Over ZeelandNet | Fair Use Policy

ZeelandNet

Over ZeelandNet

Fair Use Policy

Bij elk internetabonnement hoort een standaard hoeveelheid MB's of Fair Use Policy (FUP). Afhankelijk van uw abonnement, betaalt u alleen bij overschrijding van het limiet een vast bedrag per MB of wordt de zogenaamde Fair Use Policy toegepast. De hoeveelheid MB's die u heeft verplaatst, kunt u terugvinden op uw Persoonlijke informatie Pagina (PiP). Indien u uw datalimiet overschrijdt of wanneer er sprake is van excessief dataverkeer, wordt u daarvan tijdig per e-mail op de hoogte gesteld

Fair Use Policy (FUP)

Onder 'Fair Use' verstaat ZeelandNet dat haar klanten gebruik kunnen maken van het internet, maar dat excessief dataverkeer niet mag leiden tot vertraging van het internet. Via uw Persoonlijke informatie Pagina is de hoeveelheid dataverkeer per periode inzichtelijk. Tevens wordt op uw Persoonlijke informatie Pagina uw dataverkeerlimiet weergegeven en of voor u de FUP van toepassing is of wat u betaalt per MB.

Bij een eventuele overschrijding wordt u per e-mail geïnformeerd. Het is de abonnee niet toegestaan om een onevenredige hoeveelheid dataverkeer te genereren. Van excessief dataverkeer is in ieder geval sprake als:

  • door het verplaatsen van datahoeveelheden, naar het exclusieve oordeel van ZeelandNet, (onderdelen van) het internet wordt/worden vertraagd;
  • er regelmatig overschrijdingen van de datalimiet, indien van toepassing, plaatsvinden met honderd procent of meer;
  • er meer dan vijf keer de gemiddelde verplaatste datahoeveelheid van alle abonnees met hetzelfde type abonnement verplaatst wordt.

ZeelandNet behoudt uitdrukkelijk het recht om in geval van excessief dataverkeer algemene of individuele limieten te stellen en daarvoor (technische) maatregelen te treffen.

Fair Use Policy Heavy Users

Indien er sprake is van excessief dataverkeer kan ZeelandNet zoals gezegd (technische) maatregelen nemen. Er is ons inziens sprake van excessief dataverkeer wanneer het verbruik van de afgelopen 30 dagen hoger ligt dan vijf keer de gemiddelde verplaatste datahoeveelheid van alle abonnees met hetzelfde type abonnement. Deze regel geldt voor zowel download- als uploadverbruik. Wij spreken dan ook van "Heavy Users".

ZeelandNet hanteert aangaande Heavy Users de volgende maatregel. Op het moment dat het blijkt dat dataverkeer van de klant (gemeten over de afgelopen 30 dagen) zich boven de limiet van vijf keer het gemiddelde bevindt, kan ZeelandNet de upload- en/of downloadsnelheid beperken tijdens de piekuren. De piektijden zijn vastgesteld op maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 21.00 uur. Ter compensatie kan de klant wel gratis gebruik maken van de functionaliteit 'Nightspeed'. De internetsnelheid die de klant dan namelijk tijdens piekuren wordt onthouden, krijgt de klant 's nachts (tussen 0.00 uur en 7.00 uur) gratis bovenop de normale internetsnelheid.

ZeelandNet behoudt zich het recht voor om de FUP Heavy Users te wijzigen of in te trekken op het moment dat daar naar haar mening aanleiding toe bestaat. De FUP Heavy Users is geen nieuwe of wijziging van de bestaande FUP van ZeelandNet, maar betreft de neerslag van een maatregel die ZeelandNet op basis van de bestaande FUP kan nemen.


Print deze pagina