'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.585 bezoekers 80 leden Log in

Kind- babysterfte ligt erg hoog...


     

 

                                                                                                          

Babysterfte
in ons land het hoogste

 

 

Het aantal baby's dat rond de geboorte overlijdt, is in Nederland het hoogst van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Unie in vijftien landen.

 

 

 

Op de duizend baby's sterven er 7,4 voor de geboorte. In geen enkel ander land zijn dat er zo veel. In België is het 4,5; in Zweden 3,9 en in Duitsland 3,5. Bij baby's die nog geen 28 weken zijn, scoort ook het hoogst: 2,8 per duizend. Ook in de eerste maand na de geboorte overlijden in veel baby's in Nederland: vier per duizend. Het Europees gemiddelde is drie.

Het zogeheten Peristat-onderzoek gaat verder over het aantal meerlingen-zwangerschappen, de gezondheid van kraamvrouwen en het aantal moeders dat overlijdt rond de bevalling. Bij meerlingen sterven in Nederland op twee na de meeste baby's.

Prof. J. Nijhuis, die voor Nederland aan het onderzoek meewerkte, is geschrokken van de cijfers. De Maastrichtse hoogleraar verloskunde concludeert dat Nederland niet zo goed is als we denken en dat we de laatste jaren 'de boel hebben laten versloffen'.
Hij pleit voor veel meer onderzoek voor de geboorte. Staatssecretaris Ross verklaarde nog dat ze tegenstander is van het testen van alle zwangere vrouwen op aangeboren afwijkingen. Nijhuis vindt dat dom, omdat Nederland op dit gebied achterloopt op andere landen. Nijhuis wijst er ook op dat er meer allochtone moeders zijn bijgekomen en ook meer oudere moeders. Deze groep lopen meer risico op een niet goed verlopende zwangerschap.

 

 

Prenataal onderzoek onder de maat

 

 

Een van de mogelijke verklaringen voor de hoge Nederlandse
babysterfte is het beperkte prenatale onderzoek in ons land.

 

 

Het kabinetsvoorstel van afgelopen week om zwangere vrouwen jonger dan 36 jaar geen standaardtest af te nemen, ging louter over de screening in het eerste trimester van de zwangerschap op het syndroom van Down en open ruggetjes. Het kabinet ging nagenoeg geheel voorbij aan echoscopisch onderzoek dat bedoeld is om andere aangeboren afwijkingen op te sporen en dat dient te worden uitgevoerd tussen de 18e en 22e week.

Al sinds het midden van de jaren tachtig worden dergelijke echo's in vrijwel alle West-Europese landen standaard aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Nederland en Denemarken vormen daarop uitzonderingen. In ons land wordt zo'n echo alleen uitgevoerd bij vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een afwijking, en die vormen slechts een klein deel van alle zwangere vrouwen.

Zo worden elders ernstige afwijkingen vroegtijdig opgespoord die in Nederland veel langer onontdekt blijven. En dat terwijl ongeveer dertig procent van de sterfte rond de geboorte te wijten is aan aangeboren afwijkingen.

Te denken valt daarbij aan ernstige hartafwijkingen, 'hernia diafragmatica' (een gat in het middenrif) of chromosoomafwijkingen.

Nederland is op dit punt een achtergebleven gebied in Europa. Onze detectie van aangeboren afwijkingen zit op het nivo van Oekraïne, Kroatië en Litouwen, zegt arts prenatale diagnostiek Titia Cohen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Ze heeft cijfers uit twintig Europese regio's bij elkaar gelegd en daar kwam uit dat Nederland op alle te detecteren aangeboren afwijkingen slecht scoort.

Met als negatieve uitschieter hartafwijkingen in combinatie met een tweede afwijkingen. In de landen waar dit echoscopisch onderzoek al lange tijd plaatsvindt, werd 69 procent van de hartafwijkingen vroegtijdig opgespoord, tegen 0 procent in Nederland.

Titia Cohen benadukt overigens dat de cijfers niet algemeen geldig zijn en betrekking hebben op het einde van de jaren negentig. Een belangrijk gegeven in dit verband is dat de echo plaatsvindt voor de 23e week en dus op een moment dat - vrijwel overal in Europa - abortus nog is toegestaan. In geval van zeer ernstige afwijkingen wordt dan doorgaans ook besloten tot beëindiging van de zwangerschap.

