Kapitein Rob - Pieter J. Kuhn

Communities

ZeelandNet

Kapitein Rob - Pieter J. Kuhn

269.173 bezoekers 11 leden Log in

002.009 Kapitein Rob in Amsterdam


Kapitein Rob in Amsterdam op bestaande lokaties
door
Lex Ritman

Het zal niemand verbazen, dat Pieter Kuhn (Kapitein Rob) veelvuldig Amsterdam in zijn verhalen betrekt en vaak nauwkeurig de werkelijke situatie tekent. Hoewel Kuhn in zijn atelier werkt, komen er slechts beperkte afwijkingen voor, die echter geen afbreuk doen aan de bijna fotografische realiteit.
In Het geheim van de Bosplaat (6), Mysterie van het Zevengesternte (10), Avontuur op Pampus (36) en De goudschat van de sheik (39) kan het beste gezien worden hoe dierbaar Amsterdam voor Pieter Kuhn is. Ten slotte is hij een geboren Amsterdammer!  Niet alleen Amsterdam wordt naar de werkelijkheid getekend. Dit blijkt blijkt bijvoorbeeld uit de tekeningen van de Brandaris op Terschelling, de Drommedaris in Enkhuizen, de walvisvaarder Willem Barendsz, het Muiderslot, de havens van New York en San Francisco, de sluizen van het Panamakanaal, de rots van Gibraltar, het lichtschip Goeree en de Moorse gevangenis.
In Amsterdam worden zelfs de zaak van de beroemde Blaeu achter de Nieuwe Kerk (14) en de Haringpakkerstoren (23) afgebeeld, zoals ze er in de Gouden Eeuw uitzien. De Haringpakkerstoren (23-QN 1777) is ook in het boek Van Flevo- tot IJselmeer uit 1943 getekend. In dit boekwerk staan veel illustraties van Pieter Kuhn.

Ook in de teksten komt Amsterdam duidelijk uit de verf. In Avontuur op Pampus staan bij QN 2660 en 2661 veel bekende lokaties, zoals de Oranjesluizen, het IJ,  het Oosterdok, de Marinewerf, het Scheepvaarthuis, de Binnen Bantammerstraat, de Nieuwmarkt en de Zeedijk. Zelfs wordt vermeld, dat er een tunnel onder het IJ gebouwd zal worden. Uiteraard worden ook de ponten in de tekst genoemd.

Omdat de hoofdstad vooral in de twintigste eeuw belangrijk voor de Kapitein Robverhalen is, zal een overzicht gegeven worden van de situatie, zoals die tijdens de Kapitein Robverhalen bestond.

Het eethuisje van Wang Hang
10 QN 794

Blik op de Lange Niezel vanaf het eethuisje van Wang Hang

10 QN 743


De brug bij de Stoofsteeg

36 QN 2664


De Dam

10 QN 792


De Pollux, een opleidingsschip in het Oosterdok

10 QN 802


Het Anker, Prins Hendrikkade 142

36 QN 2675


De Schreierstoren met op de achtergrond de St. Nicolaaskerk

6 QN 428


Het keldertje van Ome Jan, Geldersekade 23

6 QN 428Eethuisje van Wang Hang
recent onderzoek (2016)
door
Lex Ritman

Problematisch was de bepaling van de exacte locatie van het eethuisje van Wang Hang in verhaal 10. Zie bijvoorbeeld: QN743, 744, 794 797, 799 en 804. De aanwezigheid van een surveillerende agent van het bureau Warmoesstraat was een belangrijke aanwijzing. Er bleven dan drie mogelijkheden over. Geldersekade, Oudezijds Achterburgwal en Oudezijds Voorburgwal.

De Geldersekade was uitgesloten, want dan zag men de Oude Kerk niet, was het water te breed en was er een verbreding van de brug bij de Binnen Bantammerstraat (i.v.m. de ex-stadsmuur).
De Oudezijds Achterburgwal kwam ook niet in aanmerking, omdat eveneens de Oude Kerk niet zichtbaar was en bovendien stonden de huizen op de noodzakelijke plek direct aan het water.
Over bleef de Oudezijds Voorburgwal, waar de Oude Kerk op de goede plek zichtbaar was (QN743). Het water was smal en de brug had geen verbreding. Ook keek men dan de Lange Niezel in met een verkeersbord, net zoals de situatie op de Kapitein Robtekening.

