Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.849 bezoekers 8 leden Log in

Zeeland van toen en nu (en toekomst ) !!


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zeeland toen en nu .

                                            Zeeland   van   Toen  ,  nu   en   toekomst   !! 

************************************************************************************************************************

     !!!!!!!!!       Zie  onder  aan  pagina  allerlei   website `s  van   cultuur  ,  dialect  ,  archeologie e.c. !

************************************************************************************************************************  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geschiedenis van Zeeland !!

     Canon /  geschiedenis   van  Zeeland  en  Nederland         :                                        www.entoen.nu                                                                                                          www.zeeland.nl/zeeland/kort/geschiedenis 
 
Herdenking Slavernij verleden  1781 !!                                    www.herdenkingslavernijverleden2013.nl/  
Slavernij en jij !!                                                                                                          www.slavernijenjij.nl/ 
Slavernij en Zeeland !!                                         www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/84/slavenhandel 
 Zwarte Piet discussie !!                                                                                          www.zwartepietniet.nl/   
 Zwarte Piet discussie !!                                                                                     www.sintenpietengilde.nl/     
 Zwarte Piet discussie !!                                                                                   http://cultuurondervuur.nu/     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Monumenten .

  ***   Vervallen      Monnumenten     kunnen     kanjersubsidie    goed    gebruiken  .    
                                              Website  :     www.monumenten.nl                                                www.amr.nl                                                                            www.monumentenzorg.nl                        www.zbm-westhove.nl   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Bodemschatten .

      **   Archeologische    bodemschatten    worden     bedreigd  .               ( archeologische )

                                                                                                                          Vlissingen  .   6  nov .  2002  .                                   
  Veel   archeologische   schatten  in    Nederland    dreigen    verloren  te    gaan    door    bouwactiviteiten   .    Volgens   de      Rijksdienst   voor    het    Oudheidkundig     Bodemonderzoek   (  ROB  )    worden   1100    archeologische     schatten    uit    de   Steentijd   ,   Romeinse    tijd   of     Middeleeuwen     bedreigd  .       In   Zeeland   valt   het   met   de     bedreigde   sites    nog    mee  ,  aldus    voorzitter   R  .  Swiers    van   de    afdeling    Zeeland    van  de    Archeologische    Werkgemeenschap  . 

   Vooral   omdat   er    hier  geen    grootschalige   werken   worden    uitgevoerd   zoals   de    Betuwelijn  .    Van   de   archeologische     schatten    in   ons   land   die    al   wel    wettelijk   zijn    beschermd   ,   verkeert    zestig    procent    in    matige   of    slechte    staat   .     Veertig   procent    wordt    slecht     beheerd  .    Het   ROB     constateert   dat   van    bepaalde     periodes    uit   de      geschiedenis   weinig    bekend   is   .  Het    ROB   wil   samen    met   andere     partijen   er    voor   te   zorgen   dat    Nederland    niet     verandert   in  `    een   landschap   zonder   verleden ` .            

                                                            Website  :    http://archeologie.pagina.nl          http://ckv.pagina.nl 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          ***    Historie boerderijen in beeld .                                               (  boerderijen  )

De provincie Zeeland kende in de Middeleeuwen sterk uiteenlopende boerderij--typen . Van een duidelijke , eenvormige bouwlijn  -  in de geest van de huidige bekende zwart geteerde  schuur met witte omlijsting  - was geen sprake .

Vanaf de zestiende eeuw viel er een duidelijke breuk te constateren in de  ( bouw ) ontwikkeling van boerderijen . Die werd veroorzaakt door commercialisering en specialisatie van de landbouw in de zestiende en vroege zeventiende eeuw . Hierdoor ontstond een nieuwe boerderijvorm , die aangepast was aan het grote , zakelijke akkerbouwbedrijf op de zeeklei . Deze verdrong de verscheidenheid aan middeleeuwse boerderijtypen .   http://boerderijen.pagina.nl     http://landbouw.pagina.nl     http://akkerbouw.pagina.nl 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ***************************************************************************************************************************

                                                                                         Archeologise   opgravingen   !!

