Hoogbegaafdheid en zo

Communities

ZeelandNet

Hoogbegaafdheid en zo

Welkom bij onze drumkid kids over hoogbegaafdheid en zo!

88.226 bezoekers 26 leden Log in

1.Welkom op onze communitie

 Hoogbegaafdheid en zo! 

 

 op onze site!!!

    


Kijk rustig rond op deze startpagina en klik voor meer info op het item waar u heen wil. Bedenk wel dat dit een site is waarop ook persoonlijke
ervaringen en opvattingen op staan. Voor professionele info en hulp staan diverse links aangegeven!
  

leuke onderwerpen                   info hoogbegaafdheid                       wie zijn wij

waarom deze site ?
Er zijn nog enorm veel vooroordelen t.o.v. hoogbegaafden. Dus meer info geven en wie weet, zorgt deze site voor wat meer begrip voor hoogbegaafden en hun
omgeving. 

IQ-cijfer

 Een kind is hoogbegaafd als het iq 130 of hoger is (diverse tests zijn daarvoor ontwikkeld, maar ook op school vallen de kinderen soms zo op, dat daar al
vastgesteld wordt dat een kind hoogbegaafd is). Er zijn veel kenmerken voor een hoogbegaafd kind, dus dat getal alleen zegt niet alles. Doordat
een kind niet op wil vallen gaat het soms onderpresteren (lage cijfers halen tot zelfs helemaal stoppen met school).

Hoogbegaafd zijn is aangeboren.
 Hoogbegaafd zijn is geen keuze, je bent dat van je geboorte af aan of je bent het niet. Sommigen spreken liever van hoogintelligent, omdat
het vooral over je intelligentie gaat. Toch is het een gave en vind ik persoonlijk de term hoogbegaafd niet vervelend. Het is niets om over op
te scheppen, je hebt het immers gekregen, maar ook niks om weg te stoppen. Het is belangrijk je gaven te gebruiken.

Problemen en leuke dingen.
Er zijn veel mensen die hoogbegaafd zijn er daardoor tegen veel problemen oplopen, die zaken worden hier besproken, maar er zijn
natuurlijk ook leuke kanten aan en die wil ik zeker niet vergeten. 
  
 Hoogbegaafd zijn op zich levert weinig problemen op. Zelden doen zich voor het peuterspeelzaalgebeuren, problemen voor.
Veel ouders hebben dan ook nog niet in de gaten dat het kind anders ontwikkeld dan kinderen die niet hoogbegaafd zijn, tenzij het oudere
kind ook al hoogbegaafd is. Pas als de kinderen zich moeten aanpassen aan de gang van zaken op de peuterspeelzaal, maar nog meer als ze
op de basisschool komen, ontstaan er soms (grote) problemen. Doordat de leerstof gebaseerd is op kinderen die een iq hebben
van ongeveer 90-110/115, vallen de kinderen die een iq daaronder of daarboven hebben, buiten de boot, met alle gevolgen van dien. 

School en hoogbegaafdheid.
Dat het ook anders kan en niet elke school negatief staat tegenover aangepaste leerstof en eventueel een groep overslaan, moet ook
bekend zijn. Gelukkig hebben wij ondertussen goede ervaring op school. Er wordt bij ons nu echt veel gedaan aan de begeleiding van hoogbegaafde
kinderen, mits ouders en kind dat willen!  Hopelijk kunnen we door deze site ook andere ouders en kinderen helpen door de gegeven info.
 

       

        

 


Een mooi gedicht:
Onze angst is niet dat we onvolmaakt zijn.

Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons Licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.

we zijn allemaal geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommige van ons, die is in iedereen!

En als wij ons LIcht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.

Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen!

Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. 

uitgesproken door Mandela, tekst van Marianne Williamson.

Basis- en vervolgonderwijs

Hoogbegaafden onderwijs in Zeeland,

In Zeeland zijn inmiddels 8 Leonardo klassen.
Leonardo onderwijs is gericht op kinderen met een iq hoger dan 130. Er is een basisschool versie (In Zierikzee, Terneuzen en Oost-Souburg)
en in diverse plaatsen zijn inmiddels ook middelbare scholen, de zogenaamde Leonardo Colleges. Helaas is in Zeeland (nog) geen Leonardo College.

