Vereniging Zeeuwse Cirkel

Communities

ZeelandNet

Vereniging Zeeuwse Cirkel

18.650 bezoekers 45 leden Log in

Informatie voor nieuwe leden


Er zijn op dit moment 8 kringen actief in Zeeland, in grootte variërend van 16 tot 27 leden.
  • Kring Walcheren (eerste woensdag)
  • 't Kroôtje (tweede donderdag)
  • Jikkemiene (tweede woensdag)
  • Zeeuwse Vlinders (eerste dinsdag)
  • De Rozemarijntjes (derde donderdag)
  • De Zwinneblomme (eerste woensdag)
  • Streek Zeeuws-Vlaanderen (donderdag, wisselend)
  • Westerschelde Kring (derde donderdag)
  • Nieuwe kring de Bevelanden/Walcheren (4de dinsdag) start bij voldoende belangstelling, minimaal 10 dames.

Dames kunnen zich aanmelden voor een nieuwe kring. Alleen Kring Walcheren kan nog een paar leden gebruiken. Heb je belangstelling, meld je aan met het inschrijfformulier of stuur de gevraagde gegevens in een mailtje naar de secretaris (zeeuwsecirkel@zeelandnet.nl). 

Bij voldoende belangstelling starten we ook een nieuwe kring in Zeeuws-Vlaanderen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De eerste uitstap met een bestaande kring is bedoeld als kennismaking. Een kleine vergoeding ( 6 euro + de kosten voor eigen rekening, die bepaald worden per uitstap afhankelijk van het bezoek) wordt hiervoor gevraagd. Daarna beslis je of je definitief lid wilt worden en betaal je de contributie naar rato van het resterende aantal uitstappen.
De voorwaarden voor de nieuwe kring wijken hiervan af. Voorlopig kiezen we voor een bijdrage per persoon per uitstap, afhankelijk van de gezamenlijke kosten.

Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar.  Aanhaken kan ten allen tijde. Opzegging moet geschieden vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

De jaarcontributie bedraagt 60, 00 euro, waarvan 7 euro p.p. wordt afgedragen aan de verenigingskas voor de overhead en de collectieve aanvullende verzekering.  De contributie wordt gestort op de eigen bankrekening van de kring en wordt gebruikt voor de uitstappen om o.a. de gids te betalen. Per uitstap kan een eigen bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het totale kostenplaatje, als er bijv. een lunch genoten wordt. Elke kring is autonoom en beslist zelf over de uitstappen, die altijd een educatief of cultureel karakter hebben.

De Vereniging Zeeuwse Cirkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Op 19 mei 2017 zijn de statuten bij de notaris getekend.
Omhoog