Vereniging Zeeuwse Cirkel

Communities

ZeelandNet

Vereniging Zeeuwse Cirkel

10.082 bezoekers 34 leden Log in

Informatie voor nieuwe leden


Er zijn op dit moment 8 kringen actief in Zeeland, in grootte variërend van 16 tot 30 leden.
  • Kring Walcheren (eerste woensdag)
  • 't Kroôtje (tweede donderdag)
  • Jikkemiene (tweede woensdag)
  • Zeeuwse Vlinders (eerste dinsdag)
  • De Rozemarijntjes (derde donderdag)
  • De Zwinneblomme (eerste woensdag)
  • Streek Zeeuws-Vlaanderen (donderdag, wisselend)
  • Westerschelde Kring (derde donderdag)
Sommige kringen zijn vorig jaar gestart, maar op 't Krootje na zitten ze inmiddels vol. Wil je aanhaken bij deze kring of bij een nieuwe, meld je aan met het inschrijfformulier (zie blokje Nieuwe leden) of stuur de gevraagde gegevens in een mailtje naar de secretaris (zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl). 

Bij voldoende belangstelling starten we een nieuwe kring! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De eerste uitstap met de kring is bedoeld als kennismaking. Een kleine vergoeding ( 6 euro + de kosten voor eigen rekening, die bepaald worden per uitstap afhankelijk van het bezoek) wordt hiervoor gevraagd. Daarna beslis je of je definitief lid wilt worden en betaal je de contributie naar rato van het resterende aantal uitstappen.

Vanaf 2018 geldt het lidmaatschap per kalenderjaar.  Aanhaken kan ten allen tijde. Opzegging moet geschieden vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

De jaarcontributie bedraagt 60, 00 euro, waarvan in 2018 7 euro p.p. wordt afgedragen aan de verenigingskas voor de overhead en de collectieve aanvullende verzekering.  De contributie wordt gestort op de eigen bankrekening van de kring en wordt gebruikt voor de uitstappen om o.a. de gids te betalen. Per uitstap kan een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het totale kostenplaatje, als er bijv. een lunch genoten wordt. Elke kring is autonoom en beslist zelf over de uitstappen, die altijd een educatief of cultureel karakter hebben.

De Vereniging Zeeuwse Cirkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 19 mei 2017 zijn de statuten bij de notaris getekend.
Omhoog