 ***************************************************************************************************************************

       ***   Skelet  Retranchement  mogelijk  uit   Tachtigjarige  Oorlog  .          
                                                                                                                  Retranchement  .  13  maart  2007 .            Onder  grote  belangstelling    (  van  scholieren  )  wijst   assistent  -  provinciaal  archeoloog   Hans   Jongepier   een  skelet   aan  dat  bij   rioleringswerkzaamheden  aan  de  Zwinstraat  in  Retranchement  boven  de  grond  kwam  .    De  suggestie  dat  de  skeletten  afkomstig  zijn  van  soldaten  van  de  Staatse  troepen  van  Maurits  !? .  
        http://nl.wikipedia.org/wiki/Retranchement      www.scer.nl        www.scez.nl/pagina.php?nummer=200  

  Tachtigjarige  oorlog   http://dutchrevolt.leidenuniv.nl    http://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ***   Oude  skelet ondekt  bij  restauratie    gymzaaltje  .                                Oude  selet /  2002     

 Volgens  archeoloog  H .  Hendrikse  zijn  de  botten  van  een  man  .  Dat  is te  zien  aan  het  bekken , dat  bij mannen  wat  hoekiger  is  en aan  de  vorm  van de  schedel  bij   de  wenkbrauwen  .  Volgens  hem  zou het  om  het  skelet  van   Adriaan  van   Borssele  kunnen  gaan  .  Van  Borssele   was  heer  van  Brigdamme  en  stichter  van  het  vrouwenklooster  dat  achter  de  Sint  Pieterstraat  lag  .
                    Hij  is  overleden  in  1468  . 

Het  klooster  hoorde  tot  de  orde  van  de  Bogarden  of  Tertianen   .  De  vrouwen  in  het   klooster  hielden  zich  bezig  met  textielnijverheid  .  Het  skelet  is  waarschijnlijk  van  een  belangrijk  man  ,  omdat   hij  binnen  is  begraven  .  Naast  het  skelet  zijn  twee  muren   aangetroffen  .  Waarschijnlijk  zijn  het   delen  van  een  kleine  kapel  die  bij  het  klooster  hoorde  .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ***  Spuistraat  zit  stampvol  met   middeleeuwse   skeletten .               skeletten blootgelegd                                                                                                                 Vlissingen . 12 jan . 2005  .                
     In  de   bouwput   aan  de   Spuistraat   zijn   tien   skeletten   blootgelegd  .    Het   zijn   voornamelijk    kinderlijkjes  ,  die   tegen  een    kerkmuur   liggen  geperst  .                                             
    Twee  ervan  zijn   mooi  intact  .   Keurig   naast  elkaar  liggen   ze  ,  met  de   voeten  naar   het   oosten   gekeerd  .     Zo   kijken  ze   volgens    christelijke   traditie    richting   de   stad    Jeruzalem  .    De   volwassen   exemplaren   ernaast   liggen  op   vallend   genoeg   negentig   graden   gedraaid  .                                      
     Eronder  liggen  nog   honderden   skeletten  .     De    bovenste  laag   stamt   uit   de     achttiende    eeuw  ,  misschien   zelfs   wel    de    negentiende   ,   maar   onderaan    moet    middeleeuwse    lijken   liggen  ,    uit  de    vroege   jaren    van   de    veertiende   eeuw  .  Het    kerkhof   is  immers  in   1308    aangelegd  ,   het    bouwjaar   van   de    Sint   Jacobskerk   .                
  Website  :     http://archeologen.pagina.nl  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ***   Scheepswerf   en   kademuur    blootgelegd  .                             Scheepswerf / archeologen                                                                                                                                Vlissingen . 9 nov .  2004  .                               
 Enkele    afvallagen    van    een    zoutontginning   uit    de    dertiende    eeuw    hebben   de   archeologen    aan   de     Vlissingse    Spuistraat    al    aangetroffen   .    Ze    hopen    nu    nog    de    daarbij    behorende    sporen    van    bewoning    in    dezelfde    periode    te    vinden   .     http://archeologie.pagina.nl        http://ckv.pagina.nl     www.archeologie.nl     www.adcheritage.nl/INdex2.htm      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Informatierubriek    van    de    Provincie   Zeeland  ,  Afdeling    Communicatie  ,  
                  Abdij   6  ,  postbus  6001   ,    4330  LA   Middelburg  ,  telefoon  : (  0118 ) 63 10 39                                                                               www.zeeland.nl                  e -- mail :                                           

