Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

136.969 bezoekers 19 leden Log in

2011-2012 Zeewering aan de Kaloot


  

Deel 2

De vernieuw(l)ing van de zeewering vervolg, Westzijde

Hierbij een paar afbeeldingen van de vernietiging van het duin aan de westzijde van de Kaloot. Augustus 2012

ook hier wordt een duin afgegraven om een dijk die al bijna 50 jaar geen daglicht, laat staan water heeft gezien, te bekleden met stortsteen en gietasfalt.

Deze dijk biedt geen enkele bescherming tegen overstroming van het achterland, omdat de havenmond ernaast gewoon open is en als het water hoger komt eerder langs de achterkant het industriegebied instroomt dan via de voorkant.

Het oostelijk deel en een groot deel van het midden van de dijk is al â??verbeterdâ?? met als gevolg dat daar alle Blauwe Zeedistels al zijn overdekt met stortsteen en asfalt.

Leve de vooruitgang?

 

situatie enkele jaren geleden.

situatie augustus 2012

situatie 2011

situatie augustus 2012

situatie enkele jaren geleden

Situatie augustus 2012

 

Het duin wat 50 jaar bescherming heeft geboden is ontmanteld om ook hier stortsteen en asfalt overheen te storten.

Volgens Waterstaat wordt alles weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. maar inmiddels zijn honderden wilde plantensoorten maar ook insecten en wie weet wat nog meer verdwenen. Unieke habitats zijn verloren gegaan en het zal mogelijk weer meer dan een halve eeuw duren eer de oorspronkelijke staat is hersteld.

 

Middendeel

 

situatie 2011

situatie augustus 2012  

  situatie juni 2012

 

 situatie juli 2012

 

situatie augustus 2012

 

 

De vernieuwing van de zeewering 1

Ofwel het hart van de Kaloot blootgelegd.

Hier word een dijk blootgelegd die ruim 40 jaar geen daglicht meer heeft gezien, laat staan water, om nu te asfalteren

 In ieder geval is er van de weelderige flora dit jaar geen sprake meer!

Of dat ooit nog zal herstellen is een open vraag

duin situtatie 2011

Duin situatie 2012

Duinvallei situatie 2011

Duinvallei situatie 2012

 

Dag vogels, dag bloemen, dag planten, dag natuur.

Gelukkig hebben we de foto's nog

 

 

Omhoog