ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.391.100 bezoekers 209 leden Log in

leguanen: groene leguaan


Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres www.HetDierenRijk.nl

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wel en is uitgebreider. Daarnaast is de nieuwe website ook voorzien van schitterend beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze pagina op te zoeken op Het DierenRijk .nl

 

 

 

 

 

 

de Groene leguaan

 

De Groene Leguaan is een vrij forse hagedis. Over het algemeen worden de volwassen mannelijke exemplaren tussen 120 en 140 cm lang en de volwassen vrouwelijke dieren tussen 90 en 120 cm. Het grootste, tot nu toe gemeten exemplaar schijnt 230 cm lang te zijn geweest en woog 10,5 kg.

Groene leguanen leven in bosachtige gebieden, en als je goed naar ze kijkt, dan zie je dat deze diersoort perfect is aangepast aan het leven in bomen en struiken. Hun kleur zorgt voor camouflage, met de sterke poten en scherpe nagels kunnen ze uitstekend klimmen en hun lange staart gebruiken ze o.a. als roer wanneer ze van tak naar tak springen. Ook kunnen ze hiermee vervaarlijke klappen uitdelen als verdediging. De volwassen dieren leven gewoonlijk in de hoger gelegen delen van de bomen, soms wel tot in de kruin op 20 meter of hoger. De jonge dieren vindt men meestal in de wat lagere delen. Ook houden Groene Leguanen zich graag op langs watertjes en rivieren. Bij gevaar schromen ze niet om hier met een flinke duik in te springen. Groene leguanen hebben een sterk aanpassingsvermogen en zijn aldus ook aan te treffen in de buurt van menselijke nederzettingen, evenals in de droge binnen zijn verspreidingsgebied. In deze laatstgenoemde, voedselarme streken blijven de volwassen dieren meestal wat kleiner.

In het meest noordelijke deel van hun verspreidingsgebied komt een variëteit voor met hoorntjes op de neus. (Deze worden soms abusievelijk Iguana rhinolopha of Iguana iguana rhinolopha genoemd. Het gaat hier niet om een aparte soort of ondersoort, want ?gehoornde?exemplaren schijnen hier en daar in het gehele verspreidingsgebied voor te komen.)

Groene Leguanen eten voornamelijk plantaardig voedsel, alhoewel ze ook wel eens dierlijk eten aan het menu toe voegen. Van de plant eten ze bijna alles, het blad, de vruchten, de bloemen en de knoppen. De exemplaren die in de droge, voedselarme streken leven zijn minder kieskeurig. Zij eten ook van de cactussen en een ei, een kleine amfibie, reptiel of zoogdier wordt ook nog wel eens aan het menu toegevoegd. Soms eten ze zelfs aas.

Tijdens het voortplantingsseizoen komt het regelmatig tot strijd tussen mannelijke exemplaren. Deze vormen namelijk territoria en verdragen dan geen andere mannetjes in hun nabijheid. Voordat het eventueel tot een echt gevecht komt proberen ze elkaar te verjagen door imponeergedrag. Dit bestaat voornamelijk uit het knikken met de kop terwijl hun keelflap uitgeklapt is. Ook gaan ze hoog op de poten staan en platten ze hun lichaam zijdelings af om groter te lijken. Wanneer dit niet helpt, komt het tot serieuze gevechten, waarbij flink gebeten kan worden en er striemende klappen met de staart worden uitgedeeld. De overwinnaar is gewoonlijk het dier dat zich mag verheugen in een paring met een passerend vrouwtje.

Net als alle hagedissen leggen leguanen eieren die een leerachtige schaal hebben. Ze bekommeren zich verder niet om hun kroost.

(Foto: http://members.lycos.nl/vimareptielen/photoalbum2.html)

Omhoog