Kaloot Defenders

Communities

ZeelandNet

Kaloot Defenders

Welkom op de community Kaloot Defenders!

137.495 bezoekers 19 leden Log in

Welkom op deze community

Welkom op deze site, die ondanks dat de dreiging van een WCT, welke dankzij de huidige Jurisprudentie) volledig onmogelijk is geworden, toch nog een aantal actuele zaken blijft behandelen en De Kaloot blijft promoten.

Om een en ander van de historische ontwikkeling levend te houden heb ik de oorspronkelijk inleiding hieronder laten staan:
 "Gedenk het verleden en voorkom fouten vanaf heden! "


Deze community is van Freddy van Nieulande* en gaat over de nog steeds dreigende verdwijning van een uniek strand in de Westerschelde, De Kaloot, gelegen tussen het oostelijke havenhoofd van de Sloehaven en de Noordnol bij Borssele.

Alle foto's zijn eigedom van de Webmaster F.A.D. van Nieulande. 

Voor gebruik van foto's altijd toestemming vragen aan de Webmaster!

 

 

 

 

Een bijzonder proces hier  is het progressief ontstaan van jonge duinen. Dit proces wordt in stand gehouden door de complexe dynamiek van dit gebied. Soms lijkt het er na een zware stormperiode op dat er onherstelbare schade is ontstaan. Maar lk jaar opnieuw is er herstel en zelfs cumulatief uitbreiding van het duin.

Het is waarschijnlijk het enige strand in geheel Nederland dat in de meer dan veertig jaar dat ik het gebied al ken, in staat is tot duinvorming zonder kunstmatige zandsuppleties. Alleen door de totale lengte en breedte van het strand volledig te kunnen blijven benutten voor aanvoer en het verstuiven van het zand zullen de duinen behouden kunnen blijven. Zie ook: album duinen.

Het strand De Kaloot bij Borsele is al bijna 15 jaar onder de aandacht vanwege de voortdurende dreiging van de bouw van een containerkade juist op deze bijzondere locatie. Momenteel wordt er een natuurvriendelijker alternatief voorgesteld; de Verbrugge Terminal (VCT) een ontwikkeling op het Zeeuwse schaalniveau binnen het huidige industriegebied. Jarenlang heeft men ons dus bewust voorgelogen, dat containerisatie in het huidige havengebied onmogelijk was en dat daarvoor de WCT gebouwd moest worden! Inmiddels is Verbrugge door alle tegenwerking naar Zeebrugge vertrokken.

Vooral de politieke partijen die het Rentmeesterschap zogenaamd hoog in het vaandel plegen te dragen staan voorop om de WCT te promoten wat zal leiden tot het verdwijnen van een uniek strand in de Westerschelde.

Het zou veel verstandiger zijn om zich vooral nu in te zetten voor duurzaam ruimtegebruik binnen het huidige industriegebied wat veel minder belastend voor milieu en natuur is dan de aanleg van de WCT.  Het blijft een omstreden plan, waarmee opnieuw een groot deel van de steeds zeldzamer wordende intergetijden gebieden in het Estuarium voorgoed dreigt te verdwijnen.

Uiteraard zijn er internationaal afspraken en zijn er Vogel en Habitat  Richtlijnen en is de Westerschelde als Natua2000 gebied aangewezen. Men moet dan ook straks niet weer de natuurvrienden de schuld geven als de procedure opnieuw onderuitgehaald blijkt te worden. Men moet nu toch al langzamerhand weten dat er meer geknokt moet worden voor verbetering en behoud van natuur in het estuarium.

Het vasthouden aan de WCT is een Zeeuws Bestuur onwaardig! En het is een ramp voor de Weterscheldenatuur. Bovendien heeft men hierdoor de kans op een volwaardige containerterminal binnen het huidige industriegebied om zeep geholpen omdat de enige grote gegadigde hiervoor inmiddels zijn kansen in Zeebrugge gaat waarnemen.

