Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

136.667 bezoekers 19 leden Log in

Fossielen


          Fossielen van De Kaloot

Vanwege de unieke ligging van dit strand aan een van de diepste gaten (- 60 mtr) in de Westerschelde bij de Noordnol is dit strand de rijkste fossielenvindplaats die we in onze omgeving kennen. Doordat er in die diepe geul de fossielhoudende lagen op een diepte van - 15 tot- 35 mtr. worden uitgesleten komen deze via ingewikkelde getijdenstromingen uiteindelijk op het strand terecht. 

                             

Meer dan 90% van de in Nederland voorkomende fossiele schelpen komen voor op het Kalootstrand. Deze enorme rijkdom ligt dan ook mede aan de basis van talrijke publicaties en de Fossielen Atlas, waarvan, naar wij hopen binnen niet al te lange termijn een heruitgave zal verschijnen van het deel waarin de Bivalven (tweekleppige schelpen) zullen worden behandeld en afgebeeld.

Om alvast een voorproef van de rijkdom van dit strand te geven worden hier een aantal soorten afgebeeld.

Gastropoda (Slakken)

          

Emarginula crassa                                      Diodora graecea               Trivia testudinella en Trivia coccinelloides

  

Galeodea bicatenata                                                 Spinucella tetragona                                   Nucella incrassata

               

Ocenebra erinaceus en canhami              Liomesus dalei  

 

Petaloconchus glomeratus                              Petaloconchus glomeratus detail juveniele windingen (zie: Vreemde slak)

   

Turritella triplicata                                              Epitonium frondiculum                    Epitonium clathrus

  

Capulus ungaricus                                          Calyptraea chinensis

 

Aporrhais scaldensis

 Ficus conditus subintermedius In Coll. KZGW leg. Mevr. Betty Poelman

 

Bivalvia (Tweekleppigen)

 

                                                       Yoldia lanceolata

            

      Glycymeris variabilis                                                 Glycymeris obovata ringelei

       Buitenzijde glad, ligament-area gegroefd                     Buitenzijde meestal geerodeerd, ligament-area gegroefd

     

   Glycymeris radiolyrata                                             Mytilus edulis en Mytilus antiquorum

   Buitenzijde geribd, ligament-area glad

 

Pycnodonte cochlear                                Pycnodonte navicularis

 

Pycnodonte callifera                                                 Pycnodonte cf queteleti 

   

  Capedopecten harmeri                                                    Chlamys varia

        

Flexopecten flexuosus                Pseudamussium clavatum                          Similipecten similis

 

Pecten complanatus                                                    Pecten grandis var. westendorpi

      

Aequipecten opercularis                                                Anomia ephippium

 

Lucinoma boralis                             Astarte omalii scaldensis

 

 Astarte omalii bipartita                       Glans ampla en scaldensis

 

    Arctica islandica                                                    Glossus humanus

 

Pygogardia rustica rustica en  var. extensa                   Laevicardium decorticatum

Lajokairea rupestris lupinodes

 

Dosina cf  lentiformis                                                Clausinella fasciata

  

Venerupis aurea senesces                                          Venus casina casina  

   

 Venus casina pseudoturgida                              Venus verrucosa

  

Gastrana fragilis                                                      Lutraria scaldensis (slotfragmenten)

  

Gari fervensis (buitenzijde)                                         Gari fervensis  (binnenzijde)

 

 

 

 

 

Omhoog