'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

354.625 bezoekers 80 leden Log in

4. Osteoporose = Botontkalking DEEL 1


     

 

Heeft u last van botontkalking?

 

 

Wat is OSTEOPOROSE ???

 

 

Wie krijgt het ???

 

 

Doe de osteoporose-test !

 

 

 

 

Osteoporose (botontkalking) doet
zich vooral voor bij vrouwen na de
menopauze. Toch lopen ook jongere
vrouwen steeds meer risico om later
osteoporose te krijgen. Doe de test
en ontdek of u in de gevarenzone zit.

 

 

 

Alleen als uw antwoord 'ja' is,
schrijft u het punt of de punten
op. Tel alle punten op. Heeft u
twaalf punten of meer? Dan
heeft u osteoporose of loopt u
een grote kans het te krijgen. U
doet er verstandig aan dit met
uw arts te bespreken.

 

 

 

 

Vragen                                                           punten
---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ik doe niet of nauwelijks aan lichaamsbeweging        = 1

2. Ik drink tenminste vijf kopjes koffie per dag          = 1

3. Ik rook minstens een pakje sigaretten per dag        = 1

4. Ik gebruik weinig zuivelprodukten                             = 1

5. Ik drink meer dan drie glazen alcohol per dag          = 1

6. Ik weeg minder dan zestig kilo                                   = 1

7. Ik ben boven de vijftig jaar                                        = 1

8. Ik heb na mijn vijftigste een (pols)fractuur gehad   = 2

9. Ik ben van het blanke of aziatische ras                      = 2

10. Ik kom weinig buiten of in de zon                              = 2

11. Ik ben een vrouw                                                         = 2

12. In mijn familie komen botbreuken na het vijfenveertigste jaar voor   = 2

13. Ik heb familieleden die duidelijk kleiner zijn geworden   = 2

14. Ik ben meer dan drie centimeter kleiner geworden na mijn vijftigste   = 2

15. Ik weeg minder dan vijfenvijftig kilo                       = 2

16. Ik ben boven de zeventig                                          = 2

17. Ik ben een verhoogde schildklierwerking, word met schild-
klierhormoon of bijnierschorshormoon behandeld, ik heb
een chronische leverziekte of darmkwaal                     = 3

18. Voor mijn vijfenveertigste ben ik gestopt met menstrueren
zonder een oestrogeen te gaan gebruiken                   = 3

19. Ik heb vele jaren de prikpil gebruikt als anticonceptiemiddel   = 3

20. Ik heb gedurende lange tijd prednisontabletten gebruikt   = 3

Bron: Osteoporose Stichting

 

 

 

 

Marlo was 39 jaar toen bij haar de diagnose
osteoporose werd gesteld. Het kwam voor
haar als een complete verrassing.
''Niemand in mijn familie heeft osteoporose.
Bovendien associeerde ik het altijd met
een ouderdomskwaal, dus niet op mijn leeftijd.
De diagnose werd gesteld na een scala van
klachten. Maar eigenlijk is het begonnen
na de geboorte van hun vierde kind. Mijn
menstruatie bleeft uit en na lange tijd begon
ik mij daar zorgen over te maken. Ik bleek
uiteindelijk in de menopauze te zitten.
Maar ook toen bleef ik klachten houden.
Via de gynaecoloog kwam ik bij een internist
terecht. Hij voerde een zogenaamde DEXA
uit, een botdichtheidsmeting. Toen bleek ik
dus ook osteoporose te hebben. De combinatie
van beide heeft mijn leven drastisch veranderd.''

 

 

 

 

 

 Wat is osteoporose ?

 

