We zijn steeds vaker en langer online. We regelen online onze bankzaken, shoppen digitaal, onderhouden onze contacten via social media, spelen games en kijken online televisie. Daarnaast zijn steeds meer apparaten in huis verbonden met het internet. Met het veelvuldig gebruik van internet neemt helaas…