Hallo, hier Aarde

Wat is de oorsprong van onze gedachten, gevoelens en overtuigingen? Dat is de centrale vraag op de blog Hallo, hier Aarde. Vanuit de cultuurgeschiedenis probeer ik te achterhalen wat de herkomst is van onze culturele gebruiken, spirituele en religieuze denkbeelden en de psyche van de mens. De meeste artikelen zijn voorzien van door mijzelf gemaakte tekeningen, schilderijen of foto's. Onder de link Index vindt u een overzichtspagina met alle onderwerpen die op Hallo, hier Aarde aan bod zijn gekomen. Copyright Esther Hoff.

Wat is hoger bewustzijn nu echt?

0 reacties
Wat is hoger bewustzijn nu echt?

No 167

Illustratie: Levend Bewustzijn. Schilderij uit 1996. Acrylverf op linnen 110 x 80 cm.

Paranormaliteit is een verwerkingsproces van de ziel en geenszins een manier om contact te leggen met overgegane zielen in het hiernamaals. Met jezelf in gedachten een gesprek aangaan om iets voor jezelf op een rijtje te zetten is normaal. Jouw gedachten zijn het schetsboek van jouw ziel en die is van de buitenwereld afgeschermd. Een hoger bewustzijn is in eerste instantie bedoeld om meer respect te voelen voor de aardse natuur en voor jezelf als mens ten opzichte van al het leven op de Planeet Aarde. Dit nieuwverworven inzicht richt zich met nadruk op het doorbreken van je eigen denkpatronen en hoe je die tot uiting brengt. Daarna zien we wel weer verder. Heb je naasten lief als jezelf. Hecht je niet aan dwaalzielen, door het wel makkelijk te vinden dat zij alles voor jou onthouden, parkeerplaatsjes voor je regelen en jou gezelschap houden zodat jij je niet meer zo eenzaam voelt. Zij moeten verder met hun leven. En jij met het jouwe. Gun elkaar het Leven en laat elkaar vrij. Deze oprechte intentie is de enige die zowel jouzelf als jouw medemensen daadwerkelijk verlost en beschermt tegen negatieve entiteiten en demonische invloeden.

De film van je leven

Ieder mens maakt dingen mee in zijn leven. Veel daarvan vergeet je, andere gebeurtenissen blijven je helder bij. Er zijn leuke voorvallen en mooie momenten. En er zijn gebeurtenissen of omstandigheden waar je je nog altijd druk over maakt. Daarnaast zijn er op het oog onbelangrijke situaties die voor jou op dat moment heel belangrijk zijn geweest. Juist dit zijn de oorzaken van innerlijke blokkades. Alle psychotherapeutische behandelingen richten zich op grote heftige en ingrijpende gebeurtenissen – scheiding van je ouders, de plotselinge dood van een dierbare, oorlogsgeweld et cetera – waarvan men veronderstelt dat die per definitie traumatisch zijn. Dit is een misvatting met grote gevolgen voor het welzijn van ieder mens, zowel mentaal als fysiek. Het zijn juist die zogenoemde triviale voorvalletjes die de meeste schade aanrichten in iemands leven.

Je Ware Zelf is je Ware Aard

Jouw hersenen zijn bedoeld om je lichaamsfuncties aan te sturen en daarnaast een aantal veelvoorkomende praktische feiten te onthouden. Wat men tegenwoordig noemt: dat zit zo in mijn systeem. Veranderen jouw omstandigheden, dan past jouw hersensysteem zich hierop aan. Jouw hersenen oordelen nergens over, die doen gewoon wat jij hen opdraagt te doen. Gegevens die betrekking hebben op de oude situatie zakken uit je hersengeheugen naar de achtergrond. Die achtergrond is jouw Ware Zelf. Jouw Ware Zelf is jouw Ware Aard – degene die jij werkelijk bent. Jouw Ware Aard is het deel van jou dat voortleeft na de stoffelijke dood en zich voortdurend wil ontwikkelen. Jouw Ware Aard beschikt over een feilloos geheugen met een onmetelijk geheugencapaciteit. Het slaat heel je leven tot in de triviaalste details op. Dit is de film van jouw persoonlijke huidige leven. Om je eigen levensfilm te bekijken heb je paranormale gaven nodig. Paranormale gaven zijn innerlijke zintuigen, niet meer en niet minder. Mediteren is niet meer dan overschakelen van je fysieke zintuigen – die gedurende de dag het meest domineren – naar je innerlijke zintuigen. Aanvankelijk zul je eerst moeten leren deze overschakeling soepel te laten verlopen. Daar kun je heel verheven over doen, maar het stelt niet meer voor dan een deur opendoen en daar is er niets bijzonders aan.

Kijken zonder conditioneringsbril

Je Ware Aard heet jou van harte welkom en neemt jou mee op reis door de film van jouw eigen leven. Langs gebeurtenissen die je helemaal vergeten was. Of gebeurtenissen waar je liever niet meer aan wilt denken. Je Ware Aard vestigt jouw aandacht op details die je niet eerder hebt opgemerkt, omdat je altijd gefixeerd bent geweest op de negatieve ervaring die zich toen afspeelde. Gaandeweg trekt het misvormde beeld van jouw herinnering zich recht en zie je het in de werkelijke context. Dat stelt jou in staat ook de houding van alle betrokkenen ten opzichte van jou te relativeren. In sommige gevallen kun je de houding van die anderen op geen enkele manier relativeren. Dan transformeert jouw Ware Aard jouw machteloze pijn en verdriet om in een neutraal gevoel, zodat die ander jou niet langer overstuur kan maken. Als je dan weer eens aan die nare gebeurtenis denkt, merk je dat jouw emotionele reactie daarop niet langer wordt geactiveerd. Je bent niets kwijt, je kijkt er nu naar zonder conditioneringsbril. Het Bijbelse verhaal van Tobias en zijn reisgezel, die Aartsengel Raphaël blijkt te zijn, gaat hierover.

