Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.494 bezoekers 19 leden Log in

Opgewaaid zand en wat gras?


Opgewaaid zand en wat gras?

Een voor de echte Kaloot kenner en natuurliefhebber een misselijkmakende en denigrerende opmerking, die ook te pas en te onpas door Gedeputeerden en Statenleden wordt gebruikt om hun minachting over beschermers van dit unieke strand te uiten. Een alom bekende manier om toch de publieke opinie te bespelen, door te doen alsof het gebied toch niks voorstelt aan natuurwaarden en er gerust (alweer) een ongebreidelde industriële uitbreiding kan plaatsvinden. Hetzelfde wordt nu ook opnieuw weer geprobeerd door de stelling, uit een “onafhankelijk”onderzoek dat als er niets gedaan wordt, het strand binnen 10 a 20 jaar toch wel zal verdwijnen. Sprekend uit eigen ervaring, (kenners zullen het met mij eens zijn), weet ik dat de dynamiek van erosie en opbouw zich aan De Kaloot al meer dan veertig jaar op evenwichtige wijze manifesteert. Het is het enige strand waar nog duinvorming plaatsvindt zonder enige vorm van zandsuppletie, welke aan alle andere stranden noodzakelijk is omdat anders het strand en duin verdwijnt. Zo is er na de stormen van vorig jaar, waarbij veel van de duinvoet was weggeslagen dit jaar op natuurlijke wijze weer geheel hersteld. Zo gaat het ook met het dijktraject aan De Kaloot wat eigenlijk de waardering Kruidendijk zou moeten krijgen. Onze bestuurders van deze lieflijke provincie zien hierin helemaal niets natuurlijks, dan alleen wat opgewaaid zand en gras op een zeedijk. Zo zie je maar, wat pluche onder je kont en euro's voor je ogen, kan betekenen voor de inzichten op natuurlijke waarde van je omgeving.

Een inventarisatie van diverse specialisten heeft samen met de Vereniging Redt de Kaloot een lijst opgeleverd van 368 organismen, waarvan 20 Rode Lijstsoorten, 20 wettelijk beschermde soorten, 3 Habitatrichtlijnsoorten en 4 Vogelrichtlijnsoorten.

 De binnenberm van de zeedijk met veel (zeldzame) wilde plantensoorten

 

Omhoog