'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.616 bezoekers 80 leden Log in

4. Allergie


     

 

 

ALLERGIE

 

 

 

Steeds meer mensen hebben last van hooikoorts en allergie. Naar schatting heeft in Nederland 1 op de 6 mensen last van hooikoorts. De verwachting is dat het aantal patiënten blijft toenemen. Dit mogelijk onder invloed van toenemende luchtvervuiling, ook het grootschalig kappen van bossen heeft hier ook mee te maken, en een toenemende (over) gevoelig van de mens te opzichte van al zijn omgevingsfactoren. Hooikoorts is een ingeburgerd begrip, vroeger dacht men dat de meeste klachten in de hooitijd ontstonden, voor allergische klachten (met name door stuifmeelkorrels ook wel pollen genoemd) aan de neus, mond, keel, oren, longen (zie astma), ogen en huid. In dit FOCUS OP GEZONDHEID onderwerp gaan we met name in dat wat een allergie is en welke gevolgen dit voor de neus heeft omdat neusklachten in verband hiermee het vaakst voorkomen. Paralellen naar uw eigen situatie zijn dan makkelijk te maken.

 

WAT IS ALLERGIE

Bij allergische klachten zijn de meest voorkomende klachten: ontstoken ogan (dik, rood, blijven tranen, irritatie en jeuken), neusklachten (verstopt door de opgezette slijmvliezen, loopneus, niezen, proesten en jeuk), huiduitslag (vaak rood van kleur en jeuk) en benauwdheid (zie astma). De algemene klachten zijn: moe, lusteloos en hoofdpijn. Welke klachten iemand krijgt wordt in belangrijke mate bepaald door de oorzaak van de allergie, waar u gevoelig voor bent, en van de leeftijd. Het klachten patroon bij kinderen is ook vaak anders (buikpijn en diarree).

 

OORZAKEN

Allergie betekent: anders reageren. Met andere woorden het lichaam reageert anders dan normaal op de invloed van bepaalde stoffen die op de één of andere manier met het lichaam in contact komen. In de loop van de tijd is ook de term overgevoeligheidsreactie een begrip geworden met ongeveer dezelfde betekenis. Een allergie is aangeboren en is een reactie op een vreemde stof die van buitenaf komt. In het dagelijkse leven komt het lichaam in aanraking met allerlei stoffen. Door te ademen, te eten en te drinken krijgen we alles binnen wat we nodig hebben om te leven. Maar behalve de noodzakelijke stoffen komen op die manier ook allerlei schadelijke stoffen het lichaam binnen. Bijvoorbeeld in de vorm van bacteriën, virussen en schimmles. Er zijn echter veel verschillende stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. De bekendste voorbeelden zijn: huisstofmijt, schimmels, huidschilfers van dieren, insectenbeten, stuifmeel (gras, bomen en planten, ook in huis!), luchtvervuiling, metalen in bijvoorbeeld sieraden en voedingsmiddelen. Stuifmeel is in tegenstelling tot de andere genoemde oorzaken seizoensgebonden en wordt ook vaak hooikoorts genoemd. Wat gebeurt er eigenlijk?

Het immuumstelsel beschermt normaal gesproken het lichaam tegen het binnendringen van vreemde stoffen. Ze kunnen dus helemaal geen kwaad. Wanneer er sprake is van een allergie reageert het immuumstelsel op een afwijkende, overdreven manier op de binnenkomende prikkels. Dit resulteert in een allergische reactie. Een allergie is een optelsom. Het lichaam wordt blootgesteld aan bepaalde prikkels, bijvoorbeeld stuifmeelkorrels, en produceert dan antistoffen tegen stuifmeelkorrels. Dit omdat stuifmeel als VREEMD beschouwd wordt. Dit gebeurt keer op en op een gegeven moment is er een bepaalde prikkel die de emmer doet overlopen en dan pas treedt een allergische reactie op. Er zijn zoveel antistoffen in de loop van de tijd gemaakt waardoor het lichaam zich gaat verzetten tegen die vreemde stoffen, in het voorbeeld de stuifmeelkorrels. Het lijkt soms of een allergie van de ene dag op de andere dag ontstaat, maar daar is dus altijd al enige tijd aan vooraf gegaan. Dit kan variëren van een paar dagen tot jaren. Wanneer het lichaam nu weer in contact komt met die vreemde stoffen wordt er in bepaalde cellen, mestcellen genoemd, histamine op de contactplaats aangemaakt (dat gebeurt dus in het slijmvlies van de luchtwegen of van het oog, of de neus etc.). Histamine is de daadwerkelijke veroorzaker van de allergische reactie wat resulteert in de genoemde verschijnselen en klachten.

 

PRIKKELS MIJDEN

Prikkels vermijden om de klachten te voorkomen is belangrijk. Wel moet vastgesteld worden welke prikkels verantwoordelijk zijn voor de klachten. Vaak wordt dit door middel van huidtesten gedaan. Omdat de prikkels per persoon kunnen verschillen moet ieder voor zichzelf nagaan waar de oorzaak kan liggen. Door de ziek makende stof zo goed mogelijk uit de omgeving te verwijderen verminderen de klachten.

