Paul\'s koi-Bonsai Caroline`s recepten site

Communities

ZeelandNet

Paul\'s koi-Bonsai Caroline`s recepten site

Iedereen van harte welkom op onze site

112.404 bezoekers 20 leden Log in

a KOI DE KOIVIJVER HET WATER


  

Het water in de Koi vijver.

   

Het filter
Het zwaartekracht Systeem
Het pomp Gevoede Systeem
Het drukfilter Systeem
Het natuurlijke Systeem
De waterwaarden

   

Omdat een vis in het water leeft is dit water voor de vis van levens belang, een aantal elementen welke de vis nodig heeft haalt hij uit dit water, denk hierbij bv aan zuurstof.

Er bevinden zich in het water echter ook stoffen welke de vis niet nodig heeft, sterker nog welke voor de vis dodelijk, kunnen, zijn. Enkele stoffen welke in het water terecht komen worden veroorzaakt door de koi zelf.

Een koi neemt voeding stoffen tot zich maar scheid ook weer stoffen uit, deels in de vorm van ontlasting/urine deels door uitscheiding door de kieuwen.

Het proces van opname van het voedsel en het afbreken van de o.a daardoor aanwezige verontreiniging noemen we stikstof kringloop.

In het kort; De Koi eet en ademt, de koi deponeert zijn ontlasting in het water waardoor ammoniak ontstaat, ook komt er ammoniak middels de ademhaling in het water, bacteriën zetten dit ammonium om in nitriet weer andere bacteriën zetten dit nitriet om in nitraat dat weer als voeding dient voor de planten.

Belangrijk is te weten dat een aantal stoffen voor de Koi zeer ongezond zijn en zelfs, indien de concentratie hoog genoeg is of de duur van het verblijf in deze giftige stoffen lang genoeg is, dodelijk zijn.

Ammoniak en nitriet zijn stoffen welke deel uitmaken van de stikstof kringloop en voor de Koi zeer giftig zijn, we moeten dus zorgen dat deze stoffen goed in ons systeem worden afgebroken.

In een vijver welke groot genoeg is en waarin zich voldoende planten bevinden zullen voldoende bacteriën aanwezig zijn om deze stoffen af te breken, er is voldoende ruimte voor bacteriën om zich ergens te vestigen, de planten leveren voldoende zuurstof voor de bacteriën zodat deze hun werk goed kunnen doen, en meestal is er een beperkte vis bezetting in dergelijke vijvers

Anders wordt het in onze Koivijver, planten staan doorgaans niet in de Koivijver, worden door de koi binnen de kortste keren vernield, veel grind of bodem substraat is in een Koivijver normaliter ook niet aanwezig, ze kunnen zich hier behoorlijk aan verwonden en het vuil zou zich in dit substraat op kunnen hopen.

In onze Koi vijver zijn wij voor een goede stikstof kringloop aangewezen op de een of andere manier filteren van het vijver water.

Het filter.

Er zijn vele soorten en maten filters, te verdelen in vier systemen a Het zwaartekracht systeem, b het pomp gevoed systeem c het druksysteem, en d het natuurlijke systeem.

Het zwaartekracht systeem.

Bij dit systeem wordt het filter ingegraven zodat het water in het filter op het zelfde niveau staat als het water in de vijver.

Het filter wordt gevoed middels 1 of meerder drains welke in de bodem zitten en via een leiding (bijvoorkeur 110mm) met het filter verbonden zijn.

Het water wordt door een pomp vanuit het filter terug gepompt naar het filter.

Nadeel aan dit systeem; Neemt veel ruimte in beslag, het schoonmaken is vuil werk.

Voordeel van dit systeem; Heeft al gedurende jaren zijn zeer goede werking bewezen, er zijn geen zware energie verslinden pompen nodig.

Het pomp gevoede systeem.

Bij dit systeem komt de pomp in de vijver te liggen en pomp het water naar het filter, het filter staat in dit systeem bovengronds, terugloop daar de vijver geschied op zwaartekracht.

Nadeel aan dit systeem;Doordat de pomp in de vijver ligt zijn er altijd slangen zichtbaar, de bodem is niet goed schoon te houden, omdat de pomp het water vanuit de vijver omhoog moet stuwen is er veel verlies aan capaciteit welke opgevangen moet worden door een pomp met een overcapaciteit, het veelal moeilijk netjes wegwerken van het filter.

