Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.496 bezoekers 19 leden Log in

Schorviltbij aan De Kaloot


De Schorviltbij aan De Kaloot Epeolus tarsalis Morawitz, 1874  

Een schorgebied met Zeeaster als bij de slufter aan De Kaloot zal zeker aantrekkelijk zijn voor de Schorzijdebij Colletes halophilus.

Als deze zijdebijen in grote getale aanwezig zijn is er ook kans dat de Koekoeksbij de Schorviltbij aanwezig is.

 

Schorzijdebij op Zeeaster

Tot nu toe is deze zeldzame parasitaire bij alleen in de Zeeuwse Delta aangetroffen. De soort is voor het eerst waargenomen en als subspecies beschreven onder de naam Epeolus tarsalis ssp rozenburgensis door van Lith in 1949 van het inmiddels door industriële uitbreiding totaal verdwenen natuurgebied De Beer bij Rozenburg. De laatste waarnemingen daar dateren uit 1950 slecht een jaar na de ontdekking van deze zeldzame soort.

In 1999 werd de Schorviltbij herontdekt in het sluftergebied van de Kaloot, vlakbij de kerncentrale van Borsele. In september 2000 werden weer drie exemplaren gezien in een kolonie van vele duizenden Schorzijdebijen in het Verdronken Land van Saeftinghe

 

Op 9 september 2004, in de vroege namiddag werd de Schorviltbij opnieuw waargenomen in het sluftergebied van De Kaloot bij Borsele. Een aantal bijen experts waarbij o.a. Chiel Jacobusse (Zeeuws Landschap) en Jan Smit (Nederlandse Entomologische Vereniging) zich hadden zich verzameld om te speuren naar de hier in 1999 voor het laatst waargenomen zeldzame koekoeksbij.

 

9 september 2004 "We hebben hem!" Chiel en Jan controleren de vangst.

Slechts één exemplaar op 9 september 2004 waargenomen en door mij gefotografeerd. 

 

0p 6 september 2006 heb ik vele tientallen exemplaren van de Schorviltbij kunnen waarnemen.  

6 september 2006

 

6 september 2006

Ook Erik Speksnijder http://www.bijenhouden.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6623 en Albert de Wilde  http://www.ahw.dds.nl/indexbijen.html#tarsalis hebben daar fraaie opnamen gemaakt. 

 

In September 2007 heb ik ondanks veel moeite geen Schorviltbijen waargenomen, mogelijk vanwege het feit dat er bijna geen Zeeasters bloeiden (weggemaaid?) en er dus ook weinig Schorzijdebijen aanwezig waren.

Wel heb ik nog een paar opnamen van de Schorzijdebij kunnen maken.

 

 

 

 

Enkele opnamen September 2007.

De vraag is alleen, hoe lang zullen deze bijen het nog volhouden?

Niet te hopen, dat deze ellende doorgaat!

 

De aanwezigheid van de geplande WCT zal dit gebied onherroepelijk en onherstelbaar veranderen.

Alweer! een stuk zeldzame Westerschelde natuur wat dreigt te verdwijnen.Er is intussen al meer vernietigd in het Westelijke deel zoals het paddenstoelen gebied en de flora op de Strekdam. 

In augustus 2001 kwamen in het westelijk deel op de strekdam ook nog andere zijdebijen voor o.a. Colletes fodiens,  duinzijdebij Colletes daviesanus, wormkruidbij Colletes marginatus, donkere zijdebij Sinds de grootschalige vernietiging van het Jacobskruiskruid zijn deze soorten daarna niet meer aan de West Kaloot waargenomen.

2001 Het westelijke deel van De Kaloot met Jacobskruiskruid, sinds het vernietigen van deze weelderige groei zijn er nauwelijks nog Jacobsvlinders waargenomen.

Leve de vooruitgang, leve de economie?

 

Omhoog