Vereniging Zeeuwse Cirkel

Communities

ZeelandNet

Vereniging Zeeuwse Cirkel

10.949 bezoekers 35 leden Log in

2018.4 Jaarverslag 2016-2017


Jaarverslag 1 juli 2016 - 31december 2017

Inleiding

Dit jaarverslag is het eerste verslag van de Vereniging Zeeuwse Cirkel (VZC),  opgericht  op 1 juli 2016 door Nell Moons, Mylène Coelis en Leida Grootjans.

Drie groepen sloten zich bij de vereniging aan, te weten De Streek Zeeuws-Vlaanderen, De Zwinneblomme en de Westerschelde Kring.

Aanvankelijk was het een informele vereniging met eenvoudige inschrijving bij de Kamer van Koophandel om zakelijke bankrekeningen voor de vereniging en voor de drie kringen afzonderlijk te kunnen openen. Het aantal leden van de drie kringen samen bedroeg bij de start 67.

Naast de drie bovengenoemde dames, die het dagelijks bestuur vormden, werd namens elke kring één persoon benoemd als lid van het algemeen bestuur. Tijdens de eerste DB vergadering op 20 juli 2016 werden de taken onderling verdeeld. Nell Moons werd voorzitter, Mylène Coelis penningmeester en Leida Grootjans secretaris. De andere drie leden werden algemeen lid en vertegenwoordigen hun kring.

Het dagelijks bestuur stelde in het najaar van 2016 een huishoudelijk reglement op en maakte richtlijnen voor het functioneren van de VZC en de afzonderlijke kringen. In de DB vergadering van 4 november werden deze stukken goedgekeurd, evenals de begroting voor de VZC 2016-2017. Het DB startte met het voorbereiden van de eerste Algemene Ledenvergadering.

Website

Eind november 2016 ging de website van de VZC het internet op. Bij Zeelandnet  Community was het mogelijk om een eenvoudige website te bouwen binnen bestaande kaders. Om gemakkelijk toegang te krijgen, werd de domeinnaam www.zeeuwsecirkel.nl bij TransIP geregistreerd. De website bestaat uit twee delen: een algemeen, voor ieder toegankelijk deel, met o.a. nieuwsfeitjes en een deel, dat uitsluitend voor de leden bestemd is. Hierop staat vertrouwelijke informatie zoals de statuten, de jaarrekening en begroting, notulen van de ALV enz. In ruim een jaar is de website meer dan 6000 keer bekeken.

Algemene Ledenvergadering op 12 januari 2017

De Algemene Ledenvergadering vond plaats in Terneuzen in Restaurant De Kreek. 53 dames waren die ochtend aanwezig en maakten kennis met het dagelijks en algemeen bestuur. Verder stond de structuur van de VZC op de agenda en werden het huishoudelijk reglement en de richtlijnen toegelicht. De begroting werd aan de orde gesteld en de kascommissie ingesteld.

Na de lunch hield Regine Nusselein van CareWareCompany een lezing: “SLOW: pleidooi voor een langzamer leven”.

Persberichten

Kort na de Algemene Ledenvergadering werden door de secretaris persberichten verstuurd naar de PZC en alle regionale bladen in Zeeland. Twee interviews -met journalisten van de PZC en de Bevelander- en twee uitgebreide artikelen op resp. 24 januari 2017 en 8 februari 2017 waren het gevolg. In alle regionale bladen werd het persbericht integraal geplaatst.

Deze publiciteit leverde een enorm aantal belangstellenden op. In totaal hebben ruim 100 dames een inschrijfformulier opgestuurd. De website diende daarbij als nuttig informatiemiddel.

Op 28 maart 2017 werd de VZC door Omroep Zeeland uitgeroepen tot Vereniging van de Week en waren twee dames te gast in de studio om in 5 minuten iets te vertellen over de Zeeuwse Cirkel. Ook deze publiciteit leverde nieuwe aanmeldingen op.

Informatiebijeenkomsten aspirant-leden

Op 9 maart (Kapelle, Fruitteeltmuseum) en 14 maart (Biervliet, Dorpshuis) werden informatiemiddagen georganiseerd voor belangstellende aspirant-leden. Beide bijeenkomsten mochten rekenen op ongeveer 40 aanwezigen. Het dagelijks bestuur vertelde een en ander over de vereniging en de werkwijze van de kringen en de uitstappen. Na de pauze werden spijkers met koppen geslagen en nieuwe kringen geformeerd.

Uiteindelijk zijn 5 nieuwe kringen gestart met een proefperiode tot 1 juli, waaraan ongeveer 80 dames deelnamen. Intussen werden de kringen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werd voor elke nieuwe kring een bankrekening bij de Regiobank geopend, zodat de contributie voor het tweede half jaar geïnt kon worden.

De kringbesturen zijn op 30 mei (Schoondijke) en 1 juni (Goes) verder geïnformeerd over praktische zaken m.b.t. het leiden van een kring. Daar werden ook de eerste ervaringen met elkaar gedeeld.

Statuten

Door de sterke groei van de vereniging van 67 naar 150 leden binnen het jaar, was het dagelijks bestuur van mening dat een informele vereniging niet meer verantwoord was. Daarom werd contact gezocht met notariskantoor Sauer en Oonk om statuten op te stellen. Gekozen werd voor de goedkoopste oplossing, nl. standaard statuten.

Na raadpleging en instemming van de 67 leden van het eerste uur met de wijziging van informele naar formele vereniging, werden de statuten op 19 mei 2017 in Vlissingen getekend.

Stand van zaken december 2017

Na de zomer zijn alle kringen opnieuw actief geworden. Een kring was zelfs zo enthousiast, dat ze geen stop hebben ingelast. Natuurlijk zijn er mensen afgehaakt, soms om privé redenen, werkomstandigheden of omdat ze andere interesses en verwachtingen hadden. Maar er zijn ook nieuwe mensen bijgekomen door de enthousiaste verhalen van de kringleden. Daardoor is het aantal leden vrij stabiel en staat de tellerstand op 31 december 2017 op 145.

Tot slot

Het bestuur kijkt terug op een hectisch, maar boeiend (anderhalf) jaar, waarin we veel nieuwe mensen mochten verwelkomen. Samen maken we een succes van onze Vereniging Zeeuwse Cirkel.

Omhoog