het zigeuner leven

Communities

ZeelandNet

het zigeuner leven

Welkom op de community het zigeuner leven!

126.339 bezoekers 15 leden Log in

BEELD

WANEER U HET RECHTER DEEL NIET KAN ZIEN VAN ONDEREN DE BALK NAAR RECHTS VERPLAATSEN

 

HET LEVEN DER ZIGEUNERS

 

Spaanse Spaans ApaArlijeAshkalijeBashaldéBoyashGurbetaLãutariLovara of LovariLudarLuriMachvaya of MachwayaRomungreRudara of RudariTschuraraUngaritzaUrsareXoraxaie zigeunermeisjes 1917 

Roma, meer bekend als zigeuners, is een naam voor een nomadisch volk. De meest bekende stammen in  Europa  zijn de Roma en de  Sinti . De term Roma kan zowel slaan op het gehele volk als op één van de stammen; daarom bevelen sommigen de term zigeuners aan als verzamelnaam. Vooral op de balkan en in de  karpaten trekken nog een aantal van deze stammen rond. In Nederland en België wonen er slechts enkele duizenden. Wat Nederland betreft vooral verspreid over  Noord-brabant  en Limburg. De taal van de Roma is het Romani , alhoewel dit eigenlijk niet één taal is maar meer een verzamelnaam voor meerdere talen.

Wereldwijd leven er ongeveer 8 tot 10 miljoen Roma (onzekere schatting, het kunnen er enkele miljoenen meer zijn want geen van de landen heeft een correcte telling). Op de Balkan  wonen veruit de meesten maar ook in de rest van de wereld zijn veel Roma te vinden. Vooral in Amerika, de voormalige  Sovjet-Unie , West-europa, het Midden-oosten en Noord  Afrika . Roma dienen te worden onderscheiden van  Woonwagenbewoners  of reizigers.

De Roma zijn opgedeeld in verschillende stammen, vooral gebaseerd op de plek waar ze leven, hun gewoontes en hun dialect. De belangrijkste vijf stammen zijn: kalderari (ook Kaldersh) Dit is veruit de grootste groep, ze leven vooral op de Balkan. Velen van hen vertrokken naar Centraal Europa en Noord-Amerika. kale (letterlijke betekenis zwart, verwant aan het Hindi-woord voor zwart: kala) of Gitanos, deze stam leeft vooral op het Iberisch Schiereiland, Zuid-Frankrijk en Noord-Afrika, ook zij waren, net als de Sinti, traditoneel werkzaam in de vermaaksindustrie.  Romnichal , deze stam leeft vooral in Groot-Brittannië en Noord Amerika.  Sinti  Alhoewel de meeste Sinti zich als aparte etnische groep zien, worden ze ook tot de Roma gerekend. De meeste Sinti wonen in landen als  Frankrijk , Duitsland  en in de  Benelux . Het beeld dat velen in Nederland vroeger en misschien ook nu nog van de Roma hebben komt waarschijnlijk van deze groep. De Sinti hadden vroeger de gewoonte veel rond te reizen en met circussen en kermissen op te treden. Erlides  (of ook Arlije), een stam die zich vooral bevindt in Zuid-Oost Europa en Turkije.

De 5 groepen zijn op hun beurt weer op te delen in kleinere groepen, zoals

Machvaya of Machwaya , Tschurara, Ursare ,Romungre, Lautari, Lovara of Lovari,  Rudari of Rudara, Boyash ,Xoraxai, Bashaldé, Ludar, Luri ,Ungaritza ,Ashkalije

 

 

 

Het woord zigeuner heeft voor velen een negatieve bijklank en wordt door veel Roma als discriminerend ervaren. Sommigen denken dat het afkomstig is van het samentrekken van het Duitse Ziehender Gauner, hetgeen reizende dief betekent. Een andere uitleg is dat zigeuner via tsigan (in het Duits zigan geschreven), komt van Athiganoi (of Atsiganos), Georgisch of Grieks voor tovenaar, dat verband zou houden met een oude sekte in Klein-Azië. De term Tsigan was al in gebruik in de 14e eeuw (in het Roemeens), terwijl de eerste Roma pas in de 15e Eeuw in Duitsland aankwamen.

