Hallo, hier Aarde

Wat is de oorsprong van onze gedachten, gevoelens en overtuigingen? Dat is de centrale vraag op de blog Hallo, hier Aarde. Vanuit de cultuurgeschiedenis probeer ik te achterhalen wat de herkomst is van onze culturele gebruiken, spirituele en religieuze denkbeelden en de psyche van de mens. De meeste artikelen zijn voorzien van door mijzelf gemaakte tekeningen, schilderijen of foto's. Onder de link Index vindt u een overzichtspagina met alle onderwerpen die op Hallo, hier Aarde aan bod zijn gekomen. Copyright Esther Hoff.

Terra Nullius

0 reacties

No 247

De term Terra Nullius stamt uit het Romeinse Rechtssysteem en is tot op heden een rechtsgeldig onderdeel van de Grondwet. Terra Nullius betekent Niemandsland. Het is een stuk grond, gebied of terrein dat tot geen enkele Staat behoort. Hoewel het weldegelijk iemands eigendom of erfgrond kan zijn, vatte het Romeinse Rechtssysteem het op als land dat aan niemand toebehoort en derhalve geen recht had op bescherming door het Romeinse militaire apparaat. Wie geen staatsbescherming geniet betaalt ook geen belasting, immers belasting is van oorsprong bedoeld om het staatsleger te kunnen bekostigen.

Terra Nulliusus werden meestal onmiddellijk ingelijfd door een Militaire Staat, die daarbij geen enkel verzet ondervond. De Europese VOC beschouwde alle grondgebieden buiten de VOC-lidstaten als Terra Nullius. Zo werd het mogelijk een compleet land met inwoners en al te kolonialiseren. Kolonialiseren is een chique woord voor veroveren, bezetten of botweg roven. De inwoners werden tot slaven gemaakt, waarmee zij al hun rechten op bescherming verloren. Slaven zijn dus mobiele Terra Nullici. Er zwerven diverse volkeren over de Aarde die ten prooi gevallen zijn aan de Terra Nullius Wet en hun oorspronkelijke leefgebied hieraan zijn kwijtgeraakt. Zij zijn Stateloos en daarmee Statusloos en al generaties lang op zoek naar Het Beloofde Land dat hen kan beschermen. Deze volkeren worden stelselmatig gestigmatiseerd. Dit lot treft ook vluchtelingen die proberen asiel aan te vragen.

Staten zijn ontstaan door leefgebieden die toebehoorden aan boerenfamilies met grof militair geweld te confisqueren. De leden van boerenfamilies bleven op hun eigen grond wonen, maar werden gedwongen de opbrengst van hun akkerland in te leveren bij de Staat. De boeren vervielen in armoede, het komt in de geschiedenis zeer veel voor dat mensen letterlijk stierven van de honger terwijl hun eigen akkers vol stonden met een overvloed aan voedsel. Bovendien werden zij verplicht belasting te betalen om het leger te kunnen bekostigen dat hen kwam beroven en desnoods kwam afslachten als zij weigerden hun voedsel af te staan. Zo kwamen er in Ierland tot twee maal toe 1 miljoen mensen om in één jaar tijd. Ook dit is een vorm van slavernij.

Samengevat: Staten zijn ontstaan door gedwongen onteigening van familiegrondbezit van mensen die van deze grond leefden. Op gelijke wijze werden en worden nog altijd dieren van hun natuurlijke habitat beroofd. Zowel mensen als dieren worden tot slaven gemaakt. Deze mensen worden burgers genoemd en de dieren worden tot het vee gerekend en anders dienen zij tot vlees of bron van materialen en grondstoffen. Ook vrouwen werden eeuwenlang tot het vee gerekend.

Een Terra Nullius kan eveneens ontstaan door landmeting. Wanneer twee buurlanden hun eigen grondgebied herdefiniëren, dus opmeten om de grens tussen beide landen te bepalen, kan er wel eens een smalle strook of reststukje overblijven. Het herdefiniëren van grenzen gebeurt vrijwel altijd na een oorlog, hetzij doordat de bezetter zich terugtrekt, hetzij doordat een land zich opsplitst in deelstaten.

Een Terra Nullius is inmiddels uiterst zeldzaam, maar zeer gewild. Nieuwe Terra Nulliusus worden gevonden op onze Maan en op Mars. Wie eenmaal buiten de Aarde op zoek gaat naar Niemandsland heeft ze voor het uitkiezen. De Kosmos is bezaaid met Terra Nulliusus. As numerous as the stars!

Het verhaal van de Groningse Koning

Enkele jaren geleden ontdekte een Oost Groningse landbouwer dat hij beschikte over een Terra Nullius van 3000 vierkante meter, dat na de Tweede Wereldoorlog ontstaan was bij het herdefiniëren van de landsgrenzen tussen Nederland en Duitsland. De eigenaar droomde openlijk op social media over onttrekking aan belastingplicht en zelfs een onafhankelijke Staat. Dit prikkelde de fantasie van honderden burgers en er werd door hen zelfs serieus onderzoek verricht naar een mogelijke zelfstandige en onafhankelijke Mini-Staat, waar het altijd vrede zou zijn.

Om een zelfstandige Staat te stichten, ben je verplicht je te houden aan de Europese Norm. Dat houdt in dat je een militair apparaat moet organiseren, inclusief een juridisch belastingsysteem; een regering moet vormen; en moet aangeven in welke Staatsvorm je met de omringende landen communiceert: een democratie of een dictatuur of anderszins, en ben je een Koninkrijk of een Republiek. Vervolgens dien je dit Staatsvoorstel in aan de aangrenzende Staten. Keuren die dit goed, dan moet je ten overstaande van deze Staten een eed afleggen, waarin je verklaart de Europese Norm te respecteren als machtsorgaan boven jouw Staatje, en actief te zullen deelnemen aan het overkoepelende militaire beschermingsapparaat van de Europese Unie. Leg je die eed af, dan ben je officieel beëdigd en mag je jezelf tot Koning kronen.

De man uit Groningen zag dit wel zitten en honderden Nederlandse staatsburgers waren op voorhand bereid diens burgers te worden. Zij waren al bezig voorzieningen te ontwerpen om honderden mensen op slechts 3000 vierkante meter te kunnen laten wonen en in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Tot de Nederlandse Overheid hier lucht van kreeg en de NAM – de Nederlandse Aardolie Maatschappij – de opdracht gaf een loze bovengrondse gasleiding dwars over het lapje grond aan te leggen. Dit alles zonder enige juridisch overleg met de eigenaar, die was immers niet staatsrechtelijk beschermd. De buis werd botweg voor diens neus aangelegd, hek eromheen met stroom erop. Tegen zulk machtsvertoon kun je als gewone man niets beginnen.

Toch heeft dit incident vele Nederlanders wakkergeschud. Het moet allemaal anders. Een andere, vreedzamere en respectvolle Staatsvorm? Of helemaal geen Staatsvormen meer, maar één wereldwijd Terra Nullius? Want dat is tenslotte wat het woord Terra betekent: De Levende Planeetster Aarde. En die willen wij terug! 

 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.