Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

136.668 bezoekers 19 leden Log in

Duurzaam ruimtegebruik? Natuurcompensatie?


Blijft het strand De Kaloot, of staat volledige vernietiging te wachten?

 

Is dit monstrum het toekomstbeeld voor dit strand met bijzondere natuurwaarden in het Westerschelde estuarium?

Of is er nog kans, dat de Zeeuwse bestuurders zich daadwerkelijk zullen inzetten voor duurzaam ruimtegebruik.

Dus het eerst invullen van de bruikbare ruimte in het huidige industriegebied.

Want sinds meer dan 40 jaar ligt een groot deel van het industriegebied er nog steeds braak en ongebruikt bij.

Het Kalootstrand, nu nog een hoogdynamisch intergetijden gebied.

Let eens op de ongebruikte terreinen rondom dit strand.

2e kamerlid Hugo  Polderman heeft het al eens eerder verteld; 

"in het kader van zoeken naar natuurherstel in de Westerschelde ligt wellicht hier een deel van de oplossing"

Hoe anders zou deze smerigste plek in Zeeland er uit kunnen zien als we die kans zouden benutten?

Er kan in de plaats van deze terreinen nog langer braak te laten liggen een enorme slufter gemaakt worden.

Die zou bij de hoogste waterstanden onder kunnen lopen.

De randen tegen het industriegebied zouden met bomen en struiken omzoomd kunnen worden.

Hierdoor wordt dit smerige gebied vanaf de Westerschelde aan het oog onttrokken.

Zet geen kostbare landbouwgronden onder water, maar gebruik deze al jaren onnuttige ruimte voor natuuruitbreiding. 

Verder zijn er vast nog meer milieuvriendelijke kansen in dit gebied.

Waarom wordt het warme koelwater van de centrale niet gebruikt voor het kweken van (exotische) vis of garnalen?

 

  
Omhoog