ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.390.530 bezoekers 209 leden Log in

kluut


 

Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres

www.hetdierenrijk.nl 

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wel, die informatie is ook uitgebreider. Daarnaast is die site voorzien van mooier beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze informatie op te zoeken op de nieuwe site.

 

 

 

 de Kluut

De kluut is een sierlijke vogel die opvalt door zijn zwart-witte verenkleed, de omhoog gebogen snavel en de lange blauwe poten.De snavel is goed aangepast aan de manier van voedsel zoeken van de kluut. Met de snavel een klein beetje geopend zeeft de vogel voedsel uit het water van brakke en zoute slikvelden, meren, moerassen en poelen. Hij eet kleine weekdieren, kreeftjes en wormen. Zo af en toe worden insecten van de grond gepikt. Door zijn zwemvliezen kan hij zwemmen.
Hij komt voor in slibrijke getijdegebieden, plaatselijk ook in grote aantallen aan zoet water. Hij houdt van water van circa 10 cm diep. Hij broedt op schaars begroeide terreinen buitendijks of nabij de kust, some ook binnendijks op akkers, opspuitterreinen of grasland.Kluten stellen hoge eisen aan het broed- en leefgebied. Het broedgebied moet in principe door zout water worden beïnvloed en net boven de hoogwaterlijn liggen. Mocht zo'n gebied niet voorhanden zijn, dan doet de kluut het met minder, zolang er dan wel geschikte gebieden in de buurt zijn voor jonge kluten om op te groeien. Vooral recreatie kan een factorzijn waardoor opgroeigebieden ongeschikt blijken te zijn. De gevoeligheid voor verstoring maakt de kluut tot een indicator voor het effect van verstoring op het de kwaliteit van het zeemilieu.
In de winter trekken de noorderlijk levende vogels naar beschutte riviermondingen in West-Europa, anderen trekken echter verder naar Noord-Afrika. In ons land zijn ze vanaf maart te vinden.

Omhoog