ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Communities

ZeelandNet

ALLES OVER DIEREN verhuisd-> www.hetdierenrijk.nl

Deze site is verhuisd naar www.hetdierenrijk.nl

1.388.629 bezoekers 209 leden Log in

zeepok


 

Alles Over Dieren is verhuisd naar een nieuwe site met het adres www.HetDierenRijk.nl

 

De informatie op deze pagina wordt niet meer geüpdate, de informatie op de nieuwe site daarentegen wordt dat wel en is uitgebreider. Daarnaast is het voorzien van schitterend beeldmateriaal en een overzichtelijkere lay-out. Ik raad u daarom aan om deze pagina op te zoeken op de nieuwe site.

 

 

 

 

 

(foto: www.victorbos.com)

De zeepok

Zeepokken behoren tot de lagere kreeftachtigen. Ze leven in de branding en in getijdengebieden, gebieden die bij eb droogvallen. Hier hechten ze zich aan boten, palen, zeeslakken en mosselen vast. Je kunt ze ook in grote aantallen op rotsen aantreffen. Daar vormen ze lichtgekleurde banden die bij eb soms droogvallen. Ze behoren tot de zogenoemde rankpootkreeften.

Als larven zwemmen zeepokken nog vrij in het water rond. Later bouwt de larve een kalkachtig omhulsel, dat doet denken aan dat van een mossel of een slak. Hij hecht zich vervolgens op een ondergrond, bijvoorbeeld een steen, vast. De kalkschaal wordt steeds harder. De stevige, afsluitbare kleppen omhullen het dier aan de zijde die naar het water is toegekeerd.

Wanneer de zeepokken bij laag water droog komen te liggen, blijven ze gesloten, ze openen zich alleen onder water. Dan strekken ze zes paar lange poten, de rankpoten, naar buiten. Door heen en weer te bewegen wervelen ze water en voedseldeeltjes naar zich toe

Omhoog