Kort gezegd is het een ziekte van het bot,
die wordt gekenmerkt door botontkalking,
een verzwakking van de botten. In wezen
zijn botten dé calciumopslagplaats, omdat
99 procent van alle calcium (kalk) in de botten
zit. Ook hart, spieren en andere organen
hebben calcium nodig. Ontstaat er een
tekort, dan wordt de voorraad in de botten
aangesproken. Om calcium in het lichaam
op te nemen, is weer vitamine D nodig. Tot
het dertigste jaar maakt het lichaam meer
bot aan dan het afbreekt. Vanaf ongeveer
het vijfendertigste jaar is het precies
andersom: het lichaam breekt meer bot
af dan het aanmaakt. Dit proces verloopt
heel geleidelijk, maar gestaag. Niet voor
niets wordt osteoporose daarom
ook wel de 'Stille Ziekte' genoemd.
Niemand ontkomt aan osteoporose. Het is
een ouderdomsverschijnsel, met als grootste
risico het gevaar van botbreuken. Meest
voorkomende zijn pols-, heup- en wervelfracturen.
Ook het veranderen aan het postuur,
krom lopen en krimpen (vanwege inzakkende
rugenwervels) komen veel voor. Na een
botbreuk kan de diagnose osteoporose
worden gesteld, op basis van een röntgenfoto.
Ook kunt u via de huisarts een verzoek indienen
voor het meten van uw botmassa. Zeker als
de uitkomsten van de hierbovenstaande
test hiertoe aanleiding geven, is dat niet
onverstandig. De botdichtheidmeting vindt
plaats in het ziekenhuis met behulp van een
soort röntgenapparaat met lage straling. Hoe
lager de botmineraaldichtheid (BMD),
des te groter de kans op botbreuken.

 

 

 

 

 

Wie krijgen het ?

 

Bij vrouwen die de overgang achter de rug hebben en boven
de vijfenvijftig jaar zijn, is de kans op 50 procent dat zij osteo-
porose krijgen. Het lichaam maakt na de overgang geen
oestrogeenhormonen meer aan, die juist zorgden voor een
evenwicht tussen botafbraak en botopbouw. Overigens heeft
slechts één op de vier mensen boven de vijfenzestig ook daad-
werkelijk last van pijn. Osteoporose is trouwens
geen typische 'vrouwenkwaal'.
Ook mannen kunnen het krijgen, hoewel vaak op latere
leeftijd dan vrouwen. Vrouwen verliezen namelijk in de loop
van de tijd veertig tot vijftig procent botmassa, mannen
daarentegen slechts twintig tot dertig procent.
Bij het wel of niet krijgen van osteoporose spelen risicofactoren
een belangrijke rol. Leeftijd, leefstijl, erfelijke aanleg en
voeding zijn doorslaggevend. Jonge mensen lopen minder
risico dan ouderen, iemand die onvoldoende calcium en vita-
mine D binnenkrijgt, behoorlijk rookt en drinkt en weinig
beweegt, loopt weer meer risico, ongeacht de leeftijd. Dikkere
vrouwen hebben meer vrouwelijk hormoon en daarom meer
botmassa. Bij hen is de kans op osteoporose kleiner dan bij
magere vrouwen of vrouwen met een eetstoornis, zoals ano-
rexia nervosa. Tenslotte kan botontkalking erfelijk zijn.

 

 

 

 

 

Hoe kunt u osteoporose afremmen ?

 

Voorkomen kun je osteoporose niet, maar afremmen zeker.
Mirjam (32) weet hierover mee te praten.
''Bij ons zit het in de familie. Mijn beide ouders heb-
ben bijvoorbeeld osteoporose en kunnen daardoor inmiddels
niet meer voor zichzelf zorgen, laat staan voor elkaar. Mijn
huisarts heeft mij al op jonge leeftijd gewezen op die erfelijke
aanleg en dat heeft bij mij geleid tot een bewuste levens-
stijl. Zo eet ik dagelijks minimaal drie zuivelprodukten en
daarnaast nog een paar plakken kaas. Zo weet ik zeker dat
ik voldoende calcium binnenkrijg. Met thee, koffie, alcohol,
zout en vlees doe ik rustig aan, omdat ik weet dat het de uit-
scheiding van calcium via de urine bevordert. Mijn vriend en
ik hebben een hond, zodat ik gedwongen elke dag naar
buiten te gaan en dus vanzelf vitamine D opneem. Ook sport
ik veel in mijn vrije tijd. Vroeger zwom ik veel, totdat ik las dat
je met het oog op osteoporose beter sporten kunt beoefenen
waarbij je met beide benen op de grond staat. Nu tennis ik
er twee keer per week bij. Het klinkt allemaal misschien wat
overdreven, maar toch, als allebei je ouders eraan lijden
ben je nou eenmaal een gewaarschuwd mens.''

Calcium zit niet alleen in zuivel, maar ook in plantaardige
produkten, zoals boerenkool, chinese kool, postlein en raap-
stelen. Vis, garnalen, mosselen en noten ook calciumrijk.
Het voordeel van zuivelproducten is dat daar ook veel vitami-
ne D in zitten. Zo slaat u twee vliegen in één klap. Wie niet
van zuivelprodukten houdt, kan natuurlijk ook kiezen
voor een calciumtablet. Neem deze bij voorkeur 's avonds in,
omdat 's nachts de botafbraak het hoogst is.