De eerste etymologische verklaring weerspiegelt de slechte reputatie die Roma hadden en in veel landen nog steeds hebben. Ze werden gezien als dieven en zakkenrollers, die weigerden te integreren, slechts goed waren voor vermaak, en maar beter zo snel mogelijk op konden krassen.

Vernietiging van de Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vernietiging van de Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog Roma Roma na aankomst in het vernietigingskamp Belzen

De Nazi's en hun handlangers vermoordden gedurende de Tweede Weereldoorlog naar  schatting 400.000 Roma in de Porajmos, parallel aan de holocaust. De Nazi's zagen de Roma als asociaal en vonden de Roma geen Europees volk, verder werden ze gezien als crimineel. Tijdens Aktion Reinhard   werd voor het eerst begonnen met de grootschalige vernietiging van de Roma stammen

Het bekendste Nederlandse slachtoffer is het Sinti-meisje Settela Steinbach. Zij werd gefilmd tijdens een van de Nazi-deportaties in de trein op weg naar een concentratiekamp; een meisje met een hoofddoek, dat tussen de deuren van een vertrekkende goederenwagon naar de camera kijkt. Zij stond lange tijd icoon in documentaires voor de deportaties van Joden uit Nederland. Uiteindelijk kwam men achter haar werkelijke identiteit.

 

 

 

 

links

hier hebben jullie wat links over wat muziek die ik aan beveel

www.freewebs.com/hotclubtest)
www.hotclublinks.com

gekregen van een vriendin

VOOR KIKA

 

Ga niet voorbij aan Zijn hand ,houd Hem vast,

Hij is er, ook al denk je ’t soms niet,

want… Hij ziet je gaan en Hij ziet het geworstel,

je pijn in je hart, jouw verdriet.

Tóch,wees maar niet bang,want Hij zegt zelf,

dat we ver boven de musjes staan –

en van die kleinen,

ontsnapt er niet één aan zijn aandacht,

zal er niet één ……verloren gaan      

 van marijke  gehad  om dat ik dat het had belooft

 

 

Poll

zoude jullie het gasten boek in vullen

GASTENBOEK

Knipooglieve mensen laat eens een reaktie in het gastenboek achter

 en heeft iemand vragen dan kan hij terecht [email protected]  je mag alles vragen

laat ook eens je mail achter zo dat ik jullie kan beandwoorden

lieve groetjes kika

RELIGIE

De meeste Roma hebben de dominante religie van het land of regio waarin zij verbleven aangenomen. Toch namen zij niet alle gebruiken over en hielden zij ook enkele van hun eigen gewoontes en gebruiken vast. De meeste in Oost Europa levende Roma stammen zijn ofwel Rooms katholiek ofwel behoren zij tot de Orthodoxe kerk ofwel tot de Islam . Zoals te voorspellen zijn de meeste Roma in  Turkije en  Egypte islamitisch en zijn de meeste in Europa levende Roma katholiek of protestant . Op de Balkan leven echter zowel islamitische als christelijke Romastammen. Kenmerkend voor de religie onder de Roma is het geloof in het bovennatuurlijke en het bijgeloof. Veel van deze gebruiken kennen hun oorsprong in India en behoren ook daar nog steeds tot het dagelijks (bij)geloof van de Hindoes.

 

In veel landen zijn de Roma hun eigen kerken begonnen, met eigen gebruiken maar vaak wel behorende tot het christendom. Een andere ontwikkeling binnen de Roma is dat ze zich niet langer protestant maar evangelicaal  noemen en niet graag met het protestantisme worden geassocieerd. Allicht een gevolg van de schrikbarende behandeling door de protestanten in Nederland in de 17e en 18e eeuw waar de Roma vrijuit mochten mishandeld en gedood worden. Inmiddels zijn er duizenden geloofgemeenschappen/kerken. Er bestaat niet één Romakerk, vaak hebben ze zich bij bestaande kerken gevoegd.

