Kleindiervereniging Ter Verbetering

Communities

ZeelandNet

Kleindiervereniging Ter Verbetering

Zeelandnet Communities gaat stoppen, lees hier verder
35.921 bezoekers 7 leden Log in

Kleindiervereniging Ter Verbetering

Kleindiervereniging Ter Verbetering  is een vereniging van houders van kleindieren
.De vereniging is opgericht in 1925  en de zetel van de vereniging is in Axel.
Op dit moment heeft de vereniging een 50 tal leden, dat niet allemaal fokkers zijn,
een deel is steunend lid of oud fokker.
Lid worden van Ter Verbetering Axel kost 10,- voor volwassen en 5,- voor jeugd tot 16 jaar.

Maar als u dieren gaat houden en u wilt hiermee naar een show of u wilt u kippen ringen en eventueel u konijnen tatoeeren  dan moet u ook lid worden van een bond KLN en voor Sierduiven de NBS.

De kosten hiervan, zie onderstaand overzicht.

Contributiebedragen

De diverse contributies voor 2022 bedragen per jaar:

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine € 55,00
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine € 19,00
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar) € 10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine € 45,00
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine) € 36,00
Combinatienummer (extra) €   3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs € 23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland € 12,00
Contributievormen met korting voor doelgroepen van experimenten en gerichte werving 1e jaar 2e jaar 3e jaar
Aspirant seniorlid met Kleindier Magazine € 30 € 45 Normaal bedrag
Aspirant seniorlid 2e of meer gezinsleden) € 10 € 15 Normaal bedrag
Aspirant liefhebberslid met Kleindier Magazine € 30 € 45 € 10 onder senior met KM

 

KLN leden in de leeftijd van 10 tot 21 jaar, die woonachtig zijn op een adres waar geen andere bondsleden wonen, ontvangen het Kleindier Magazine gratis, mits zij voor de betaling van hun lidmaatschapsgeld gebruik maken van betaling via automatische incasso.

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij zelfbetaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij tussentijds ingaan worden de bedragen met kleindiermagazine naar verhouding aangepast


Verder over T.V

In voorgaande jaren  wij een jongdierendag  in september. Op zo'n dag worden de dieren gekeurd en heeft de keurmeester uitleg, wat wel en wat minder goed is.En er kunnen vragen aan de keurmeester gesteld worden over de dieren en hij kan advies geven. Deze dag werd gehouden bij Fam de Clerqc in Zuiddorpe.
Helaas is dat vanwege de vroege show en de gering belangstelling een aantal jaren niet meer georganiseerd.

Een  maal per jaar hebben wij een tentoonstelling in oktober, deze  houden wij bij Ruitersportvereniging Axel.
De keuring op vrijdag is voor publiek toegankelijk
Ook hebben wij een 4 x per jaar een vergadering.
De volgende dierengroepen vallen onder onze vereniging : Konijnen, Cavia's {vanwege de  geringe belangstelling worden deze op onze show niet meer gevraagd}, Grote hoenders en Dwerghoenders, Serama's  en Sierduiven.
Het bestuur bestaat nu uit 6 leden:
Bij de verkiezing is een lid teruggetreden, i.v.m. gesprekken over het samengaan van de verenigingen in
Zeeuws-Vlaanderen is besloten deze functie open te laten.
Samengaan is nog een bespreking en zijn de verenigingen nog in bespreking met de leden.

voorzitter  P.Dobbelaar. Driegezustersdijk 7,  4581 RM Vogelwaarde          
Secretaris. F.Eijsackers. Lindenstraat 9,  4581 BM  Vogelwaarde.                  
Penningmeester.  Th.Verbunt  Bossestraat 43b,  4581 BA   Vogelwaarde      
2e voorzitter. Wendy de Clercq  Oude polderseweg 20,  4574 Nm Zuiddorpe  
Lid bestuur:
Caressa de Clercq Oude polderseweg 20,  4574 Nm Zuiddorpe                      


Verder informatie: 0114-671781  E.mail [email protected]         
Frans Eijsackers                  

 

Omhoog