Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.849 bezoekers 8 leden Log in

Nieuws , Walcheren . 2


    ***************************************************************************************************************************

         Walcheren !                                                                                                                      2010  -  2014   

    ***************************************************************************************************************************

      Gemeente    Middelburg  !                                                                                               2010 - 2014 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------  Gem .  Middelburg ------------------

           Gem .  Middelburg                    :                        www.middelburg.nl           www.middelburg.com                          

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    **************************************************************************************************************************

       >>>>   meer   Nieuws  over     Gem  .   Middelburg  via   :                                                                                                  /communities/dijkstraat/nieuws/item/32000     

   ***************************************************************************************************************************

      Gem .  Middelburg     :                                                                                                  www.middelburg.nl   

      Gemeentegids            :                                             www.internetgemeentegids.nl/gemeente/middelburg

      Nieuws  Middelburg     :                                                          http://middelburg.ihvn.nl/nieuws/archief.html     

    ***************************************************************************************************************************

          Gemeente   Veere  !                                                                  ( 2010 - 2011 )

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------  Gem .  Veere  ------------------

          Gem .  Veere     :                                                                             www.veere.nl        www.veere.com  

          Burgemeester  :      Rob  van  der  Zwaag               ( CDA )                    rj.van.der.zwaag@veere.nl   

       

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ***************************************************************************************************************************

            >>>>>       Meer     Nieuws  gem . Veere  via   :        /communities/dijkstraat/nieuws/item/41456 

   ************************************************************************************************************************** 

     Gemeentegids    2010 - 2011        :                              www.dekleinemedia.nl/redactie/veere/index.htm                                              ( www.dekleinemedia.nl  )        www.internetgemeentegids.nl/gemeente/veere  

        Nieuws  Domburg                   :                                             http://domburg.ihvn.nl/nieuws/archief.html       

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Gem .  Veere                    :       www.veere.nl                                                                              Dorpsraad  Zeeland  :     www.zvkk.nl/dorpsraden.htm 

       Week  van  de  zee           :     www.weekvandezee.nl                                                                              Raadslid         :                      www.raadslid.nu  

       Veiligheid  Zeeland           :     www.veiligheidsregiozeeland.nl                                                            Armoede monitor  :           www.armoedemonitor.nl 

       Domburg  info                  :       www.domburg.info/nl/                                                                                 www.domburg.info/nl/badpaviljoen.php  

    *************************************************************************************************************************

                 Gemeente    Vlissingen  !                                                       ( 2010 - 2014 ) 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Gem .  Vlissingen  -----------------------

                                        Gem .  Vlissingen  :                               www.vlissingen.nl                www.vlissingen.com  

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Scholen  Zeeland /  Walcheren      :             www.kennisnet.nl/po      www.kennisnet.nl/vo      www.kennisnet.nl/mbo   www.kennisnet.nlso       

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  kranten - omroep e.c.  ----------------

                         PZC   :    www.pzc.nl                   Omroep  Zeeland   :  www.omroepzeeland.nl              De  weekkrant   :    www.deweekkrant.nl    

                         De  Bode   :    www.internetbode.nl    

    **************************************************************************************************************************

            >>>>>   Meer   nieuws   van   Gem . Vlissingen    via   :        /communities/dijkstraat/nieuws/item/32001 

     *************************************************************************************************************************

                                   Gem .  Vlissingen         :                                                                             www.vlissingen.nl 

                                   Gemeentegids  2011    :                                                     www.internetgemeentegids.nl/gem/vlissingen     

                                    Nieuws  Vlissingen         :                                                       http://vlissingen.ihvn.nl/nieuws/archief.html       

    *******************************************************************************  Algemeene  inform . **************

        !!!!  >>     Informatie  over  Wmo                              :                                             www.invoeringwmo.nl        www.nizw.nl       www.info-wmo.nl 

           Toeristenbelasting                                                   :                                               www.recron.nl                   www.recron.nl/toeristenbelasting    

           Huisvuil  /  afval                                                      :                                                       www.huisvuilcentrale.nl           www.afvalgids.nl 

  

    **************************************************************************************************************************

    Uit  in  Middelburg  :            www.inmiddelburguit.nl                                         Dorpsraden  Zeeland  :      www.zvkk.nl/dorpsraden.htm    www.zvkk.nl 

    Uit  in  Veere  :                      www.veersecourant.nl                                      Internetgemeentegids  :                       www.internetgemeentegids.nl  

    Uit  in  Vlissingen  :             www.uitinvlissingen.nl                                                   Raadslid               :                                      www.raadslid.nu

    Veiligheidsregio  Zeeland  :                           www.veiligheidsregiozeeland.nl                                                            www.veiligheid.nl 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    **************************************************************************************************************************

Omhoog