ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.390.530 bezoekers 209 leden Log in

grutto


 

Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres www.HetDierenRijk.nl

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wordt dat wel en is uitgebreider. Daarnaast is het voorzien van schitterend beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze pagina op te zoeken op de nieuwe site.

 

 

 

 

 

de Grutto

De grutto is een slanke wijdevogel die behoort tot de steltlopers, het is een van de grootste van deze groep. Opvallend zijn zijn lange poten en snavel. De snavel is recht en heeft een zwart uiteinde. De spanwijdte kan oplopen tot 70 cm. In de zomer zijn de kop, nek en borst oranjebruin. De flanken en de buik zijn wit met donkere langwerpige vlekjes. De poten zijn zwart van kleur.

De grutto dankt zijn naam aan zijn baltsroep, met een beetje fantasie kun je daar grutto uit halen.

Op het menu staan wormen en ander klein gedierte dat op of in de bodem leeft.

Wat betreft zijn leefomgeving geeft de grutto de voorkeur aan moerassige weilanden. Broeden doen ze op vochte veengrassen en weide gebieden.

Grutto`s overwinteren in West-Afrika, vanaf februari komen ze weer terug naar de noordelijkere gebieden. Ze vliegen niet direct naar hun territoria, maar hangen eerst rond in gebieden met veel plassen en moerassen. Na het innemen van een territorium, volgen de balts en paring. In Nederland broedt meer dan 90% van alle grutto's uit Europa. In totaal zijn dat zo'n 100.000 paren.

Belangrijke broedgebieden zijn Noord- en Zuid-Holland en Friesland. De jongen moeten onmiddellijk voor zichzelf zorgen, de ouders waken alleen nog over hen. Om doodmaaien van de jonge vogels te voorkomen, maaien sommige boeren perceelsgewijs. Zij krijgen een vergoeding voor elk gespaard legsel. Na de broedtijd verzamelen de grutto's zich op vochtige pleisterplaatsen voor de trek naar West-Afrika. De jongen blijven daar een zomer en winter om vervolgens ook naar Nederland terug te keren.

 

Omhoog