Misschien een idee om een topic / plek te maken, waar ideeen kunnen worden besproken !

Dus geen :

Klachten
Scheld partijen...