Wielrennen in Zeeland

Communities

ZeelandNet

Wielrennen in Zeeland

Welkom op de community Wielrennen in Zeeand

52.419 bezoekers 2 leden Log in

Welkom op deze community van Sjaak den Herder

 GEVRAAGD : Oude kaarten van wielrenners !!!!

Mijn hobby is het verzamelen van wielergegevens, in het bijzonder van het Zeeuwse profwielrennen.

Vroeger werden er in Zeeland volop criteriums verreden door profwielrenners, deze uitslagen wil ik hierop dus zo volledig mogelijk vermelden. De eerste criteriumuitslagen dateren van rond 1930 vanuit Hulst en de laatste van 1990 van 's Heerenhoek. Naast de winnaar worden ook de nummers 2 en 3 vermeld, de podium plaatsen dus. Indien mogelijk met vermelding van verdere klasseringen van Zeeuwse deelnemers.

Verhalen, verslagen en foto's completeren deze site, daarom lijkt het mij interessant voor de wat oudere Zeeuwse wielersportliefhebber.

Mocht u suggesties  of aanvullingen hebben,  laat het mij graag weten.

Zeeuwse amateur en nieuwelingen wedstrijden worden hier niet vermeld.

Mijn e-mail adres is : jwdnherder@zeelandnet.nl

 

 

 

Zeeuws wielerboek : Het moet wel waaien...

Het Zeeuwse wielerboek : Het moet wel waaien ... is nog altijd te koop.

Als eerbetoon aan de Zeeuwse Ronde van Midden-Zeeland over de periode 1959-2007.

Voor 7,50 Euro inclusief de verzendkosten

Nostalgie

In de jaren 1930 was het in Nederland bijzonder moeilijk een wieler wegwedstrijd te organiseren, de gemeentelijke en andere overheden gaven hiervoor toen geen toestemming. In Nederland mochten geen wedstrijden op de openbare weg gereden worden. Vanaf 1934 neemt het aantal wedstrijden langzaam toe. Bijna alle wedstrijden voor 1934 wereden gereden op afgesloten circuits, bijvoorbeeld in het Vondelpark in Amsterdam of op prive terreinen, enz.

Vandaar dat in jaren 30 de wielerbanen ook zo populair waren en hun hoogtijdagen hadden. Alleen in Nederlands Limburg waren er toen al reeds een 20-tal wielerbanen en in het kleine stukje Zeeuws-Vlaanderen alleen al 5 stuks, volgens mij in : Hulst, (Kapellebrug), Sas van Gent, Oostburg en Terneuzen, maar ook in Zierikzee was er een wielerbaan.

Er waren echte wielerbanen (wedstrijdbanen) maar ook kleinere wielerbaantje voor de kleinere renners en jan publiek.

Alleen van de wielerbaan van Kapellebrug zijn nog restanten te zien.

De wielerbaan in Terneuzen was op de plek van het voormalige gehucht Koedijk.

Op de kaart van Terneuzen is dat nu waar de Jacob Catsstraat en de Oranjestraat bij elkaar komen.

 

 

Uit de oude doos : PZC 7 september 1891.

Een wielerwedstrijd uit 1891 met Nederlandse taal in oude spelling.

Zelden heeft zich, zoowel in het buiten- als in het binnenland, een tak van sport zoo snel ontwikkeld als de velocipedesport. Zij dateert, wat ons land betreft, nog slechts van enkele jaren terug en toch is het aantal wielrijders ook hier niet gering. Er heeft zich dan ook op dit gebied een sportwereld gevormd, die haar eigen wetten, haar eigen taal, haar eigen orgaan, haar eigen litteratuur heeft; en in Holland en Gelderland hadden reeds groote wedstrijden plaats, waar Nederlanders onderling en ook met vreemde velocipedisten wedijverden en goeden naam maakten.

Tot dusver bemerkten wij daarvan in onze omgeving weinig of niets. Wel zag men het aantal velocipedisten belangrijk toenemen, maar van sport in den echten zin van het woord was geen sprake.                            