In Nederland komen dergelijke afwijkingen veel later tijdens de zwangerschap of pas bij de geboorte aan het licht. Omdat menig kindje met een afwijking dan nog alsnog sterft werkt dat door in de Nederlandse babysterftecijfers.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STERFTE BABY'S                                        per 1000 geboorten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het aantal baby's dat tijdens de zwangerschap overlijdt is in Nederland het hoogst van Europa

>>> Aantal overleden tijdens tijdens zwangerschap

     Nederland -----------------------------------------------------------------------------------------------------7.4
        Portugal --------------------------------------------------------------------------------5.8
   Griekenland ------------------------------------------------------------------------------5.7
      Schotland ------------------------------------------------------------------------------5.7
     Luxemburg --------------------------------------------------------------------------5.5
        Engeland -----------------------------------------------------------------------5.3
          Ierland -----------------------------------------------------------------------5.3
           Spanje ---------------------------------------------------------------------5.2
       Frankrijk --------------------------------------------------------------4.6
            België -------------------------------------------------------------4.5
             Italië -----------------------------------------------------------4.4
      N-Ierland -----------------------------------------------------------4.4
          Finland ------------------------------------------------------4
         Zweden -----------------------------------------------------3.9
   Denemarken ----------------------------------------------------3.8
      Oostenrijk -------------------------------------------------3.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jonger aan kinderen beginnen

 

Een op de vijf moeders in Nederland krijgt haar eerste kind als ze 35 jaar of ouder is. Dat is een belangrijke reden waarom er in Nederland meer baby's rond de geboorte overlijden dan in de meeste andere Europese landen. Maar ook als de kinderen het overleven zijn de risico's op afwijkingen groter dan bij jonge moeders.

 

Ik was onverwacht zwanger, anders had ik het vermoedelijk uitgesteld. Simone Buitendijk is nu moeder van een kind van negen en van een puber en achteraf gezien blij dat ze niet tot haar 35ste heeft gewacht. Inmiddels heeft ze carrière gemaakt en is ze vooraanstaand onderzoeker bij TNO Preventie en Gezondheid. In die hoedanigheid leverde ze een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar babysterfte in de vijftien Europese landen. Nederland kwam als slechtse uit. Een van de redenen is dat vrouwen steeds latere leeftijd voor kinderen kiezen.

 

Wereldkampioen
------------------
De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen, ligt even boven de 29 jaar en daarmee is Nederland wereldkampioen. Uitgesplitst naar leeftijd is Nederland 16,9 procent van alle zojuist bevallen vrouwen tussen de 35 en 39 jaar en 2,4 procent tussen de 40 en 44 jaar. De provincie Utrecht heeft de oudste moeders. Flevoland en Zeeland de jongste.
Volgens het Demografisch Instituut heeft dat te maken met opleiding. Hoe hoger een vrouw is opgeleid, des te groter de kans is dat ze ervoor kiest om eerst carrière te maken en dan pas aan kinderen te beginnen. Lange tijd is dat beschouwd als een positief resultaat van de vrouwen-emacipatie. Was tussen 1975 en 1980 nog maar vijf procent van de kraamvrouwen in Nederland 35 jaar en ouder, in 2000 was dat twintig procent, net als nu.

 

 Reageerbuis
-------------
Voormalig minister van volksgezondheid Els Borst signaleerde enkele jaren geleden echter dat het aantal baby's dat rond de geboorte overleed maar niet wilde dalen. Als mogelijke oorzaken noemde ze het groeiende aantal IVF-behandelingen (reageerbuisbevruchtingen), het toenemende aantal allochtone moeders en het grote aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap rookt. Maar een zeer belangrijke oorzaak was volgens haar toch het stijgen van de leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen. Borst pleitte ervoor dat vrouwen eerder in hun leven moeten beginnen met het krijgen van kinderen. Buitendijk: Bij oudere moeders zie je een soort gestapeld risico. Ten eerste de leeftijd zelf. Dan krijgt deze groep ook eens vaker meerlingen en daarbij is de kans op overlijden groter dan bij eenlingen. Ten slotte worden oudere vrouwen vaker zwanger dank zij IVF en daarbij is de kans op meerlingen extra groot.

 

Vroeggeboorte
----------------
Naarmate vrouwen ouder zijn nemen de risico's voor de baby toe: vroeggeboorte, groeivertraging, bloedingsproblemen, misvormingen, erfelijke afwijkingen en bloeddrukproblemen. Boven de 35 jaar worden de risico's groter. De sterfte van baby's bij deze groep is ook iets hoger. Onderzoekster Buitendijk: Je kunt niet zonder meer aangeven wat de oorzaken zijn van de babysterfte, maar het is wel zeker dat de leeftijd van de moeder een belangrijke rol speelt. Niettemin krijgt de meerderheid nog altijd op een natuurlijke manier een gezonde baby. Toch is het gewoon beter om jonger kinderen te krijgen.

 

Oude rolpatronen
------------------
Betekent dat een terugkeer naar de oude rolpatronen waarin de man kostwinner is en de vrouw thuis de kinderen verzorgt? Voor vrouwen hoeft het geen belemmering te zijn om carrière te maken, meent de onderzoekster. Als je veertig bent, en dat is meestal de leetijd waarop je grote sprongen in je werk maakt, kun je beter grote kinderen hebben. Ze zijn dan veel zelfstandiger en daardoor heb je meer vrijheid. Als je op die leeftijd nog een of twee kleine kinderen hebt, is dat veel moeilijker. Wel zal de kinderopvang eindelijk goed moeten worden geregeld. Als dat niet verbetert, zullen veel vrouwen er toch voor blijven kiezen op latere leeftijd moeder te worden.

 

                                                                                             

 

Omhoog