ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.388.473 bezoekers 209 leden Log in

valken: boomvalk


 

Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres www.HetDierenRijk.nl

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wordt dat wel en is uitgebreider. Daarnaast is het voorzien van schitterend beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze pagina op te zoeken op Het DierenRijk .nl

 

 

 

 

 de Boomvalk

 

De boomvalk lijkt zeer veel op de slechtvalk van kleur en tekening, maar is kleiner, sierlijker en slanker met langere, smallere vleugels. Zij bovenzijde is donker leigrijs, de wangen en keel zijn wit, zijn onderkant ook, deze heeft ook opvallende zwartachtige vlekken, bij de aanhechting van de poten zijn de veren roestbruin en hij heeft een duidelijke baardstreep. De snavel is grijs met een donkere punt, hij heeft gele poten. De geslachten verschillen niet in kleur, het vrouwtje iets alleen iets groter. De jonge vogels hebben bruingrijze bovendelen en een lichtbruine onderkant.
Ook het  zogenaamde vliegbeeld lijkt op dat van de slechtvalk, maar ook dan valt het grootte verschil op. In verhouding tot de lichaamsgrootte zijn de vleugels langer, veel smaller en spitser. Hij zweeft met gespreide staart op de thermiek. Het bidden doet deze valken soort zelden.

Hij pakt zijn prooi, voornamelijk vogels en insecten, bijna uitsluitend in vlucht. Jaagt op zomeravonden vaak boven moerassen op libellen, hij vliegt dan opvallend langzaam. Tijdens de jacht lijken de vleugels erg sikkelvormig en de staart kort. Op het menu staan uitsluitend vliegende vogels (zwaluwen, leeuweriken, gierzwaluwen, mussen, vinken, spreeuwen, merels) en vliegende insekten (libellen en kevers), in Afrikaans winterkwartier ook uitzwermende termieten. 

Wat betreft de leefomgeving geeft hij de voorkeur aan open landschap, heidevelden, verlandingszones van meren, lichte, droge bossen en waterrijk laagland.

Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar nemen oude nesten van roofvogels, kraaien of duiven in hoog naaldhout. De broedtijd avlt in  juni. de grootte van het nest varieert van 2 tot 4 eieren, die 28 dagen worden bebroedt, de jongen blijven circa 30 dagen in het nest. Als in juni de meeste kleine vogels vliegvlugge jongen hebben en het aanbod van vliegende insekten het grootst is, beginnen de Boomvalken met broeden. Het vrouwtje broedt, het mannetje brengt het voedsel en houdt de wacht. Sommige paren blijven jaren bij elkaar.

Meestal rond eind oktober trekken de Boomvalken naar hun overwinteringsplaats in Oost- en Zuid-Afrika, van midden april tot begin mei keren ze terug in de broedgebieden.

(Foto: www.natuurbeleving.be)

Omhoog