Scaldis, een zich hier gevormd hebbenden wielrijdersvereeniging, poogt daarin verandering te brengen en schreef tegen heden een tweetal wedstrijden uit, die, begunstigd door prachtig weder, deze middag op den straatweg tusschen Middelburg en Goes gehouden werden. Uit den aard der zaak was bij de races weinig publiek tegenwoordig; de bewoners van Nieuwland, waarvan enkelen de vlag hadden uitgestoken, vormden de meerderheid, terwijl ook eenige wielrijders uit Middelburg en Vlissingen acte de présence gaven. Aan de start was een ververschingstent opgeslagen en een draaiorgel vormde de muziek. Door den president der Middelburgsche wielerijders-vereeniging, den heer J. Hackenberg, werden de aanwezigen met een kort woord welkom geheeten. Hij wees erop dat het doel van den wedstrijd was de wielersport te bevorderen, onder de Zeeuwsche rijders kameraadschap te kweeken en het nut en genoegen van het gebruiken van 't rijwiel in 't licht te stellen.

Te half drie reden de deelnemers aan de clubrace af. Deze wedstrijd liep over een afstand van 9 kilometer en was alleen opengesteld voor leden van Scaldis; hij werd aangevangen bij den start op den weg tusschen Nieuwland en Arnemuiden bij den kruisweg en lipe tot over den Sloedam. Aan deze race, met een keerpunt en met een vorgift, werd deelgenomen door de volgende leden van Scaldis : A. Verhulst, B. Boogaart en J.C. Kakebeeke van Middelburg, W. van den Bosch van Wilhelminadorp en H.E. Meulman van Amsterdam. Boogaart en Verhulst hadden een voorgift van 3,5 minuut; de anderen reden gelijk van meet. Hiervoor waren uitgeloofd een verguld zilveren medaille, aangeboden door den heer C.A. Hackenberg, donateur der vereeniging, en een bronzen medaille, aangeboden door de club. Zij dragen aan de eene zijde het opschrift Clubwedstrijd en aan de andere den datum van de race. De heeren Verhulst en Boogaart bereden een wiel met gewone banden, de heeren Kakebeeke en Van den Bosch een met cushion-tyres en Meulman met pneumatic-tyres. De eerste prijs werd behaald door den her Meulman met 20 minuten en 4,5 seconden, de tweede prijs door den heer B. Boogaart met 23 minuten en 2,5 seconden en de derde prijs door den heer W. van den Bosch met 24 minuten en 8,5 seconden. De weg was volgens verklaring der rijders goed.

De tweede, de provinciale wedstrijdliep over een afstand van 5 kilometer en stond voor alle Zeeuwsche bondsleden open. Hieraan namen deel de heeren : J.C. Kakebeeke, W. van den Bosch en B. Boogaart evengenoemd, benevens de heer O. Kleine van Yerseke. Allen reden gelijk van meet. Hiervoor waren uitgeloofd een verguld zilveren en een zilveren medaille van Scaldis, benevens eem bronzen medaille van den heer C.P. Gilde te Middelburg. Een verguld zilveren medaille, aangeboden door den algemeenen Nederlandschen wielrijdersbond, zal, wijl van Scaldis een gelijke medaille reeds was aangekocht, vermoedelijk bewaard blijven tot een volgenden wedstrijd. In dezen wedstrijd werd de eerste prijs behaald door den heer Van den Bosch met 11 minuten en 7,5 seconden, de tweede door den heer Kakebeeke met 12 minuten en 9,5 seconden, de derde door den heer Boogart met 13 minuten en 1,5 seconden. Tijdopnemer was de her M.J. Boone

Zeeuwen tijdens WK wielrennen

Cesar Bogaart in 1931 en 1932

Theo Middelkamp in 1936-1938-1946-1947-1948 en 1950

Piet van der Lijke in 1956

Jo de Roo in 1959-1961-1965-1966 en 1967

Piet Rentmeester in 1960-1961 en 1962

Wim Dubois in 1969

Peter Kisner in 1970

Kees Bal in 1973-1974 en 1977

Cees Priem in 1974-1975-1976-1977-1978-1979 en 1980

Jan Raas in 1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982 en 1984

Heddie Nieuwdorp in 1980

Maarten Ducrot in 1985-1986-1987-1989 en 1990

Patrick Tolhoek in 1989

Johnny Hoogerland in 2009-2011 en 2013.

