Waterschap Scheldestromen

Wij hebben 3 vacatures voor jou

 • Medewerker databeheer watersystemen

  Vind je het leuk om met data op het gebied van watersystemen te stoeien en jezelf hierin te ontwikkelen? Dan horen we graag van je! Medewerker databeheer watersystemen 36 uur per week Standplaats: Terneuzen (werkplekken Terneuzen en Middelburg) Dienstverband: Vast Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Het waterbeheer staat niet stil. De klimaatontwikkeling stelt de waterbeheerder voor nieuwe uitdagingen. Goede data zijn daarbij onontbeerlijk, maar ook dat vakgebied is volop in ontwikkeling. Vragen die op ons afkomen zijn: Hoe zorgen we voor voldoende, goede data? Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er voor inwinning, opslag en gebruik van data? Hoe kunnen we data het beste delen? Functie Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn we op zoek naar een enthousiaste collega, die ons hierbij gaat helpen. Je wordt daarmee medeverantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en verwerking van alle data die nodig zijn voor het beheer van de watersystemen in het beheergebied van het waterschap. Het betreft enerzijds het dagelijks gegevensbeheer, zoals controles en validatie, en anderzijds het functioneel beheer, zoals het verbeteren van rapportagesystemen en ontsluiting van gegevens met (nieuwe) tools. Om je inzet tot een succes te maken moet je gestructureerd kunnen werken, klantgericht zijn en over een goed analytisch vermogen beschikken. Samen met je collega’s werk je aan integraal beheer van de watersystemen, waarbij moet worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals toenemende wateroverlast, verzilting, droogte en behoefte aan zoetwater. Dit vraagt om een goed inzicht in het functioneren van deze systemen en daarmee om betrouwbare en actuele gegevens. Taken • Je inventariseert, interpreteert, toetst en bewerkt gegevens, die bijdragen aan de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op het gebied van watersystemen; • Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de rapportagesystemen en tools die daarbij worden gebruikt; • Je doet in samenspraak met de ICT-collega’s, aanbevelingen voor het verbeteren van rapportagesystemen en tools en richt je daarbij op de behoefte van de gebruikers.

  5 dagen geleden Overige (Terneuzen)
 • Informatie analist

  Vertaal jij complexe vraagstukken in praktische oplossingen?   Informatieanalist Middelburg, 36 uur per week Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!    Functie De informatieanalisten zijn verantwoordelijk voor de advisering en borging van de ontwikkelingen rondom het informatiebeleid, e-dienstverlening, informatiearchitectuur, onderzoek en innovatie van ICT. Ze inventariseren en analyseren de waterschap brede informatiebehoefte in bedrijfsprocessen en signaleren knelpunten daarin. Ze hebben daarnaast een adviserende en toetsende rol bij ICT-projecten, geven ICT-advies bij procesaanpassingen of -ontwikkelingen en dragen oplossingsrichtingen aan. Op basis van deze voorstellen zullen ICT-oplossingen gemaakt moeten kunnen worden. Periodiek worden de ICT-behoeften vanuit de afdelingen ten behoeve van onder andere veranderingen in de bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, werkprocessen en ICT-ontwikkelingen, geïnventariseerd. Deze worden getoetst aan de vastgestelde kaders en beleid. Als informatieanalist werk je samen met twee andere informatieanalisten.   Taken informatieanalist: 1. Complexe informatieanalyses en definitiestudies • Je analyseert en inventariseert de informatiebehoefte en geeft relaties aan tussen de verschillende begrippen. • Je analyseert de bestaande informatievoorziening en signaleert knelpunten daarin. • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van het informatieplan. • Je onderkent veranderingen in de organisatie en adviseert over de noodzaak om de inrichting van de informatievoorziening daarop aan te passen dan wel te vernieuwen. • Je oriënteert je op en volgt de ontwikkelingen in het vakgebied van de ICT. • Je geeft oplossingsrichtingen aan, inclusief technische, financiële en organisatorische consequenties. • Je evalueert periodiek de meerjaren ICT-plannen. • Je bewaakt de relatie van het algemeen ICT-beleid met het opgestelde informatieplan. • Je doet voorstellen omtrent uitbreiding/aanpassing van de systemen. • Je voert overleg en contractonderhandelingen met leveranciers van informatiseringdiensten en producten. • Je zorgt voor aanpassing van de systeemdocumentatie. 2. Projectleiding • Je stelt programma's van eisen op (definitiestudie, basisontwerp, functioneel ontwerp en test) voor kort- en langlopende informatiseringprojecten, automatiseringssystemen of applicaties. • Je coördineert en begeleidt de werkzaamheden (van derden) en bewaakt de voortgang, financiën en kwaliteit van de in uitvoering zijnde projecten en lost uitvoeringsproblemen op. • Je verricht de eindinspectie bij projectoplevering en draagt het project over aan de opdrachtgever. • Je verzorgt de administratieve en financiële afronding. • Je informeert het management over voortgang en knelpunten.  

  een week geleden ICT (Middelburg)
 • Gis-specialist

  GIS-specialisten Helemaal thuis in de wereld van GIS? Middelburg, 36 uur Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Waterschap Scheldestromen is toonaangevend op het gebied van GEO-ICT-toepassingen. Via apps en applicaties stellen we geo-informatie over bijvoorbeeld wegen, waterkeringen en waterlopen beschikbaar aan een breed publiek. Het gebruik van GIS binnen het waterschap blijft toenemen, waardoor wij op zoek zijn naar extra ondersteuning bij het functioneel beheer van GIS-applicaties. Uitdagingen genoeg: er is ruimte om te pionieren en het mede ontwikkelen en uitbouwen van applicaties. Dit vraagt om een GEO-ICT-deskundige die houdt van complexe vraagstukken en praktisch werken! Functie Wij zijn op zoek naar twee GIS-collega’s, die beide kennis en ervaring hebben van het Esri GIS-platform. Vanuit deze gemeenschappelijke basis zoeken wij invulling voor twee aandachtgebieden: • Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het functioneel beheer van verschillende technische GIS-modulen. Je doet dit samen met de gebruikers, informatieanalisten, GIS-analisten, technisch- en applicatiebeheerders. De GIS-modulen zijn door het waterschap ontwikkeld op het Esri ArcGIS platform. • Als GIS-specialist volg je de ontwikkelingen en nieuwe technologieën rondom GIS-systemen en lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van GIS-applicaties of GIS-webservices binnen het waterschap die bijdragen aan het kunnen vinden, delen, bewerken en beschikbaar hebben van benodigde informatie. Taken • Je ondersteunt gebruikers bij het correct gebruik van de GIS-modulen. Het organiseren en geven van opleidingen is hier een onderdeel van. • Je volgt actief de ontwikkelingen in het vakgebied van GIS-systemen. • Je stelt randvoorwaarden op voor een optimale integratie tussen de diverse gegevensinformatiesystemen. • Je levert een bijdrage aan de bouw en het beheer van maatwerk GEO-ICT-oplossingen. • Je beheert, onderhoudt, informeert en ondersteunt de applicatiedocumentatie. • Je onderkent informatiebehoeften en doet gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen. • Je beoordeelt de kwaliteit van nieuwe en/of gewijzigde onderdelen van de GIS-modulen. • Je coördineert (deel)projecten en zorgt voor afstemming met en integratie van verschillende beleids-/werkvelden.

  een week geleden ICT (Middelburg)
Waterschap Scheldestromen