Jezus geneest

Communities

ZeelandNet

Jezus geneest

5.077 bezoekers 3 leden Log in

Welkom op deze community

Jezus, over hem zal het gaan in deze community. Wie hij is, wat hij doet, zijn grote kracht, zijn majesteit, zijn liefde, zijn onderwijs, zijn wonderen…

Jezus gaat een nieuwe wereld maken, totaal verschillend van onze wereld. Wij leven in een wereld waarin oorlogen, rampen, armoede, ziekte en dood hun verwoestende werk doen. Jezus gaat daar een einde aan maken. Er komt een wereld vol vrede, harmonie en liefde – door hem. Kun je je dat voorstellen?

Nee, dat kan geen mens zich voorstellen. Het klinkt als een sprookje, niet als werkelijkheid. Daarom gaat Jezus er iets heel moois voor doen: dat wij in deze wereld al wonderen van Jezus kunnen ontdekken als we in hem geloven. Toen Jezus nog hier op aarde leefde deed hij die wonderen zelf. Hij trok daar duizenden mensen mee.

Sinds hij vertrokken is van deze aarde doet hij die wonderen door de mensen die in hem geloven. Hij geeft zijn Geest die in de gelovigen wil wonen. Zo is hijzelf aanwezig bij en in die mensen.

In de bijbel staat (1 Korintiërs 12:7-11): ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk…’  En wel met prachtige gaven: wijsheid, kennis, een groot geloof, de gave om te genezen, de kracht om wonderen te verrichten, te profeteren…        ‘Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest , die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.’

Jezus geneest – voor straks: het eeuwige leven.

Jezus geneest – nu al in deze wereld, als wonder en teken voor wat wij zo moeilijk kunnen geloven: zijn nieuwe wereld waarin hij in alle heelheid en volmaaktheid regeren zal.

bijbelteksten komen uit De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004.

Nieuws

WONDEREN VAN HET KONINKRIJK door Martin Koornstra

De bespreking van bovengenoemd boek kun je als volgt vinden: op PC en tablet: rechtsboven op meer pagina's drukken, daarna op BOEKENWONDEREN VAN HET KONINKRIJK. Op smartwatch: links boven aan de pagina.

JEZUS GENEEST OOK VANDAAG NOG !

Ds Jos Douma heeft in 2008 een leerdienst-preek gehouden die nog steeds actueel is. Je vindt die preek onder: PREKEN.

Eén God - met veel gaven voor ieder

Bijbelstudie over 1 Korintiërs 12: 4-11

Je vindt dit onder BIJBELSTUDIE

Zoveel verschillen - bij de ene God

De tweede Bijbelstudie vanuit 1 Korintiërs 12:12-27

Ieder zijn/haar eigen gave - in Gods gemeente

Niet ieder krijgt alle gaven: een voet kan niet spreken, een oor kan niet lopen... Ieder mag zijn/haar eigen gave ontdekken en leren gebruiken tot eer van Vader en om de gemeente te bouwen.

Bijbelstudie over 1 Korintiërs 12:27-31

Interview ND met Johan Ebbers

Een uitgebreid interview met Johan Ebbers over zijn wonderlijke genezing. Nederlands Dagblad 3-8-2017

er komt een derde lof en aanbiddings samenkomst

Nader bericht volgt nog
Omhoog