Ministerie van Justitie en Vei

Wij hebben 3 vacatures voor jou

 • Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting middelburg

  De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Jij speelt hierin als medior penitentiair inrichtingswerker bij de penitentiaire inrichting Middelburg een belangrijke rol. Je zorgt voor de bewaring en beveiliging van gedetineerden. Neemt een activieve houding op het gebeid van re-intergatie. Als penitentiair inrichtingswerker houd je je bezig met het intensief en individueel begeleiden van justitiabelen in de woon- en leefsituatie, en bij activiteiten. Daarnaast verleen je intensieve zorg aan patiënten. In jouw functie draag je bij aan een humane uitvoering van de detentie, de beperking van de detentieschade en het voorkomen van recidive.

  een week geleden Overige (Middelburg)
 • Complexbeveiliger penitentiaire inrichting middelburg

  Functie­omschrijving De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Veiligheid is dan ook een erg belangrijk thema bij DJI. Daarin speel jij als complexbeveiliger bij de penitentiaire inrichting Middelburg een belangrijke rol. Als complexbeveiliger draag je bij aan de veiligheid door het uitvoeren van toe- en uitgangscontroles. Je controleert legitimatiebewijzen, checkt in- en uitgevoerde goederen en informeert medewerkers en bezoekers over huisregels en veiligheidsvoorschriften. In jouw werk controleer je onder meer op veiligheidsaspecten en op de aanwezigheid van onbevoegden. Als je onregelmatigheden of ordeverstoringen constateert, dan rapporteer je die. Locaties van DJI zijn gevangenissen, huizen van bewaring, detentiecentra, jeugdinrichtingen en forensische psychiatrische centra. De taken verschillen dan ook per locatie.

  een week geleden Overige (Middelburg)
 • Medewerker arbeid pi middelburg

  Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen houden we ons niet alleen bezig met het uitvoeren van vrijheidsstraffen, maar ook met de mensen die dit ondergaan. Jij hebt als medior medewerker arbeid de juiste persoonlijkheid om gedetineerden binnen de penitentiaire inrichting Middelburg in een volwaardig productiebedrijf te begeleiden. Als medewerker arbeid ben je in het productiebedrijf op je eigen afdeling verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van de aan jou opgedragen productiedoelstellingen. Daarnaast weet je discipline, verwachtingen, grenzen en regels onder de aandacht te brengen en ben je verantwoordelijk voor een passende werksfeer. Je stimuleert, begeleidt, motiveert en begrenst een groep van gemiddeld twaalf gedetineerden, die op alle fronten van elkaar verschillen. Denk bijvoorbeeld aan leeftijd, achtergrond, vaardigheden en problematiek. Een groot deel van je tijd ben je actief in de productie met de gedetineerden bezig, maar als het nodig is steek je zelf ook de handen uit de mouwen. Je staat tussen je mensen zonder dat dit je positie aantast. Verder voer je voortgangsgesprekken met de gedetineerden. Daarnaast horen administratieve werkzaamheden bij je werk. Zo zorg je voor de productieplanning, de verloning van gedetineerden, de kwaliteitsborging en periodiek de rapportages. Je maakt deel uit van een team en bent flexibel inzetbaar. Je controleert de productie op kwaliteit en kwantiteit (In-Made kwaliteitsprocedure) en motiveert en stimuleert de gedetineerden op de aan jou toegewezen werkzaal. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering. Je plant, coördineert en organiseert de werkzaamheden en levert een bijdrage aan de orde, rust en veiligheid op de arbeids- en leefafdelingen. Bekijk voor meer informatie over het arbeidsproces in onze inrichtingen de In-Made bedrijfsfilm en de link met 360 graden foto’s van de arbeidsafdelingen: https://www.youtube.com/watch?v=fIVK-Q-tgWg

  een week geleden Overige (Middelburg)
Ministerie van Justitie en Vei