ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.391.097 bezoekers 209 leden Log in

kraanvogel


Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres www.HetDierenRijk.nl

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wel en is uitgebreider. Daarnaast is de nieuwe website ook voorzien van schitterend beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze pagina op te zoeken op Het DierenRijk .nl

 

 

 

 

 

 

   de kroonkraanvogel

 

Een kroonkraanvogel is een grote vogel met lange poten. Als hij staat is hij zo'n anderhalve meter hoog. Hij heeft grijze veren, die op de rug bruin en wit zijn. Op zijn kop zitten kleine gele veren. Het lijkt dan ook dat deze vogels een kroontje op hun kop hebben, vandaar ook de naam. Hij heeft een spitse snavel. Zijn hals is S-vormig. Tijdens het vliegen wordt deze uitgestrekt.

Kroonkraanvogels komen voor in het westen, zuiden en oosten van Afrika. Ze leven in moerasgebieden en op de savannes, voornamelijk langs rivieren. Ze broeden meestal in de moerassen. Hun voedsel zoeken ze echter vooral op de grasvlaktes.

Het grootste gedeelte van de dag zoekt een kroonkraanvogel naar eten. Door met zijn tenen op de grond te stampen, komen insecten uit de grond. Soms gebruikt hij zijn snavel om insecten uit de bodem te peuteren. Behalve insecten eet hij ook gras en zaden.

Kroonkraanvogels leven in groepjes van zes tot wel twintig dieren. Ze staan bekend om hun danskunst tijdens de paartijd. Tijdens een dans springen ze in de lucht. Ze hebben hierbij hun vleugels half open. Ze draaien om elkaar heen en maken af en toe een buiging. Door dit gedrag proberen mannetjes en vrouwtjes indruk te maken op elkaar. Dit gedrag wordt ook wel baltsgedrag genoemd. Als een mannetje en een vrouwtje voor elkaar gekozen hebben, blijven zij het hele broedseizoen bij elkaar.

Ze bouwen hun nest van takken en droog gras meestal in een boom, soms tussen rietstengels. De kroonkraanvogels gebruiken hun broedplaats meer dan één keer. Ieder jaar komen zij terug naar hun nest.

Het vrouwtje legt na de paring twee tot vier langwerpige eieren die een lichtblauwe kleur hebben. Het vrouwtje broedt het meest, maar ook het mannetje neemt zijn verantwoordelijkheid. 

Na circa 30 dagen komen de eieren uit. Eén dag nadat de kuikens uit hun ei zijn gekropen, kunnen ze al lopen. De beide ouders zorgen voor ze. Wanneer er gevaar dreigt verdedigen de volwassen vogels hun nest fel. Na vier jaar zijn de jongen volwassen.

Er zijn vier verschillende kroonkraanvogel soorten. Een hiervan, de West-Afrikaanse kroonkraanvogel is erg zeldzaam. In het land Nigeria zijn er nog maar een paar honderd van over.In Afrika zijn veel droge gebieden. Door de droogte verhuizen steeds meer mensen naar de natte gebieden. Hier leven ook de kroonkraanvogels. Voor de dieren blijft dus steeds minder ruimte over om voedsel te zoeken en om hun nesten te maken. In de toekomst zullen ze steeds meer uit hun natuurlijke leefgebied worden verjaagd, het is nog maar de vraag of de soort dit kan overleven...

 

Omhoog