Criterium uitslagen periode 1935 - 1941

Op 11 augustus 1935 werd in Kloosterzande een criterium verreden :                                           Winnaar werd : Albert Billiet uit België, nummer 2: Gustave Deloor uit België en nummer 3: André Verlinden eveneens uit België.

Op 19 september 1936 werd in Vlissingen op de boulevard een criterium verreden :                        Winnaar werd : Leo DeRijck uit België, nummer 2: Frans van Hassel uit België en nummer 3: John Braspenninx uit Nederland.

Op 19 mei 1937 werd in Axel een criterium verreden:                                                                   Winnaar werd : Bernard Franken uit Nederland, nummer 2: Frans Pauwels uit Nederland en nummer 3: Karel Vanstechelen uit België.

Op 31 augustus 1937 werd in Hulst een baancriterium verreden:                                                         Winnaar werd : Frans Pauwels uit Nederland, nummer 2: Norbert Rammelaere uit België en nummer 3: Geert Vrijdags uit België. 

Op 19 juli 1938 werd in Philippine een criterium verreden:                                                             Winnaar werd : Dolf VandenBossche uit België, nummer 2: Martin VandeBroeck uit België en nummer 3: Vandeveegaete uit België.

Op 31 augustus 1938 werd in Hulst een baancriterium verreden, hieraan deden ook onafhankelijken mee. Winnaar werd : Dolf VandenBossche uit België, nummer 2: Jan van Swelm uit Nederland, nummer 3: Julien Douws uit Nederland.

Op 24 juni 1939 werd in Kruiningen een criterium verreden:                                                          Winnaar werd : Cees Pellenaars uit Terheyden, nummer 2 : Albert Gijsen uit Putte en nummer 3: Julien Douws uit Barendrecht.

De ronde van Kruiningen werd voor het eerst verreden door profs en onafhankelijken en ging over een afstand van 110 kilometer. De tijd van de winnaar C. Pellenaars was 2 uur en 57 minuten. Er waren slechts 18 renners aan de start, die echter allen de koers hebben uitgereden.

In 1940 en 1941 werden in Zeeland geen criteriums verreden.                                                         

 

Nieuws

Criterium uitslag Middelburg

Op 25 augustus 1951  werd in Middelburg het enige profcriterium gehouden.

Uitslag : 1. Piet van As; 2. V. Mekeirle (B); 3. Huub Vinken; 4. Wim van Est; 5. Thijs Roks; 6. Piet Evers; 7. J. de Groot.

Het criterium werd verreden bij het Molenwater.

 

Cesar Joseph Bogaart

Cesar Bogaart geboren 11 oktober in Sint-Jansteen (nu gemeente Hulst) was in 1931 de eerste Nederlander die in 1931 op het podium stond van Ronde van Vlaanderen met een fraaie tweede plaats.

Zijn naam werd vaak verkeerd geschreven zoals Bogaert of Bogart.

Zijn officiële naam was : Cesar Joseph Bogaart.

Hij maakte al op zijn zestienjarige leeftijd zijn profdebuut.

Resultaten Van Cesar Bogaart op de weg :

1931 (03-08) Nederlands kampioen.   2e in de Ronde van Vlaanderen.  13e op W.K.

1932 7e in Ronde van Vlaanderen en 16e op W.K.

1933 2e op het Nederl. Kampioenschap en 8e in Sluitingsprijs

1934 6e in Omloop van België, 6e in Ronde van Vlaanderen, Nederlands Kamipoen (17.09) en 5e in Sluitingsprijs.

Op de baan : 1932 6e tijdens de Zesdaagse van Amsterdam en in

1934 7e plaats tijdens de zesdaagse van Antwerpen, 8e in Dordmund en 7e plaats tijdens de zesdaagse van Amsterdam samen met Kees Pellenaars. 

 

Omhoog