Baliemedewerkster/receptioniste

Standplaats: Goes

  • Aantal uren: 20
  • Opleidingsniveau: MBO

Functieomschrijving

De baliemedewerker is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en daarmee 'het gezicht' van de praktijk. Neemt de telefoon aan. Handelt eenvoudige gesprekken en mail zelfstandig af.
Staat patiënten en derden aan de balie te woord en verstrekt, conform geldende protocollen,
de benodigde informatie.
Vraagt de patiënt om de benodigde gegevens, zoals NAW, BSN, tandheelkundige,
medische- en verzekeringsgegevens. Slaat de gegevens op in het daartoe bestemde
systeem. Ziet erop toe dat de gegevens in het systeem actueel zijn.
Draagt zorg voor het laten invullen van een medische anamneselijst door de patiënt en het
verwerken ervan.
Plant, in overleg met de patiënt, afspraken in en bewaakt en beheert de agenda. Attendeert
zonodig de behandelaar en de patiënt op gemaakte afspraken en onderneemt de
afgesproken acties bij niet nagekomen afspraken.
Verheldert, aan de hand van geldende protocollen, de tandheelkundige vraag of pijnklacht
en beoordeelt deze op spoedeisendheid en behandelingsduur. Overlegt bij twijfel met de
behandelaar.
Verwerkt standaard recepten en verwijsbrieven. Print deze en geeft deze, na controle en
ondertekening door de behandelaar, mee aan de patiënt.
Verstrekt zonodig de rekening aan de patiënt en draagt eventueel zorg voor directe betaling.
Neemt, conform hiertoe geldende afspraken in de praktijk, klachten van patiënten in
ontvangst en zorgt dat deze terechtkomen bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris.

Functie-eisen

Secuur- en snelheid, representatief, vrolijk en enthousiast, stress bestendig, initiatiefrijk, logisch kunnen nadenken, teamplayer, flexibel kunnen omgaan met veranderingen.
We werken met een tandartsenpakket Esquise en met Word en Excell. De computer mag geen geheimen voor je hebben.
Resultaat: Patiënten en derden zijn op professionele wijze ontvangen en te woord staan. De juiste gegevens zijn verzameld, gecontroleerd en correct opgeslagen in het daartoe bestemde systeem.
Vragen en pijnklachten zijn correct beoordeeld op spoedeisendheid en behandelingsduur. De
ontvangen informatie en de vervolgstappen zijn duidelijk voor de patiënt. Afspraken zijn correct ingepland en klachten zijn op correcte wijze in ontvangst genomen.

Arbeidsvoorwaarden

Een sfeervolle praktijk met 3 behandelkamers, 2 tandartsen, 1 paro-preventie- en preventieassistente, en stoelassistenten en baliemedewerkster.
We hanteren de KNMT arbeidsvoorwaarden.


Vacaturenummer 303769

gjatuyl

t.a.v. Geert Jan Tuyl
Kastanjestraat, 307 307
4462 VD GOES