 

 

 

 

Wat als u al osteoporose heeft?

 

Helaas is het (nog) niet mogelijk volledig te herstellen van
osteoporose. Een behandeling bestaat meestal uit pijnbestrij-
ding - acht van de tien osteoporosepatiënten heeft pijn-
klachten, van wie de helft dagelijks -, verder botverlies tegen-
gaan en het voorkomen van botbreuken. Met behulp van
goede voeding (calcium- en vitamine D- rijk voedsel), vol-
doende buitenlucht en lichaamsbeweging kan verder
botverlies worden tegengegaan. Bij een ernstige vorm van osteo-
porose word medicijngebruik voorgeschreven, bijvoorbeeld
bisfosfonaten of SERM's. Marlo slinkte een half jaar lang
dagelijks een bisfosfonaat, een tablet dat een soort laagje legt
om het bot heen. ''Dat is beslist geen pretje. Na het innemen
van dit tablet, moet ik een halfuur lang blijven lopen en
mag ik in die tijd niets eten. Inmiddels slik ik nog maar
één keer per week. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik hele-
maal stop met dit middel.''
Het voorkomen van (verdere)
botbreuken is ook een kwestie van de veiligheid in en om het
huis verbeteren. Zo is het verstandig in uw keuken alles op
grijphoogte te hebben en in kamers niet te kiezen voor los-
liggende kleedjes. Wilt u de veiligheid en valpreventie in
en om uw eigen huis testen, kijk dan op
www.osteoporosestichting.nl/valpreventie.
In sommige gevallen leidt osteoporose tot gebroken ruggen-
wervels. Soms sijn pijnstillers, een korset of fysiotherapie dan
voldoende effectief. Als dat niet zo is, biedt een spondylodese-
operatie waarbij de ruggenwervels met schroeven wor-
den vastgezet, gevolgd door een intensieve revalidatieperiode.
Sinds kort bestaat er echter ook een nieuwe behandeling, de
zogeheten 'percutane vertebroplastiek', het door de huid heen
herstellen of versterken van een wervellichaam. Daarbij wordt -
eenvoudig gezegd - cement in de wervel gespoten.
De methode is veel minder ingrijpend dan de spondylodese-
operatie en helpt de patiënt vaak direct af van de pijn. Het
Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg haalde de techniek,
afkomstig uit Frankrijk, naar Nederland.
De combinatie van een vervroegde overgang en osteopo-
rose bracht voor Marlo de nodige verveldende verander-
ingen met zich mee. ''Ik voel me vaak heel oud en
moe, terwijl ik pas 42 ben. Ik heb een gezin met vier opgroei-
ende kinderen, trek ik dat niet in m'n
eentje. Om die reden heb ik een hulp- en gezinszorg. Zelf moet
ik veel rust nemen. Ook ga ik naar de fysiotherapeut en pro-
beer ik zo veel mogelijk te bewegen. Met vier kinderen kost
dat laatste gelukkig geen enkele moeite.''

 

 

 

 

Botbreuken

Ruim 800.000 Nederlanders hebben osteoporose, Jaarlijks
breken 83.000 mensen van boven de vijfenvijftig jaar een bot
als gevolg van osteoporose: ruim 15.000 een heup, 12.000 een
pols of bovenarm, 16.000 een wervelbreuk en 40.000 andere
botbreuken als gevolg van osteoporose.

  

 

 

Meer informatie op deze websites

Voor meer informatie over osteoporose kunt u terecht bij
de Osteoporose Stichting en Vereniging. Hun telefonische
hulplijn is van maandag tot donderdag van 09.00 uur
tot 11.30 uur bereikbaar op (073) 521 94 45. Verder hebben
zij een uitgebreide website:
www.osteoporosestichting.nl

Informatief is ook de brochure van Het Nederlandse Zuivel-
bureau 'Gezond blijven, over uw voeding en botontkalking'.
Het zuivelbureau is te bereiken op (079) 343 03 00.

Andere websites zijn www.gezondheidsnet.nl en
www.gezondheidsplein.nl. Uitgebreide informatie over
de nieuwe pijnbehandeling 'percutane vertebroplastiek'
vindt u op
www.vertebroplastiek.nl.

 

 

 

einde deel 1
.......................

Omhoog