Red de Schelphoek

Communities

ZeelandNet

Red de Schelphoek

Geen bebouwing in de Schelphoek een beschermd natuurgebied

2.006 bezoekers 1 lid Log in

Geen bebouwing in beschermd natuurgebied

De Schelphoek is een stiltegebied in het Nationaal Park Oosterschelde, het grootste nationaal park van Nederland! Het natuurgebied ligt aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland en maakt deel uit van Natura 2000 en EHS. Het gebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp en herbergt nog belangrijke cultureel historische elementen.

Door de plannen van een projectontwikkelaar en de ontwerpvisie van gemeente Schouwen Duiveland lijkt hieraan een einde te komen.Het gevaar dreigt dat het stiltegebied wordt aangetast door grootschalige bebouwing voor een verblijfsaccomodatie.

De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld en probeert vergunningen versneld te krijgen. De gebiedsvisie is zodanig opgesteld dat verblijfsrecreatie een uitkomst lijkt voor dit gebied. Veel verontruste bewoners én toeristen zijn het niet eens met deze eenzijdige benadering.

Het gebied moet onbebouwd blijven zodat iedereen kan blijven genieten van dit bijzondere unieke natuurgebied met grote cultuur historische waarde.

Ook u kunt uw stem tegen deze plannen laten horen door deel te nemen aan onze HANDTEKENINGENACTIE

Klik hier om uw handtekening te plaatsen. Deze actie loopt nog door tot en met december 2014. 

Wilt u meer informatie over deze kwestie en de gevolgen, bezoek dan de website www.schelphoeknatuurlijk.nl

Voor de duidelijkheid

Wij zijn niet tegen een zorghotel op Schouwen Duiveland,
maar wij zijn van mening dat een zorghotel niet in het beschermd natuurgebied de Schelphoek thuishoort.
Omhoog