Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.495 bezoekers 19 leden Log in

Blauwe Zeedistel


Blauwe Zeedistel

Zo pas in november 2008 is verschenen het Rapport Flora en Fauna op Haventerreinen.

Hoe serieus moet je dit rapport nemen?

Ten aanzien van het deelgebied waarin de dijk die de scheiding vormt tussen het industriegebied en het habitatgebied De Kaloot is er in ieder geval een opmerkelijke omissie te ontdekken.Op pag. 47 staat namelijk ten aanzien van het voorkomen van de Blauwe zeedistel het volgende: Ten zuiden van het gebied komt de beschermde blauwe zeedistel voor. Deze soort kan zich alsnog in het onderzochte gebied vestigen.

Hiermee wordt kennelijk bedoeld het slufter gebied bij de Noordnol. 

Volgens mijn opinie heeft men helemaal niet langs het dijktraject gekeken, want tellingen van de laatste jaren komen telkens uit op meer dan 100 planten langs dit dijktraject.

Kennelijk heeft men nog steeds de bedoeling dit gebied zo arm mogelijk te beoordelen zoals in het verleden ook al eens gebeurde met een rapport over de biomassa en bodemfauna!  De bijgaande foto’s tonen een aantal beelden van de algemeen voorkomende blauwe zeedistel welke zijn gesignaleerd tussen het oostelijk havenhoofd en de duinovergang bij de Roeper. Het vastleggen van de bestaande flora door middel van foto's laat zien dat er meer waarden aan zeldzame soorten is dan men telkens probeert te ontkennen.  

Ook geeft men in het Rapport aan dat het Gerimpeld Mosoortje mogelijk niet meer voorkomt. Dank je de Koekoek, als je eerst de Habitat van deze soort volkomen vernietigd kun je moeilijk verwachten dat er nog iets van over is!Maar de natuur is gelukkig sterker dan de vernietigende krachten van Zeeland Seaports, want ook die zeldzame soort is er nog. Waar? dat laat ik nog even geheim, voordat ze weer weg zijn.

 

gerimpeld mosoortje

 

Blauwe Zeedistel dijkvak Kaloot

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Omhoog