Stichting Respont HRM

Respont is een onderwijsbestuur in Zeeland. Wij bereiden kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag en/of leren voor op een volwaardige deelname aan onze samenleving. Medewerkers hebben de specifieke expertise om bij te dragen aan de ontplooiing van talenten van kinderen en jongeren die 'een extra steuntje in de rug' nodig hebben.

Wij hebben 3 vacatures voor jou

 • Vakleerkracht engels

  Odyzee is een school voor so en vso en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het so werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het vso werken we toe naar staatsexamens op vmbo-b, -t en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Kloetinge)
 • Onderwijsassistent

  De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs. We zijn echter volop in ontwikkeling door het opzetten van zogenoemde SBO+(SO)-groepen. In het kader van thuisnabij onderwijs en vanwege pensionering van collega’s en de ontwikkeling van deze nieuwe groepen zijn we op zoek naar: Onderwijsassistenten (1,75 fte) Je komt te werken in de nieuwe SBO+ groepen. Samen met de leerkracht ben je verantwoordelijk voor een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften t.a.v. gedrag.

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Terneuzen)
 • Leerkracht l11

  Op diverse so, vso en sbo scholen binnen Stichting Respont zijn vacatures. Kijk voor meer info op www.respont.nl

  een week geleden Onderwijs en opvoeding (Goes)
Stichting Respont HRM