Jesus Presence

Communities

ZeelandNet

Jesus Presence

278 bezoekers 1 lid Log in

Lieve Vader, Lieve Jezus, Lieve Heilige Geest.


De Liefde van Jezus naar ons is veel hoger
dan de grootste liefde tussen alle mensen opgeteld.Jonathan en David


Jonathan:
Het gebeurde dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte.
Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. 
Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David;
ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.
1 Samuel 18:1-4 HSV
(Jonathan gaf het koningschap al aan David)


David:

mijn broeder Jonathan!
Je was mij zeer lief;
je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen.
2 Samuel 1:26 HSV

Josia:
Vóór hem was er geen koning aan hem gelijk,
die zich met heel zijn hart,
heel zijn ziel
en met heel zijn kracht tot de HEERE bekeerd had, 
na hem stond zijns gelijke niet op.
2 Koningen 23:25 HSV

Mozes:
Gij zult de Here , uw God, liefhebben
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.
Deuteronomium 6:5 NBG51

Jezus:
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij,  Vader , in Mij en Ik in U,
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven,
opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één,
opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt,
en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
Johannes 17:21‭-‬23 NBG51


Lieve mensen lees de stukjes uit nieuws


Omhoog