ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.390.529 bezoekers 209 leden Log in

kikkers: Pijlgifkikkers


Pijlgifkikkers

Er bestaan meer dan 130 soorten pijlgifkikkers. Ze komen in Midden- en Zuid-Amerika voor en leven afhankelijk van de soort in het tropisch regenwoud of in gebieden met veel water.

De voeding van pijlgifkikkers bestaat uit insecten en kleine ongewervelde dieren. Op één soort na zijn pijlgifkikkers overdag actief. De soort die `s nachts actief is is niet giftig, maar stinkt enorm.

Het meest opvallende aan deze kleine kikkers zijn de felle kleuren. Deze felle kleuren hebben 2 doelen. Allereerst duiden de felle kleuren eventuele vijanden op de giftigheid. Op de tweede plaats dient deze kleurschakering als camouflage. Tussen de begroeiing, waar deze kikkers leven, zullen de felle kleuren lijken op variatie in de lichtinval.

Zoals vele amfibieën hebben pijlgifkikkers een gif op hun huid of in klieren, die gif kunnen uitscheiden. Indianen in de oerwouden van Amerika doden deze kikkers en houden ze gespietst aan een tak boven vuur. Op de huid van de kikker komen vervolgens druppels met gif, dat in een potje worden opgevangen. De punten van pijlen die worden gebruikt voor de jacht worden vervolgens gedrenkt in het potje met gif. Aangeschoten dieren zullen door het gif sterven. Na goed verwarmen van het vlees is het gif voor de mens onschadelijk.

Slechts drie soorten kikkers worden gebruikt voor de productie van gif voor de jacht. Het gif van sommige pijlgifkikkers is een van de sterkste vergiften, dat bekend is. Waarschijnlijk werkt het gif van de pijlgifkikker door het zenuwstelsel van het slachtoffer kapot te maken.

Sommige pijlgifkikkersoorten leven in waterige gebieden als beken en kleine riviertjes. De belangrijkste eis die gesteld wordt is de aanwezigheid van rotsblokken. Mannetjeskikkers, maar ook vrouwtjeskikkers zitten op deze rotsen om hun territorium te overzien. Als concurrerende mannetjes in het territorium komen zullen zij deze door kwaakgeluiden proberen te verjagen, bij sommige soorten vinden zelfs gevechten plaats tussen de mannetjes en/of vrouwtjes. Deze kleine kikkertjes kunnen dus erg agressief zijn. Opvallend is ook, dat jonge pijlgifkikkers bij veel soorten door het mannetje op de rug gedragen worden, tot zij zichzelf in een waterige omgeving kunnen redden.

(Foto: www.vriendenvanblijdorp.nl)

Omhoog