'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

Communities

ZeelandNet

'DEnK_A@N_JeZeLF'' VerZorging,VoeDing,ZiekTen,enZ'

eeN CoMMuNiTy MeT VaNaLLeS oVeR Je GeZoNDHeiD

354.625 bezoekers 80 leden Log in

4. Depressie 2. De Soorten...


Soorten depressies

 

Unipolaire depressie

Bij een unipolaire depressie is er sprake van een periode waarin de stemming langdurig somber en neerslachtig is. Deze is te herkennen aan de punten genoemd onder ?wat is een depressie eigenlijk??. De unipolaire depressie komt het vaakst voor. In Nederland lijden jaarlijks zo?n 800.000 mensen aan deze ziekte. Wereldwijd zelfs naar schatting 340 miljoen. Helaas komt in 50% van de gevallen de depressieve episode weer terug. Een depressie kan zo dus ook chronisch worden. Meestal worden de vitale functies (eten, slapen en vrijen) aangetast.

 

Bipolaire depressie

De bipolaire depressie wordt ook wel manische depressie genoemd. Deze uit zich door een zeer uiteenlopende gemoedstoestand. Afwisselend ervaren deze mensen een depressieve en een zeer actieve, manische periode. Voor vragen over de bipolaire depressie kunt u terecht bij de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen op telefoonnummer: 0900-2025377 of www.vmdb.nl. 

 

Dysthyme stoornis

Bij een dysthyme stoornis is er sprake van een langdurige (minstens twee jaar) milde depressie. Kenmerkend is dat een dysthyme stoornis in ernst kan wisselen: lange periodes waarin men somber is kunnen worden afgewisseld door korte periodes waarin het wat beter gaat. De ernst van deze depressie heeft dus vooral te maken met de lange duur. Overigens kan bij een dysthyme stoornis nog een ?gewone? depressieve stoornis komen. 

 

Postpartum depressie

Bij een aantal vrouwen ontwikkelt zich enkele weken tot maanden na de bevalling een depressie. Deze wordt de postpartum depressie genoemd. De postpartum depressie vertoont dezelfde verschijnselen als de depressieve stoornis en is daarvan niet te onderscheiden. Alle symptomen die ook horen bij de unipolaire depressie kunnen voorkomen, waarbij de depressieve stemming en het niet van de baby kunnen genieten voorop staan.

 

 

Winterdepressie

Mensen met een winterdepressie functioneren tijdens de winter slechter dan tijdens de zomerperiode. De voornaamste klachten zijn: somberheid; neerslachtigheid; zeer veel slapen; veel eten, met name koolhydraatrijk voedsel; gewichtstoename; prikkelbaarheid; vermoeidheid; terugtrekgedrag. Als dit beeld zich minimaal twee jaar achtereen voordoet kan er sprake zijn van een winterdepressie. De verschijnselen vangen vaak aan tijdens de herfst, verhevigen in de winter en verdwijnen in de loop van de lente.

 

Depressie bij ouderen

Bij oudere mensen met een depressie staan vaak lichamelijke klachten op de voorgrond, bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn die maar niet overgaat. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat een depressie niet wordt herkend. In tegenstelling tot depressie bij jongere mensen is er niet altijd sprake van een sombere depressieve stemming of het verlies van interesse en plezier. De stemming is eerder mat, afgevlakt of gelaten. Ook komen vergeetachtigheid, concentratieproblemen en verwardheid voor.

 

Depressie bij jongeren

 

Een depressie bij jongeren is vaak moeilijk te herkennen. Als het gedrag van kinderen of jongeren verandert, wordt vaak niet gedacht aan de mogelijke aanwezigheid van een depressie. Bij basisschool kinderen uit zich een depressie vaak in het gedrag. Deze kinderen zijn vaak meer teruggetrokken dan normaal. Ze hebben minder interesse in zaken die ze eerst wel leuk vonden. Sommige kinderen vragen juist meer aandacht en gaan branieschoppen. Jongeren in de middelbare school periode vertonen vaak afwijkend leergedrag. Deze jongeren presteren slechter dan normaal. Tijdens deze puberteitsfase treedt er ook vaak een verschil op tussen meisjes en jongens. Meisjes trekken zich vaak in zichzelf terug. Ze piekeren en worden stil en mat. Jongens daarentegen reageren een depressie vaak af op hun omgeving.

 

Omhoog