Over ZeelandNet | Disclaimer ZeelandNet website

ZeelandNet

Over ZeelandNet

Disclaimer

Disclaimer ZeelandNet website

De gebruiksvoorwaarden bepalen de aansprakelijkheid van ZeelandNet voor haar website en de wijze waarop zij de website beheert. Op basis van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt ZeelandNet geen directe of indirecte aansprakelijkheid voor haar website, onder andere voor de inhoud van informatie die al dan niet door derden op of via de website van ZeelandNet wordt aangeboden en de eventuele schending van intellectuele eigendomsrechten. ZeelandNet behoudt zich voorts het recht voor om de inhoud van informatie die door derden op of via de website van ZeelandNet wordt aangeboden te wijzigen of te verwijderen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby (a): notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information is strictly prohibited and may be unlawful, and (b): kindly requested to inform the sender immediately and destroy any copies.


Print deze pagina