Vereniging Zeeuwse Cirkel

Communities

ZeelandNet

Vereniging Zeeuwse Cirkel

18.442 bezoekers 45 leden Log in

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van de Vereniging Zeeuwse Cirkel (VZC),  gevestigd in Ovezande en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  66597161 en alle daarbij ingeschreven kringen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de VZC verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

De VZC verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

a.

zich aanmeldt met een inschrijfformulier, zoals vermeld op de website;

 

b.

zich per mail of telefonisch aanmeldt als (aspirant) lid van de VZC;

 

c. 

zich aansluit bij een kring van de VZC;

 

d. 

zich aanmeldt voor het afgesloten deel van de website, uitsluitend bedoeld voor leden.

 

1.2

De VZC verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 

a. 

naam;

 

b. 

voornaam;

 

c. 

adres;

 

d. 

e-mailadres;

 

e. 

telefoonnummer;

 

f. 

geboortedatum;

 

g. 

(bankrekeningnummer).

   

1.3

De VZC kan deze gegevens gebruiken om:

 

a.

verzoeken van u in behandeling te nemen;

 

b. 

u in te schrijven voor deelname aan een kring van de VZC;

 

c.

uw gegevens door te geven aan het bestuur van de betreffende kring;

 

d.

contact met u op te nemen of te onderhouden;

 

e.

uw gegevens op te nemen in een ledenlijst van de kring, die tevens voor de leden van de kring beschikbaar is;

 

f.

uw e-mail adres op te nemen in een verzendbestand t.b.v. de eigen kring en de administratie van de secretaris VZC;

 

g. 

u toegang te verlenen tot het afgeschermde deel van de website van de VZC.

   

2.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met de secretaris via telefoonnummer 0113-65 51 74 of per e-mail aan zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl voor:

 

a.

meer informatie over de wijze waarop de VZC persoonsgegevens verwerkt;

 

b. 

vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

 

c. 

inzage in de persoonsgegevens die de VZC met betrekking tot u verwerkt;

 

d. 

het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de VZC.

 

e.

wijzen op het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

 

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

De VZC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan de periode, dat het lidmaatschap VZC van kracht is;

3.2

De VZC zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

3.3

Op de website van de VZC kunnen geen persoonsgegevens worden ingevuld met uitzondering van de inlognaam en het e-mailadres op het afgeschermde deel, bestemd voor de leden.

 

 

 

4.

DERDEN

 

De VZC zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de VZC daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

5. 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

14 april 2018

Omhoog