DISCRIMINATIE

Discriminatie van Roma komt nog voor, met name in Oost-Europa waar ze veruit het talrijkst zijn. De nieuwe lidstaten en kandidaatleden van de Europese Unie  in deze regio trachten deze schijnbaar te beteugelen maar incidenten doen zich nog voor. Met name Roemenie en   Bulgarije - de nieuwste lidstaten - krijgen doorlopende kritiek op de racistisch genoemde houding van hun bevolking naar de Roma.

De  Arnhemse officier van justitie M. van Elsdingen deed tijdens een requisitoir in 2004 tegen een Roma uit Ede de volgende uitspraken: Als we spreken over zich misdragende voetbalsupporters of criminele  Marokkanen , dan hebben we het over uitzonderingen. Want de meeste voetbalsupporters en Marokkanen zijn niet zo. Maar bij de Roma is dat anders. De Roma-gemeenschap houdt zich bezig met criminaliteit, met strafbare feiten. Inbraken plegen wordt bij hen heel gewoon gevonden. Ze onttrekken zich aan onze cultuur en dat kunnen we niet hebben.

De Romagemeenschap deed hierop aangifte wegens discriminatie ,  racisme en belediging. Het Openbaar Ministerie  vond dat de uitspraken niet te ver gingen, waardoor de strafvervolging uiteindelijk in een vrijspraak eindigde. Nadat het openbaar ministerie zich distantieerde van de uitlatingen, liet ook de officier twee dagen later weten zijn woorden te betreuren. In een verklaring zegt het openbaar ministerie dat Van Elsdingen niet het merendeel van de Romazigeuners als verdachte van strafbare feiten heeft willen bestempelen.

Opmerkelijk is overigens dat in dezelfde tijd (2003) de gemeente Ede integratieprojecten van Romazigeuners volslagen nutteloos en totaal mislukt noemde.

Hongaarse Hongaarse zigeunermoeder en -kind 1917

Plaatje                                                                      sinti

  

Sinti is de naam waarmee een  nomadenstam uit noord-west Europa zichzelf aanduidt. Ze vormen samen met de Roma een nomadisch volk dat hoofdzakelijk inOost-Europa leeft, en dat oorspronkelijk uit  India komt. Bij de plaatselijke bevolking staan Roma doorgaans bekend onder de pejoratieve naam zigeuners. De Sinti zijn samen met de Roma-stam een van de twee grote stammen uit het Roma-volk. Sinti leven meer in West-Europa, in tegenstelling tot de leden van de Roma-stam.

De Sinti stammen vermoedelijk uit   Sindh (tegenwoordig een van de vier provincies van Pakistan) of van de oevers van de Sindhu ( Indus) in India en zouden vandaar naar het hof van Perzïe zijn gemigreerd waar ze vaak als  muziekant werk zochten. Van Perzië zwermden ze uit overEuropa en Noord-Afrika. In hun muziek namen ze de traditionele muziek op uit de landen waar ze doorheen trokken.

Sinti hebben een groot aantal uitmuntende muzikanten voortgebracht, onder wie de legendarische gitarist Django Reinhardt. De Sinti  Hänsche Weiss maakte in de  jaren zeventig inDuitsland een plaat waarop hij over de holocaust van de zigeuners zong in zijn eigen taal. Het gevolg was een woede-uitbarsting onder zijn volk, omdat men niet wilde dat de taal bekend werd bij de Gadje, zoals ze de niet-Sinti noemen. Veel jonge Duitsers hoorden pas over de vernietiging van de zigeuners door deze plaat.

