Vereniging Zeeuwse Cirkel

Communities

ZeelandNet

Vereniging Zeeuwse Cirkel

15.839 bezoekers 44 leden Log in

Informatie voor nieuwe leden


Er zijn op dit moment 8 kringen actief in Zeeland, in grootte variërend van 14 tot 25 leden en 1 kring in oprichting.
  • Kring Walcheren (eerste woensdag)
  • 't Kroôtje (tweede donderdag)
  • Jikkemiene (tweede woensdag)
  • Zeeuwse Vlinders (eerste dinsdag)
  • De Rozemarijntjes (derde donderdag)
  • De Zwinneblomme (eerste woensdag)
  • Streek Zeeuws-Vlaanderen (donderdag, wisselend)
  • Westerschelde Kring (derde donderdag)
  • Nieuwe kring de Bevelanden/Walcheren (4de dinsdag) start op 26 februari 2019

De nieuwe kring in oprichting is nog klein, nieuwe dames kunnen zich hiervoor aanmelden en zonder verplichting op 26 februari met ons mee naar Yerseke. t Krootje en Kring Walcheren kunnen slechts een paar leden gebruiken. Wil je aanhaken bij een kring, meld je aan met het inschrijfformulier of stuur de gevraagde gegevens in een mailtje naar de secretaris (zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl). 

Bij voldoende belangstelling starten we een nieuwe kring in Zeeuws-Vlaanderen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De eerste uitstap met de bestaande kring is bedoeld als kennismaking. Een kleine vergoeding ( 6 euro + de kosten voor eigen rekening, die bepaald worden per uitstap afhankelijk van het bezoek) wordt hiervoor gevraagd. Daarna beslis je of je definitief lid wilt worden en betaal je de contributie naar rato van het resterende aantal uitstappen.
De voorwaarden voor de nieuwe kring wijken hiervan af. Voorlopig kiezen we voor een bijdrage per persoon per uitstap, afhankelijk van de gezamenlijke kosten.

Vanaf 2018 geldt het lidmaatschap per kalenderjaar.  Aanhaken kan ten allen tijde. Opzegging moet geschieden vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

De jaarcontributie bedraagt 60, 00 euro, waarvan in 2018 7 euro p.p. wordt afgedragen aan de verenigingskas voor de overhead en de collectieve aanvullende verzekering.  De contributie wordt gestort op de eigen bankrekening van de kring en wordt gebruikt voor de uitstappen om o.a. de gids te betalen. Per uitstap kan een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het totale kostenplaatje, als er bijv. een lunch genoten wordt. Elke kring is autonoom en beslist zelf over de uitstappen, die altijd een educatief of cultureel karakter hebben.

De Vereniging Zeeuwse Cirkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 19 mei 2017 zijn de statuten bij de notaris getekend.
Omhoog