 

MEDICIJNEN

Omdat allergie is aangeboren is het onmogelijk om hiervan te genezen. Wel komt het vaak voor dat op oudere leeftijd men ER OVERHEEN GROEIT. Wanneer het verwijderen (saneren) van de ziek makende stoffen onvoldoende helpt kan met medicijnen een goed resultaat verkregen worden. Medicijnen proberen op de één of andere manier het effect van histamine te verminderen of de aanmaak van histamine te blokkeren. Antihistamine in de vorm van tabletten, drank en zalf. De moderne soorten geven geen slaperigheid wat de oudere medicijnen wel doen (alleen bij tabletten en drank van toempassing). Vermeldenswaard in het kader van de allergie behandeling is dat het deze groep van ontstekingsremmers lukt om in de lichaamcellen van de contactplaats een chemisch proces te stoppen waardoor er geen histamine meer gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen de klachten voorkomen worden. Een derde groep van medicijnen probeert in de celwand van de lichaamcellen op de contactplaats op een bepaalde manier er voor te zorgen dat de histamine de cel niet kan verlaten waardoor de klachten verminderen of afwezig blijven. Al deze medicijnen moeten continue ingenomen worden om te voorkomen dat de histamine op een onbeschermd moment toch zijn ziekmakende werk kan beginnen.

 

DE NEUS

De neusvleugel die een onderdeel van het gezicht vormen zijn in feite maar een klein, uiterlijk gedeelte van de totale neusholte die zich grotendeels in het aangezichtgedeelte bevindt. Door het neustussenschot is de neus in twee helften verdeeld. Allerbei de helften zijn op hun beurt weer verdeeld in een bovenste, middelste en onderste neusgang door middel van kraakbeen structuren. Door deze vorm ontstaan er in de neus luchtwervelingen wanneer er ingeademd word. De neusholte staat door de beide neusgaten aan de voorzijde in verbinding met de buitenlucht en aan de achterzijde met de keelholte. Aan de binnenkant is de neusholte, net als de rest van de luchtwegen, bekleedt met slijmvlies. De vele slijmklieren in dit vlies produceren voortdurend slijm. Op dit slijmvlies bevinden trilharen (ook wel éénlagig trilhaarepitheel genoemd). Op een oppervlakte van ongeveer 0.02 bij 0.02 millimeter bevinden zich 250 tot 300 trilharen die voortdurend bewegen. Deze trilharen maken ongeveer 1000 slagen per minuut en bewegen daardoor het gemaakte slijm constant in één richting voort. Dit kan vergeleken worden met bijvoorbeeld een rups die op zijn rug ligt en met zijn poortjes een lopende band aan de gang houdt. De slijmlaag die de neusslijmvlies bedekt, zo is gebleken, wordt voortbewogen van de neus naar de neus-keelholte. De trilhaartjes zorgen er dag en nacht voor dat de slijmlaag in beweging blijft. Aan het slijm blijven stof, bacteriën en (rook)deeltjes hangen, zaken die beter niet in onze longen kunnen blijven. Stofdeeltjes in de neus worden op die manier in enkele minuten naar de keel getransporteerd en dan doorgeslikt (of uitgespuugd). Het is van het grootste belang dat de trilharen blijven functioneren om de slijmlaag steeds voort te bewegen, de neus vochtig te houden en stofdeeltjes te verwijderen. Door uitdroging, afkoeling en roken wordt de trilhaar beweging minder. Oververhitte woningen en werkplaatsen met te weinig vochtige lucht veroorzaken daardoor heel veel klachten van de neus. Het roken van drie sigaretten achter elkaar (of 5 stuks met tussenpozen van 5 minuten) verlamt de trilhaar beweging helemaal. Onder het slijmvlies in de neusholte bevinden zich zeer veel kleine bloedvaatjes met een totale oppervlakte van ongeveer 9 bij 9 centimeter! Hierdoor kan de ingeademde lucht heel snel verwarmd worden (in de winter) en van vocht worden voorzien wat voor het lichaam nodig is om de lucht goed naar de longen te kunnen vervoeren. De hoeveelheid lucht die per 24 uur word ingeademd is ongeveer 14.000 liter. De neus moet ongeveer een halve liter water produceren om die enorme hoeveelheid lucht van voldoende waterdamp te voorzien. Via de mond zou dit niet kunnen omdat de mond en keel dan zouden uitdrogen. Bij een hooikoorts worden de cellen in het slijmvlies geprikkeld waardoor de hierboven aangeven reactie ontstaat met als uiteindelijk resultaat de aanmaak van histamine met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er onder het slijmvlies nog een systeem aanwezig om bacteriën de baas te kunnen. Dat als functie heeft dat heet ons reukvermogen.

 

 

Omhoog