Sinti hebben vaak onder armoedige omstandigheden aan de rand van een plaats geleefd. Tegenwoordig reizen ze nog maar weinig. Meestal wonen ze op woonwagenkampen.

 

  België

Sinti worden in België manouche genoemd. Deze benaming is feitelijk foutief, want manouch is het Sanskriet woord voor mens, waar ook ons woord man van afstamt. De Sinti zijn Roma, net als al de anderen die hun herkomst hebben in de streek tegenwoordig omschreven als Sinti en gelegen in het ruime grensgebied van India en wat nu Pakistan heet.
Ze zijn al in de 15e eeuw naar België getrokken, en wonen tegenwoordig hoofdzakelijk in de driehoek  Brussel-Antwerpen-Gent. Hun aantal bedraagt tussen de 1000 en de 1500. Er wonen vrijwel geen Sinti-muzikanten meer in België. De Belgische Sinti-muzikanten zijn vrijwel allemaal naar     Nederland getrokken omdat het leven daar voor hen gemakkelijker zou zijn.
Een van de bekendste Belgische Sinti is Maria Leimbergen uit  Aalst. Ze heeft acht jaar voor een vaste standplaats gestreden, en schreef hierover een boek: 'Mijn strijd als Sinti-vrouw

 Nederland

Al voor1868 kwamen er Sinti naar Nederland. Ze hadden Belgishe,Duitse of Franse paspoorten en trokken al langere tijd door  West-Europa. De grootste groep vestigde zich tussen  1900 en 1920 in Nederland, en was afkomstig uit Duitsland en Frankrijk. In 1928 werden ze door de Nederlandse overheid samen met de zeer kleine groep Roma tot zigeuners betiteld. Ze werden beschouwd als armlastig en asociaal, en de rijksoverheid probeerde hen te onderdrukken, waarbij een rol speelde dat in 1918 de Woonwagenwet van kracht was geworden om meer greep op woonwagenbewoners te krijgen. Plaatselijke overheden behandelden de zigeuners dikwijls minder streng.

In Nederland bevinden zich ongeveer 4.500 Sinti, van wie circa 500 uit families die hier al enkele generaties verblijven. Bekende Sinti-families in Nederland zijn de Rosenbergs (bekend van het  Rosenberg Trio), de familie Weiss (bekend van het zigeunerorkest  Tata Mirando), de familie Reinhardt, de familie Lafertin en de familie Steinbach. Veel Nederlandse Sinti zijn tijdens deTweede Wereldoorlog naarAuschwitz gedeporteerd en zijn daar vergast. Het Sinti-meisje  Settela Steinbach was een van hen. Slechts dertig Sinti-overlevenden keerden na de oorlog terug naar Nederland. Ze kregen nauwelijks steun van de overheid en kregen ook geen compensatie voor hun verloren gegane bezittingen. Pas in februari 2000 veranderde er iets; premier Kok betuigde namens de Nederlandse regering spijt aan de Sinti, en er werd besloten een vergoeding te geven voor de bezittingen die zij waren kwijtgeraakt.

 

 

Bij de behandeling van het EuropeseKaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden in de Tweede kamer werden echter alleen de Friezen, en niet de Sinti en de Roma als nationale minderheden erkend. Toen het verdrag op  30 november 2004in de Eerste Kamer werd behandeld, vroegen GroenLinks,PvdA en SP om Sinti en Roma als nationale minderheden te erkennen. Senator  Ed van Thijn vroeg zich zelfs openlijk af welk recht Nederland nog had om Turkije aan te spreken op de behandeling van minderheden als Nederland daar zelf geen werk van maakte? Maar de regeringsfracties hielden voet bij stuk.

Uit een onderzoek uit 2004, dat in het kader van de Monitor racisme en extreem-rechts werd verricht, blijkt dat Sinti in Nederland nog altijd worden achtergesteld en gediscrimineerd, net als de Roma.

 

 

NOG WAT FOTO,S

NOG WAT FOTO,S

Dutch

Nieuws

Omhoog