Voordelen van dit systeem; vraagt weinig tijd met het instaleren van het filter, makkelijke bereikbaarheid tijdens onderhoud’s werk.

Het drukfilter systeem.

Bij dit systeem perst de pomp het water door een gesloten (bead)filter

Nadelen van dit systeem. Om het water door dit compacte filtersysteem te persen is een zware doorgaans energie verslindende pomp nodig.

Voordelen van dit filter; Neemt door zijn compactheid weinig plaats in, zeer eenvoudig schoon te maken, vergt weinig onderhoud,ook boven de waterlijn toepasbaar.

Het natuurlijke systeem.

Bij het natuurlijke systeem worden kleine of soms helemaal geen filters gebruikt, men maakt gebruik van de natuurlijk processen door de vijver zeer rijkelijk te voorzien van planten.

Nadelen van dit systeem.Het vraag veel meer ruimte, de koi zullen nogal wat planten vernielen, doorgaans minder helder water door de activiteiten van de koi, het minder koi per m3 kunnen houden.

Voordelen van dit systeem.

Ziet er erg natuurlijk uit, vergt weinig onderhoud, vormt meer een geheel met de tuin, een grotere aanwezigheid van andere levende diervormen dan alleen maar koi.

Voor welk filter men ook kiest belangrijk is dat er voldoende filter inhoud aanwezig is, m.u.v beadfiltersysteem, minimaal 10% van de vijverinhoud dient filterinhoud te zijn, ideaal is echter als men de inhoud van het filter op 30% van de vijverinhoud neemt maar ook rekening houdt met voldoende oppervlakte van het filter, ook hier is een verhouding van 30% filteroppervlakte t.o.v het vijver oppervlakte ideaal.

Bedenk dat een filter nooit te groot is.

Vroeger, en dat is nog niet zo heel lange geleden, dachten we dat het water een bepaalde minimale tijd in het filter aanwezig moest zijn, heden ten dagen weten we wel beter, de doorstroom snelheid is eigenlijk van onder geschikt belang en kan eerder te langzaam gaan dan te snel, de komst van de Beadfilters bewijzen dit, hier gaat het water vaak in enkele ogenblikken door het filter.
Minmaal 8 keer per 24 uur dient de gehele vijver door het filter te gaan om het biologische proces naar behoren te kunnen laten verlopen, meerdere keren is echter beter.

Het aanbrengen van filtermateriaal dient altijd van grof naar fijn te verlopen.

Zorg er voor dat er onder in elke filterkamer een doorvoer is gemaakt om bezinksel snel af te kunnen voeren.

Zorg voor voldoende beluchting in de vijver maar zeker ook in het filter, de bacteriën welke ammoniak omzetten in nitriet en nitriet omzetten in nitraat hebben zuurstof nodig.

De waterwaarden.

De ideale waterwaarden voor een koi vijver zijn;

Ammoniak 0

Nitriet 0

Nitraat zo laag mogelijk

PH 7.5 - 8.

GH minimaal 5

KH minimaal 6

Indien er in bovenstaand lijstje afwijkingen meetbaar zijn dient men in een aantal gevallen direct te reageren.

Meetbaar Ammoniak; Stoppen met voeren, extra beluchten, water verversen bacteriën bijvoegen.

Meetbaar nitriet, zie ammoniak, om de giftigheid van nitriet te verlagen kan zout aan de vijver worden toegevoegd,maximaal 3 kg per m3 water.

Nitraat is lang niet zo giftig als ammoniak of nitriet maar kan bij een hoge concentratie groei problemen opleveren voor jonge vis.Nitraat waarden zijn omlaag te brengen door een plantenfilter te gebruiken.

Erg lage of juist erg hoge PH waarden zijn erg slecht voor KOI, zeker als de waarden plotseling stijgen of dalen.

Een KH welke voldoende hoog is stabiliseert de PH, en zal er voor zorgen dat deze PH niet gaat schommelen.

Een hogere hardheid kan verkregen worden door een flinke hoeveelheid schelpen in het filter te doen, of door het toedienen van een van de vele producten welke in de Koi speciaalzaken te koop zijn.

 

Omhoog