 

Isaac beeckman Academie

De groep 8-ers van de Leonardoklas in Middelburg zijn in september 2010 naar Isaac Beeckman in Kapelle gegaan, een school die goed aan lijkt te sluiten.
Een school waar huiswerk op school gemaakt wordt, waar veel begeleiding is en de klassen maximaal 16 kinderen hebben.
Er is geen lesuitval, 3 dagen van 8.50-16.50 uur naar school en 1 dag van 8.50-16.10 uur.
Dat is pittig, maar je hebt dan wel een extra dag vrij!
De woensdag of vrijdag zijn in het eerste jaar, afhankelijk van welke klas, je extra vrije dag.
Qua reiskosten ook gunstiger dan 5 iets kortere dagen. In het tweede jaar heb je de dinsdag of donderdag vrij.
Je gaat elk jaar op schoolkamp. In jaar 1 in Nederland, jaar 2 en verder naar Engeland-Cambridge en Frankrijk-Rouen en
afhankelijk van welke vakken je hebt, naar Duitsland of Griekenland-Rome.
Het zijn leerzame reizen, waarin je als je je best doet ook met diverse certificaten terug kan komen.
Als je als leerling op de Isaac Beeckman Academie komt en in de VWO-plus klas zit, kun je je VWO diploma
in 5 jaar halen, zodat je in het zesde jaar al aan je propedeuse kan werken.
Verdere voordelen als: geen lesuitval, meer contacturen met docenten, kleine klassen en persoonlijk contact
met docenten worden zeker waargemaakt!
De school is niet Dé oplossing voor hoogbegaafde leerlingen, maar wel een school die zorgt voor goede begeleiding
en veel inzet vanuit de docenten. Die inzet wordt dan ook verwacht van de leerlingen.
Voor filosofie is er een extra groepje opgezet, waar de leerlingen extra uitdagende opdrachten krijgen.
Dit houdt dan ook wel extra inzet van de leerling in.

Twee nadelen zijn dat leerlingen die Latijn willen gaan volgen een halve dag extra naar school moeten komen en
zodoende maar een halve dag meer vrij hebben (gedurende 4 jaar!) en dat Duits als extra vak gegeven wordt, via de wereldschool
wat een erg grote mate van zelfstandigheid van de leerling vraagt. 

De school is zo'n succes dat ook in Friesland een school als de Isaac beeckman Academie gaat komen.
Deze school gaat in seizoen 2012/2013 starten. Rond eind augustus, begin september.  
De school gaat Tjalling Koopmans College heten en krijgt een zelfde opzet als het Isaac Beeckman college.

Voor meer info over het Tjalling Koopmans College http://www.tjallingkoopmans.svpo.nl/

Voor meer info over de Isaac Beeckman Academie kijk op  www.isaacbeeckman.svpo.nl

Voor meer info over Leonardo onderwijs:http://www.leonardozeeland.nl/.

 

 

 

 

Beelddenken

Beelddenkers:
Beelddenkers zijn mensen die bij voorkeur denken in beelden in plaats van in worden en letters.
Beelddenken is een activiteit die in de rechterhersenhelft plaatsvindt.
Veel beelddenkers ontwikkelen leerproblemen in het huidige onderwijssysteem.
Dat komt omdat op veel scholen het systeem nog steeds vooral gericht is op kinderen
die m.n. gebruik maken van de linkerhersenhelft. 

Steeds meer kinderen lijken het labeltje:
Adhd, add; autisme, dyslexie, dyscalculie, etc. opgeplakt te krijgen.
Is het een modeverschijnsel? Dat denk ik niet, al is het wel zo dat er op bijna elk kind
een label geplakt wordt, wat in mijn ogen een wat doorgeschoten reactie is op de
veranderende manier van leren.

Iedereen groeit op als beelddenker.
Een baby in de wieg denkt uitsluitend in beelden.
Een peuter en kleuter denken ook nog uitsluitend in beelden, ze gaan de taal wel gebruiken om
dingen kenbaar te maken, maar weten niet hoe het zit met letters, taal, spelling enz.
Iedereen blijft ook voor een deel beelddenker, maar voor alle mensen wordt het een
combinatie tussen taal en beelden, sommigen met een voorkeur voor de taalkant en voor
zo´n 35% van alle mensen blijft beelddenken de voorkeurmanier van leren.
We noemen dit ook wel de rechtsgeoriënteerde mensen, omdat ze bij voorkeur met de
rechterhersenhelft denken.

Rechts/ en linksdenkend.
De kinderen van nu groeien op met tv, internet, mobiele telefoons, handheld spelcomputertjes, etc.
Dit zijn allemaal zaken die inspelen op de rechterhersenhelft. Er lijkt volgens verschillende onderzoeken ook
een verschuiving plaats te vinden in de groepsverdeling rechts- en linksgeoriënteerde denkers.
Waren er tot de jaren 80 vooral linksdenkende leerlingen, lijkt de voorkeur nu te gaan naar rechtsdenkend.
Veel mensen raken meer visueel ingesteld en dan m.n. de jongeren en kinderen die hier nu in opgroeien.

Onderwijs.
Ook in onderwijsland vinden verschuivingen plaats en worden onderwijsmethodes aangepast.
Helaas gaat dit niet in het even snelle tempo als de ontwikkelingen van de huidige kinderen.
Er lijken meer en meer leerlingen af te haken of problemen te ontwikkelen binnen het onderwijs.