Op grond van de tekening (QN794) in combinatie met die van QN743 bleef alleen Oudezijds Voorburgwal 11 over. In de Jaren vijftig hotel-café Centra en in de jaren zeventig Hotel The Silver Dollar.

De Duivelspootsteeg (QN744) is in feite de Vredenburgersteeg. Een smal naamloos steegje op korte afstand links van nummer 11 komt niet in aanmerking, want in Kuhns tekening is de steeg links van een balkonnetje en bij de naamloze smalle steeg zou de steeg rechts van het balkonnetje zijn. Interessant is dat Kuhn het aantal huizen beperkt heeft vanwege de geringe ruimte in de tekening, maar het balkonnetje gehandhaafd heeft.

Kijk bij voorbeeld met Streetview. Bij een boottocht gaat het gezelschap via de Oudezijds Kolk onder de brug bij de Schreierstoren naar de Prins Hendrikkade. De toren heeft links en rechts een brug.

Kuhn bezocht het nabijgelegen kroegje (Prins Hendrikkade 93) en keldertje (Geldersekade 23) uit Kapitein Robverhaal 6 (QN428) en mogelijk ook hotel-café Centra.


Kapitein Rob in Amsterdam
(Met Kapitein Rob op stap)
door
Lex Ritman


In 2016, exact 50 jaar na het overlijden van Pieter Kuhn (20-01-1966), verscheen met instemming van de Erven Kuhn een boekwerk met de titel "Kapitein Rob in Amsterdam". Deze gelimiteerde editie, waarvan het laatste exemplaar aan de Koninklijke Bibliotheek is overhandigd, bevat onder andere een wandelroute
in Amsterdam.

De Kapitein Rob-liefhebber wordt door de oude binnenstad langs zo'n dertig herkenningspunten geleid. Met foto's en tekeningen wordt de realiteit maximaal  benaderd.

Vanaf Artis leidt de tocht via de Prins Hendrikkade naar de Wallen en verder naar de Dam. Na een bezoek aan enkele grachten wordt de route afgesloten via het Damrak.

Centraal staat het eethuisje van Wang Hang, waarvan voor de exacte locatie een klein balkon een grote rol speelde, evenals bureau Warmoesstraat en de Oude Kerk.

Ook de zeventiende eeuw is in de route opgenomen met aandacht onder andere voor de Haringspakkerstoren, de Dam en het Hoge Huis aan de latere Prins Hendrikkade.


Oudezijds Voorburgwal
rechts: zogenaamde eethuisje van Wang Hang (op nummer 11);
links daarvan een pand en daarnaast een smal, naamloos steegje (zogenaamde gang);
verder naar links een klein balkon;
(het pand links van nummer 11 komt niet in aanmerking als locatie voor het eethuisje, want de buitentrap heeft geen schuine leuning, zoals bij 11 en de tekening  van Kuhn) 
geheel links  de Vredenburgersteeg (Duivelspootsteeg in Kapitein Rob)
Oudezijds Voorburgwal
v.l.n.r.  Duivelspootsteeg (= Vredenburgersteeg);
klein balkon;
zogenaamde restaurant van Wang Hang  (nr. 11); 10-QN744  
 
*****

Het Genootschap Amstelodamum

Het Genootschap Amstelodamum zet zich in voor onderzoek naar de Amsterdamse geschiedenis en stimuleert de discussie over toekomst van de stad. Tal van deskundigen doen in het maandblad en het jaarboek van het genootschap verslag van nieuwe vondsten of inzichten.

In het 104de Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 2012 staat een artikel over Pieter Kuhn en Kapitein Rob-locaties in Amsterdam:

Kaptein Rob in Amsterdam.
Feit en fictie in het werk van Pieter Kuhn (1910-1966), schepper van een populaire stripheld
door Gabri van Tussenbroek 
 
Omhoog