ZeelandNet

People site

Regels

Wat zijn de voorwaarden? Er zijn een aantal regels waaraan alle homepages zich moeten houden:

  • Het is niet toegestaan om maatschappelijk niet-aanvaarde teksten en/of afbeeldingen te plaatsen op uw homepage.
  • Op uw homepage mogen geen commerciŽle activiteiten worden ontplooid.
  • Als er op uw homepage teksten/afbeeldingen voorkomen, waarvan verwacht mag worden dat deze als aanstootgevend worden beschouwd behoudt ZeelandNet zich het recht deze site direct en zonder waarschuwing te blokkeren cq. verwijderen.
  • ZeelandNet behoudt zich het recht voor uw homepage die zich niet aan de regels houden, direct en zonder waarschuwing te blokkeren cq. verwijderen.Komt u een people site tegen die volgens u niet voldoet aan deze regels dan kunt u dit melden bij onze abuse-afdeling. Email: abuse@zeelandnet.nl