aan het landsbelang. Als ‘gewone’ burger wil ik mijn visie aan u voorleggen.

Ik ben opgegroeid tussen de Zeeuwse akkers en ben mijn leven lang trots geweest op de landbouwers en tuinders, want zij zijn het immers die zorgen dat wij te eten hebben. Wie voor ons voedsel zorgt verdient het grootst mogelijke respect en dankbaarheid. Het is daarom dat het mij zeer betreurt dat landbouwers en tuinders bekneld zijn geraakt in een oneerlijke economische strijd die zij nooit kunnen winnen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het volksvoedsel, maar ook van de vruchtbaarheid van onze grond. Als ik door Zeeland rijdt zie ik akkers ingezaaid met groenbemesters om de aarde te herstellen na intensieve landbouw. Ik zie akkerranden met veldbloemen voor de bijen en dat landbouwers hun best doen minder gif te spuiten. Maar ik zie ook dat fruitboomgaarden steeds verder uitbreiden en dat graanhalmen de helft korter zijn dan vijftien jaar geleden. Landbouwmachines zo groot als tankwagens met een spanwijdte van een vliegtuig denderen over de landbouwwegen. Er weerklinken geluiden over hoe landbouwers en tuinders dreigen te bezwijken onder de stress die de economische druk hen oplegt. Ik herken mijn eigen vertrouwde Zeeuwse land amper meer.

Afgelopen drie jaar heb ik als gewone Zeeuwse burger bij tientallen boerderijen in de regio aangebeld en gevraagd of zij een lapje grond over hadden waarop de inwoners uit de omgeving moestuinen mochten aanleggen, zodat zij zelf hun eigen voedsel zouden kunnen verbouwen. Met één hectare kun je de gehele regio voorzien van gezond voedsel. Voedsel uit de regio waarin je zelf leeft is de gezondste voedselbron die er is. Het maakt bovendien milieuvervuilend langeafstandsvervoer voor geïmporteerd supermarktvoer overbodig. Elders in het land zijn dergelijke initiatieven met succes aanvaard, maar in Zeeland wordt afwerend gereageerd. De vijf meest gehoorde reacties op mijn voorstel waren: ‘Die overwoekerde grasakker zoals u dat noemt is een beleggingsobject’. ‘Dat weitje verhuur ik soms als paarden of schapenwei.’ ‘Ik wens geen gekkigheid op mijn grond.’ Vaak kreeg ik ook vriendelijk te verstaan: ‘Ik heb zelf elke vierkante centimeter nodig om aan de norm te voldoen, maar ik wens u veel succes.’ Maar ook: ‘U bent zeker van de Gemeente? Hoor eens, ik wens geen verraders aan mijn deur.’ Wat heeft u te verbergen? De enige grond die overblijft voor ons klootjesvolk zijn de zwaar vergiftige bunders die aan stinkfabrieken grenzen.

Waarom bent u ooit landbouwer of tuinder geworden? Realiseert u zich nog voldoende dat u het bent die verantwoordelijk is voor het voedsel van de gehele natie? Dat wij allen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het voedsel dat u voor ons teelt? Dat de volksgezondheid in de eerste plaats door ons voedsel wordt bepaald? Wat evenzeer geldt voor het welzijn van de dieren en niet in de laatste plaats voor de Aarde als vruchtbare planeet waarop leven pas mogelijk is wanneer de grond in een gezond evenwicht is en blijft. Door landbouwer of tuinder te worden heeft u deze verantwoordelijkheid op u genomen. Kunt u deze verantwoordelijkheid nog wel aan?

De Nederlandse bevolking kampt in toenemende mate met gezondheidsklachten die aantoonbaar worden veroorzaakt door slechte voeding. Gemanipuleerd graan, hormoonvlees, antibiotica in diervoeding, chemisch bewerkt voedsel waarin alle voedingsstoffen vervangen worden door synthetische medicinale stoffen. Dit leidt tot uiteenlopende ziekten, onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, miskramen en kinderen met ernstige hormonale afwijkingen. Het leidt tot psychische aandoeningen, omdat hormonen in belangrijke mate zowel de hersengroei als het immuunsysteem, alsook onze psychische veerkracht en daarmee ons gedrag bepalen. Door onbespoten voedsel geteeld in gezonde grond zijn al deze moderne volksziekten, aandoeningen en afwijkingen te voorkomen. Bovendien leidt de huidige manier van voedselproductie tot een aanzienlijk verkorte levensduur; die is in dertig jaar tijd gedaald van een gemiddelde leeftijd van 85 jaar naar 62 jaar voor de Nederlandse bevolking. Wereldwijd ligt de leeftijdsverwachting op een schameler 32 jaar. Uitputting van landbouwgrond en veehouderij ligt hieraan ten grondslag. Ik denk dat u dit al wel weet, maar met uw handen in het haar zit over het voortbestaan van uw bedrijven. U wordt vermorzeld tussen torenhoge bancaire leningen en de zweep van het economisch regiem. Is het dat allemaal waard?

Ons lot ligt in uw handen. U bent bij machte ons te genezen met het voedsel dat u verbouwt. U kunt die door het volk zo vurige gehoopte mentaliteitsverandering teweeg brengen, die de wereld veiliger en leefbaarder maakt. U kunt er ook voor kiezen te blijven volharden in uw economische machtsstrijd met de wetenschap dat u medeschuldig bent aan het ziekmaken van al uw medemensen. De keus is aan u.

Ik wens u allen een gewetensvol 2020.

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.