Eenvoudig werken met de pc

Communities

ZeelandNet

Eenvoudig werken met de pc

Welkom op de community Eenvoudig werken met de pc!

176.959 bezoekers 59 leden Log in

Outlook Express 5, zelf een bijlage meesturen


Outlook Express 5,

Een bijlage meesturen

Een bijzonder handige mogelijkheid van e-mail is dat je met een e-mail bericht een bijlage kunt meesturen. Zo'n bijlage kan een willekeurig computerbestand zijn. Bijvoorbeeld een tekstdocument dat je geschreven hebt met Microsoft Word. Maar ook andere soorten bestanden kunnen als bijlage gebruikt worden. Een foto of tekening, een stuk muziek, een werkblad van een rekenprogramma of zelfs een compleet nieuw computerprogramma.
Uiteraard kun je ook méér dan één bestand aan je e-mail bericht koppelen. Soms echter zal je provider een maximum stellen aan de totale grootte van het bericht. En als je geluidsbestanden of foto's gaat versturen is zo'n maximum gauw bereikt! Let daarom wel op wat en aan WIE je een bijlage verstuurt want uit ervaring weet ik dat mensen die geen kabelverbinding hebben maar via een modem werken, niet altijd blij zijn met een enorme bijlage!

Invoegen bijlage

Begin met het normaal schrijven van een nieuw bericht dus:
Vul een e-mail adres in bij Aan:.
Geef een korte beschrijving bij Onderwerp:.
Typ de tekst  van uw bericht.
Open nu menu Invoegen en kies de opdracht Bijlage....
Als je met de muis werkt kun je ook klikken op de knop Bijlage (een blauwe paperclip) in de werkbalk. Er is geen sneltoets voor deze functie.

Het dialoogvenster 'Bijlage invoegen' dat nu verschijnt, lijkt sterk op het dialoogvenster 'Openen' van Word. Het bevat een invoerveld Bestandsnaam: waarin de cursor staat te knipperen. Boven dit invoerveld is de bestandenlijst aanwezig, waarin (een deel van) de bestanden in de huidige map wordt weergegeven.

(Let wel: we hebben het nu dus niet over berichtmappen van Outlook, maar over mappen met bestanden op de harde schijf.) Helemaal bovenaan in dit dialoogvenster staat de keuzelijst Zoeken in:. Via deze keuzelijst kun je wisselen naar een andere map of naar een andere geheugenschijf, zoals een diskette of cdrom.

Selecteer een bestand, bijvoorbeeld een Word document.
Druk op ENTER of klik op de knop Bijlage, rechtsonder in het dialoogvenster.
Het dialoogvenster sluit en in het berichtvenster wordt nu een extra regel toegevoegd, onderaan de berichtkop.
Achter Bijlage: staat de naam van het bestand, dat je hebt bijgevoegd. Daarachter staat tussen haakjes de bestandsgrootte.
Op de gebruikelijke manier kun je nu het bericht opslaan in Postvak UIT en vervolgens verzenden.

Opmerking
* Sommige mensen schrijven korte berichten met Word en versturen die dan als bijlage bij een e-mail bericht, dat overigens leeg is. Dat is verkeerd gebruik van de bijlagefunctie! Het openen en weer sluiten van de bijlage vergt immers een paar extra handelingen en je e-mail bericht wordt zo dus moeilijker toegankelijk!
Gebruik de Bijlage optie alléén als het nodig is dat de geadresseerde dat bestand in de originele vorm ontvangt. Je kunt een tekst, die je al eerder met Microsoft Word hebt geschreven en nu wilt gebruiken in een e-mail bericht, beter met kopiëren en plakken in dat bericht invoegen.