Men ziet kennelijk geen kans om de natuur in de Westerschelde die ruimte te geven die noodzakelijk is om het estuarium gezond en leefbaar te houden. Maar men zet wel alles op alles om hier aan De Kaloot nog meer zeldzaam intergetijden habitat aan de Westerschelde te onttrekken. Elk jaar hebben we hier al nieuw jong leven zien opbloeien, maar hoe lang mogen we daarvan nog genieten?

Inmiddels heeft men wel ingezien dat een buitendijkse kade allang niet meer haalbaar is zoals ook de PZC vermelde in volgend bericht:

2016-02-13 Zeeland Seaports moet op zoek naar partners en neemt afscheid van WCT

 

 

** frvannieul@zeelandnet.nl

Bent u geïnteresseerd in een begeleide excursie? stuur mij een mail voor een afspraak.

 

Bijzondere vondsten

Ook al kom je al jaren aan De Kaloot en is de buit minder rijk , omdat je al zoveel hebt gevonden in het verleden, af en toe zijn er toch weer vondsten te vermelden die het verblijf aan dit unieke strand zo aangenaam kunnen maken.

    

3 Juni 2010 Dolfijnentandje Eurhinodelphinidae - Langsnuitdolfijnen cf: Xiphiacetus cristatus (Du Bus, 1872)

3 Juni 2010 versteende opvulling van een borende schelp, Parapholas cf subtripartita  (non Martesia rugosa).

het substraat waarin het gat geboord was is een reuzenoester uit het Oligoceen,

waarvan de groeilijnen nog op de steenkern waarneembaar zijn.

 

6 Juni 2010 Een beschadigd exemplaar van Galeodea bicatenata

een Pecten complanatus, twee exemplaren Chlamys opercularis

en een exemplaar Venus casina casina

De Roeper

 

Valt de Roeper langzaam uiteen?

Op 2 november 2010 tijdens het surf festijn een rondje gemaakt over het strand waarbij ik bij de Roeper het grote gele K bord op het strand zag liggen.

  

Kennelijk zijn de bevestigingsschroeven doorgeroest.

Een kaal zicht, dat wel, ook al staat de rest nog fier overeind. 

Hopelijk blijft deze blikvanger nog lang bewaard evenals het gehele strand natuurlijk!
Waar het bord inmiddels gebleven is, is mij niet bekend.

2011 Voorjaar aan de Kaloot

Voorjaarsnatuur aan de Kaloot.
Ook in dit voorjaar weer bijzonderheden aan het Kalootstrand en aangrenzende dijk en duingebied.

Alweer volop eikapsels van de Gestippelde dieseltreinworm.Kleine groenachtige op druiven lijkende bolletjes met een sliertvormig anker in het slik bevestigd.Zachtjes wuivend op de slikbodem ontwikkeld de larve zich tot worm en gaat via het sliertvormig anker in het slik.Een clustertje gezamenlijk aan de Kaloot lekker gezellig.
Bedreigde soorten op de dijk en in het duin!
Vanwege de voorgenomen dijkverzwaring aan de Kaloot, dreigt een belangrijk habitat voor de landslakken voorgoed onder te asfalt verdwijnen.
Nu nog algemeen in het duin en over het gehele dijktraject; de Fijngeribde grasslak.
Rode-Lijst soort:

Fijngeribde grasslak Candidula gigaxii


wetgeving & beleidecologie

Naamgeving


Nederlands                  Fijngeribde grasslak
Wetenschappelijk       Candidula gigaxii

Soortgroep


Nederlands              Weekdieren
Wetenschappelijk   Mollusca

Voorkomen


Wijze van voorkomen  regelmatige voortplanter
Trend (voortplanting)  sterk afgenomen
Publicatiebron trend  Bedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca); basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst (EIS-Nederland/ANEMOON, 2003)
Zeldzaamheid (voortplanting)   zeldzaam
Publicatiebron zeldzaamheid    Bedreigde en verdwenen land- en zoetwatermollusken in Nederland (Mollusca);  basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst (EIS-Nederland/ANEMOON, 2003)


 fijngeribde grasslak kruipend

Candidula gigaxii hier samen met een ander Rode-lijstsoort Genaveld tonnetje zie hieronder.
Rode-Lijst soort:Signalering Rode Lijsten
Namen volgens publicatie         Publicatie
Nederlands
 Wetenschappelijk
Categorie
Subcategorie
Genaveld tonnetje

