'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

358.617 bezoekers 80 leden Log in

4. Het Uitstrijkje


     

 

 

 

Wat is een uitstrijkje?

 

 

 

Bij een uitstrijkje neemt een arts met een
houten spatel of een borsteltje wat cellen
van de baarmoederhals af en strijkt ze uit op
een glaasje. De baarmoederhals is bekleed
met twee soorten cellen: plaveiselcellen en
cilindercellen (ook wel endocervicale cellen
genoemd). In een laboratorium wordt
onderzocht of beide cellen aanwezig zijn
en hoe ze eruitzien. In principe wordt een
uitstrijkje gedaan om te onderzoeken of
(een voor-stadium van) baarmoederhals-
kanker aanwezig is. Ook kan men soms zien
of er aanwijzingen zijn voor een infectie of
ontsteking door bacteriën of virussen, maar
dit kan beter onderzocht worden met een
kweekje.

 

Dan niet !  

Wanneer u ongesteld bent,
borstvoeding geeft of zwanger
bent, kunt u het laten maken
van een uitstrijkje beter uit-
stellen omdat de cellen dan
moeilijk te beoordelen zijn. 

 

Voor wie ?

Alle vrouwen tussen de dertig en zestig jaar
krijgen via het bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker één keer in de vijf jaar een oproep om
een uitstrijkje te laten maken bij hun huisarts.
Vrouwen die klachten hebben als tussentijds
bloedverlies, bloederige afscheiding of bloedverlies
na het vrijen wordt altijd aangeraden een extra
uitstrijkje te laten maken, ongeacht de leeftijd.

 

 

 

 

De Uitslag...

 

 

Er zijn twee soorten uitslagen van
een uitstrijkje: de KOPAC-uitslag en
de PAP-uitslag. Het laboratotium
geeft soms een van beide en soms
beide uitslagen.

 

 

Bij de KOPAC-uitslag staat elke
letter van dit woord voor een
onderdeel van de beoordeling.
K voor kwaliteit, O voor ontsteking,
P voor plaveiselcellen, A voor andere
afwijkingen en C voor cilinder-
cellen. De uitslag geeft voor elke
letter een cijfer tussen 0 en 9.
P1 betekent dat de plaveiselcellen
normaal zijn, terwijl bij P5 of hoger
nader onderzoek door een gynae-
coloog nodig is.

 

 

De Pap-uislag loopt van 1 tot 5.
Pap [1]: Het uitstrijkje is normaal.
U hoeft pas over vijf jaar weer een
uitstrijkje te laten doen.
Pap [2]: Er zijn enkele cellen in het
uitstrijkje gevonden, die er anders
uitzien dan normaal. Ze zijn niet
duidelijk afwijkend. Herhaal daarom
na een halfjaar het uitstrijkje.
Pap [3]a: In het uitstrijkje zijn licht
afwijkende cellen te zien.
Er wordt ook wel gesproken van
lichte tot matige dysplasie (dit
betekent dat het weefsel van de
baarmoederhals een andere
opbouw heeft dan gebruikelijk).
Het uitstrijkje wordt herhaald of
een gynaecoloog verricht verder
onderzoek. In de helft van de ge-
vallen blijkt een verdere behan-
deling niet nodig. De andere helft
krijgt het advies een eenvoudige
behandeling van de baarmoeder-
hals te ondergaan.
Pap [3]b: De cellen in het uitstrijkje
blijken iets meer afwijkend dan bij
een Pap 3a. Men heeft het ook wel
over ernstige dysplasie. Verder
onderzoek door een gynaecoloog is
verstandig. Er bestaat een grotere
kans dan bij een Pap 3a dat een
eenvoudige behandeling van de
baarmoederhals wordt geadviseerd.
Pap [4]: De cellen wijken sterker af
dan bij een Pap 3a of 3b. Nader
onderzoek door een gynaecoloog
wordt aangeraden. Er is negentig
procent kans dat een eenvoudige
behandeling van de baarmoeder-
hals nodig is.
Pap [5]: Het uitstrijkje laat sterk
afwijkende cellen zien. Deze uit-
slag kan duiden op baarmoeder-
halskanker, maar dit hoeft niet !!!
Het is zeer aan te raden om snel
een onderzoek bij de gynaecoloog
te ondergaan.

 ___________________________________________________________________________________

 

 Gezondheidsplein
_______________

 

 

Uitstrijkjes op het net
_________________

 

 

De belangrijkste reden om een uitstrijkje te laten maken is het

voorkomen of opsporen van baarmoederhalskanker. Op het

Gezondheidsplein vindt u meer informatie over deze aan-

doening. Ook kunt u een animatiefilmpje bekijken waarin met

duidelijke beelden wordt uitgelegd hoe een uitstrijkje wordt

gemaakt. Kijk op www.gezondheidsplein.nl in de rubriek

aandoeningen en zoek op baarmoederhalskanker.

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Omhoog