Rechtsdenkend.
De rechtsdenkenden, zeg maar beelddenkers, leren op een heel andere manier dan de meeste mensen.
Het onderwijs is bottum-up, d.w.z. van allerlei kleine onderdeeltjes wordt een geheel geleerd.
je werkt in stapjes naar het geheel. Beelddenkers hebben vaak het geheel nodig om de stapjes
te kunnen verwerken. Zoals u bij het in elkaar zetten van een puzzel, graag een voorbeeld heeft.
Dat heet dan top-down leren, dus vanuit het geheel en dan de onderdeeltjes leren en toepassen.
Zij leren vaak in sprongen en zijn vaak behoorlijk intelligent. Beelddenken is een ware gave!
Beelddenken gaat veel sneller dan denken in woorden. Je moet alleen wel weten hoe je dit toe moet passen. 

Neurologische afwijkingen, onherstelbaar???
Is dyslexie een neurologische afwijking? Daar kun je eindeloos over twisten, men komt er niet uit.
Natuurlijk heb ik er wel een mening over. Het feit dat het af hangt van in welk land je woont en welke taal men spreekt
of er veel dyslexie voorkomt, doet me al vermoeden dat het daar meer gezocht moet worden.
In Nederland komt het veel voor, maar wij hebben dan ook een complexe taal.

Ben je dom als je dyslexie hebt?
Nee, natuurlijk niet. Je hebt wel een probleem en volgens allerlei deskundigen kom je er ook nooit meer vanaf.
Leuk feitje is wel, dat veel beelddenkers boven gemiddeld slim zijn. Je zou dyslexie wel kunnen verbeteren door
oneindig te oefenen op allerlei spellingsregels, etc. Soms moet dat wel 2 jaar lang, 2 keer per week! De kans dat je dan echt een hekel aan taal en spelling
hebt gekregen en mogelijk totaal afhaakt, is dan best groot. Gelukkig zijn er echte doorzetters onder de
dyslectici, maar het kan ook anders!

De andere manier:
Toch is er een simpele manier om je de taal eigen te maken. Ooit gehoord van de Kernvisiemethode?
Deze methode is gericht op de beelddenkers. In 5 tot maximaal 7 sessies van maximaal 1 uur, kun je
grip krijgen op jouw manier van denken en zal jouw leerprobleem aanzienlijk verkleinen of zelfs
opgelost zijn. Geen dyslexie meer? Jawel, maar jij leert hoe je er mee omgaat en zal de woorden op de juiste
manier kunnen schrijven. Na enkele sessies, soms al na één sessie, zal je groot verschil merken, hetzelfde geldt voor moeite met concentreren en
automatiseren, rekenproblemen, etc.


Een magische oplossing?
Nee, je leert een eigen leerstrategie aan. Eén die bij jou past. Zo kun je dyslexie, maar ook dyscalculie,
add en adhd terugbrengen tot in prima te hanteren proporties. Het probleem is niet langer een probleem.
Mensen zijn verbaasd over de eenvoudige aanpak, maar het werkt echt. Je leert een aantal technieken en 
kunt deze direct praktisch toepassen. Thuis en op school. Ouders worden actief betrokken in deze aanpak.
Voor meer informatie klik hier .


Kernvisiemethode.
De methode gaat terug terug naar de basis. Niet jouw basis, maar de basis van taal, spelling en rekenen.
Het is een krachtige manier van anders leren. Je maakt je de methode eigen en kan zo de problemen
op jouw manier aanpakken. Je zal zien dat het werkt!

Voor wie?
Deze methode is geschikt voor iedere beelddenker met leerproblemen.
De problemen ontstaan door het beelddenken en jij leert ze oplossen door gebruik
te maken van jouw talent: Beelddenken!

Wat is een beelddenker?
Enkele kenmerken:

Een beelddenker kan vaak moeilijk automatiseren. (op de schoolse manier)
Beelddenkers lijken vaak niet op te letten bij het luisteren naar een verhaal of uitleg.
Beelddenkers zijn vaak creatief, houden van kunst, knutselen, schilderen, tekenen, muziek of toneel.
Beelddenkers hebben vaak een goed ruimtelijk inzicht, vaak kunnen ze na één keer ergens geweest te zijn,
zo de weg vinden.
Beelddenkers onthouden wel de strekking van een verhaal, maar de details kunnen totaal anders zijn.
Beelddenkers worden door de ouders vaak gezien als intelligente kinderen, maar vallen op school
niet op die manier op, soms wordt zelfs speciaal onderwijs aangeraden door de leerproblemen!
Beelddenkers werken vaak graag met constructiemateriaal als Lego en K´nex en hebben dan vaak
de voorkeur zelf dingen te bedenken, boven het werken van een voorbeeld. De meest prachtige kunstwerken
kunnen worden gebouwd.
Beelddenkers zijn vaak beweeglijke, wiebelige, maar ook uiterst gevoelige leerlingen.
Beelddenkers zijn vaak mensen die veel van zichzelf vergen, geen fouten willen maken
en gevoelig zijn voor kritiek.
Beelddenkers hebben vaak moeite met werken onder tijdsdruk.

 

 

  

 

 

Nieuws

Omhoog