Je eigen leven in de context van Waarheid

De wijze waarop je nu naar je eigen leven kijkt is de wijze waarop je Ware Aard jouw leven ervaart. Degene tegen wie je al je hele leven IK zegt is een zielendeel van je Ware Aard. Je Ware Aard is de Geest waar alle zielenervaringen van al die Ik-zielen die het ooit geweest is, samenkomen. Je Ware Aard is Goddelijk, onsterfelijk, onzijdig en leeft in Volmaakte Waarheid met zichzelf. Het aardse leven richt zich al vele millennia op conditionering. Zielen dienen zich aan een machtssysteem aan te passen, waarin zij worden uitgedaagd dit systeem zo succesvol mogelijk te overleven. Er wordt je bij je geboorte als het ware een bril opgezet die alle leven misvormt. Door deze bril ervaar jij de wereld om je heen. Alles wat jou overkomt. Al je medemensen. De flora en fauna van aardse natuur. De sterrenhemel boven je. En alles wat het systeem jou vertelt sluit hier naadloos bij aan. Slechts een enkeling ervaart het leven geheel anders. Deze personen zijn altijd mikpunten geweest van spot. Ieder mens vangt gedurende zijn leven wel eens een glimp van de brilloze wereld op. Zodra je dit kenbaar maakt, wordt dit door je medemensen ogenblikkelijk in de kiem gesmoord. Dit zijn die kleine voorvallen in ieders leven die meer pijn en verdriet veroorzaken dan die grote, zogeheten traumatische gebeurtenissen. Het zijn de momenten dat je helemaal alleen staat, je in de eenzame stilte huilt. Dit zijn de littekens op jouw ziel die van grote invloed zijn op alle keuzemomenten in de rest van jouw leven. Deze littekens noemen we demonen. Demonen zijn de wonden die je hebt opgelopen gedurende jouw leven en die met veel liefdevolle verzorging mogen helen. Als ziel lukt jou dit niet, maar samen met jouw Ware Aard lukt jou dit wel. Jouw Ware Aard brengt jou in de veilige omgeving van de film van jouw eigen leven en blijft de gehele reis bij jou. ‘Geen macht of kracht kan jou uit mijn hand losrukken!’ belooft jouw Ware Aard jou plechtig. Vertrouw op je Ware Aard. Je bent nergens zo veilig dan in jezelf.

Deel van het grote geheel

Naarmate je reis vordert, word je je bewuster van jezelf. Je bewustzijn groeit. Het wordt je steeds duidelijker dat alles met alles verbonden is. Dat de gevolgen van een schijnbaar onbelangrijke gedachte of handeling omvangrijk en ingrijpend kunnen zijn. Je wordt je ervan bewust dat jijzelf onopzettelijk ook wel eens iets groots in gang hebt gezet wat grote gevolgen blijkt te hebben gehad voor je medemensen en alle leven om je heen. Zo leer je dat je helemaal niet zo machteloos bent als je altijd dacht. Je gaat hierdoor veel beter op je gedachten, woorden en daden letten. Nu zie je ook hoe het kan dat de mens zo’n vernietigende werking heeft gehad op de natuur en je voelt je geroepen om iedereen die zich hier nog niet van bewust is, wakker te schudden. Dat is heel goed dat je gehoor geeft aan dit diepere gevoel. Hoe meer mensen zich bewuster worden van zichzelf ten opzichte van de aardse natuur, des te sneller zal de mensheid zijn vernietigende uitputtings-systeem omvormen in een mentaliteit en samenleving die al het leven op de Planeet Aarde respecteert.

Je Ware Aard, dat ben jij

Je Ware Aard neemt direct alle door jou verwerkte ervaringen in zich op. Na verloop van tijd ben je je zozeer bewust van de waarde van je eigen leven, dat jouw huidige zielenleven steeds meer samenvalt met dat van je Ware Aard. Je wordt steeds meer je Ware Aard en daardoor krijg je ook toegang tot het levensboek van je Ware Aard. Daarin zijn al jouw vorige levens vastgelegd. Je Ware Aard zal jou ook hierin wegwijs maken, waardoor de waarde van je huidige leven nog meer toeneemt. Hierdoor wordt jouw Ware Aard in de gelegenheid gesteld dit huidige leven te benutten om werkelijk een verschil te maken en de schijnwerkelijkheid die het leven op Aarde zo tergt, te transformeren in een levendienende realiteit. Dit is wat alle Ware Aard-Geesten beogen: De Planeet Aarde hervormen tot een levenslustig oord dat tot voorbeeld kan dienen voor het kosmische leven elders in het Universum. En terwijl je meer en meer samensmelt met je Ware Aard, word je gezonder, gelukkiger en wordt jouw leven zinvoller. In U ben Ik, zoals U bent in Mij. Dat is de hoogste staat van Zijn die een mens op Aarde in diens stoffelijk bestaan kan bereiken.

‘Dit is de enige ware betekenis van het begrip hoger bewustzijn’.

Met al mijn liefde, uw Goddelijke Aartsengel Gabriël. 

0 reacties

- Er zijn nog geen reacties geplaatst.Plaats een reactie

U bent nog niet ingelogd; hierdoor kunt u nog geen reactie plaatsen.
Ga eerst na de inlogpagina. Als u geen ZeelandNet abonnemenent heeft kunt u een gast-account gebruiken.