 Lauria cylindracea

soort van Rode Lijst Land- en zoetwaterweekdieren
Staatscourant 2004, 218 Genaveld tonnetje Lauria cylindracea

wetgeving & beleid

ecologie

       kwetsbaar


Genaveld tonnetje, dicht bijeen onder een stuk hout tussen het gras van de zeedijk.

Jammer dat er niet meer zwerfhout blijft liggen want dat geeft een mooie schuilplaats tegen de brandende zon aan de dijk.Gelukkig nog algemeen aan de Kaloot, vooral nabij de grenspaal.Gezellig bijeen.Hoelang zijn we nog veilig in dit gebied?

 


Een ander bedreiging?
Grote Glansslak (Oxychilus draparnaudi)

Alhoewel deze slak een carnivoor is ziet het er niet naar uit dat deze soort bedreigend is voor de slakkenpopulatie aan de Kaloot.Grote glansslak onder houtHerkenbaar aan de blauwgrijze kleur van het lichaam.Snel weer een goed heenkomen zoeken.


De grootste bedreiging voor de natuur blijft nog steeds de (onnadenkende) mens!

De bedreiging voor dit unieke Kalootstrand is nog steeds niet voorbij!!


Sinds de aanpassingen van de Zeewering in 2012 is dit biotoop totaal vernield en zijn de slakjes nog niet weer waargenomen! 

 

 

Nieuws

Links naar belangrijke sites

Jurisprudentie:

http://www.envir-advocaten.com/flora-en-faunawet-dwingende-redenen


Hans Woldendorp www.delevendedelta.nl/docs/presentatie_scheldehwold-nw.ppt


http://www.commissiemer.nl/zoeken?it=&q=wct


http://zmf.nl/lidorganisaties/redt-de-kaloot


Herinnering aan Addie den Herder Medeoprichter van de vereniging Redt de Kaloot:

http://dierbareherinneringen.nl/addie-den-herder/

Inventarisatie Natuur van De Kaloot
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee0901515
 

 SCHELP EN GRUIS determinatiehulp voor kleine soorten

http://www.schelpengruis.nl/index.htm

Vereniging Redt de Kaloot  

http://www.dekaloot.nl/

Wetenschappelijk medewerker Naturalis

http://www.science.naturalis.nl/research/people/cv/nieulande

Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland WPN 

http://www.paddestoelenkartering.nl/subpages/Kaloot.html

Belgische Vereniging voor Conchyliologie

http://www.bvc-gloriamaris.be/tijdschrift_n.htm

 Haaientanden

http://people.zeelandnet.nl/sharke/site_map.htm

Werkgroep Geologie  Zeeland  

http://www.werkgroepgeologie.nl/

Werkgroep Tertiare en Kwartaire Geologie

http://www.wtkg.org/index1.htm

Nederlandse Malacologische Vereniging

http://www.spirula.nl/

Westerschelde Container Terminal

http://www.wctvlissingen.nl

Nederlandse bijen en hun relaties http://www.wildebijen.nl

Bijen en Hommels - Insecten fotosite - Albert de Wilde

http://www.ahw.me/indexbijen.html

Mineralien Fossielen atlas Lexicon

www.mineralienatlas./communities/lexikon/Niederlande/Zeeland/De%20Kaloot

Fossiele schelpen

http://people.zeelandnet.nl/sharke/shells.htm

Strandvondsten

http://www.strandvondsten.nl/

http://www.strandvondsten.nl/speciale_vondsten/fosielen_walcheren_2008.html

 

Naturalis medewerker

http://science.naturalis.nl/research/people/cv/nieulande.aspx


 

 

 

Poll

aanleg van de WCT of liever een ander alternatief

Omhoog