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slavernijen 1781 .
   Herdenking Slavernij in Zeeland .        :                          www.herdenkingslavernijverleden2013.nl/  
   Atlantische Slavenhandel                    :                                        http://atlantischeslavenhandel.nl/  
   Slavernij en jij                                       :                                                            www.slavernijenjij.nl/  
   Slavenhandel MCC                               :                                   www.eenigheid.slavenhandelmcc.nl/   
   Slavenhandel Zeeland                             www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/84/slavenhandel    
   Zwarte Piet discussie                           :                                                         www.zwartepietniet.nl/   
   Zwarte Piet discussie                           :                      http://nieuws.nl/dossier/zwarte-pietdiscussie/ 
   Zwarte Piet discussie                           :                                               http://nederlandwordbeter.nl/ 
   Zwarte Piet discussie                           :                                                    www.sintenpietengilde.nl/      
   Zwarte Piet discussie                           :                                                   http://cultuurondervuur.nu/     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molukken .

            ***   Molukken  in   Nederland  .                                                    Molukken  in  Zeeland                                                                                                                                          Middelburg  .    maart  2004  .                              
  Met  de   Kota   Inter   kwam   Obed   Saluteru   en   zijn   familie   naar   Nederland  .   Hij   was   zeven   jaar    oud   en   zette   voet   op   de    Rotterdamse   bodem  .   Ongeveer   12 .500    Molukkers   vonden   in   dat    voorjaar   van   1951   een   verblijf   in   Nederland  .   Het    zou   een   tijdelijk    onderkomen   zijn   ,    maar   tijdelijk    bleek    een    rekbaar   begrip   .    Een   terugkeer   voor  de  Molukse  gemeenschap     heeft   er   niet   ingezeten  .                
  www.nationaalarchief.nl/aankomst       www.samenvoordemolukken.nl     www.museum-maluku.nl                                  www.rotterdamsdagblad.nl/molukken                 www.maluku.pagina.nl   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ***************************************************************************************************************************

          Maluku  :                         www.maluku.pagina.nl                                  www.museum-maluku.nl    

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  archeologie 

    Archeologie  /  opgravingen  Zeeland      :       www.scez.nl      www.scez.nl/pagina.php?nummer=200 

    Gemeente  archeologen                          :         www.gemeente-archeologen.nl/php/home.php                     
                                                                              www.zeeuwsarchief.nl          www.archieveninzeeland.nl     

   Archeologen                                             :        http://archeologie.pagina.nl               http://ckv.pagina.nl         
                                                                               www.archeologie.nl                          www.archeowerk.nl                                                                                                                                                www.schatgravers.nl        Natuurwetenschappen                          :                             www.natuurwetenschappen.nl                                                                                                     www.natuurwetenschappen.nl/modules.php?name=Topics 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  geschiedenis 

        Canon /   geschiedenis  van  Nederl.  /  Zeeland         :                                             www.entoen.nu                                                                                                             www.zeeland.nl/zeeland/kort/geschiedenis   

      Cultuurhistorie  ( Belvedere )                                        :                                       www.belverdere.nu                                                                                                                                             http://cultuur.pagina.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  zeeland  1800  -- 1900

        Zeeland  1865  --  1870          :       www.kruijsten.de/atlas         www.kuijsten.de/atlas/ze/index.html  
        Oude  kaarten                        :                                                           www.oudekaarten.nl/index.html                                                                                                             www.oudekaarten.nl/dutch/provincies.html    

   Zeeuwse   Slavernijverleden     :                                                       www.zeeuwseslavernijverleden.nl                                                                       www.slavernijmonument.nl/start.htm      http://slavernij.kennisnet.nl    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  dialecten

   St .  Ned .  Dialecten                  :     www.ru.nl/dialect                          www.ru.nl/dialect/snd/index.htm                  
   Woordenboek  ( dialect )            :                                    www.mijnwoordenboek.nl/dialect-vertaler.php                                                                                                                      http://taal.phileen.nl/organisaties.php   

   Zeeuwsdialect                            :     www.go.to/zeeuwsdialect    ( ?? )               www.amaai.nl/zeeuws     
   Westvlaams  dialect                  :                                                                  http://welcom.to/westvlams  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  monumenten  

    Monumentenzorg                      :    www.monumentenzorg.nl                             www.monumenten.nl   
    Monumentenregister                :                                                                                         www.amr.nl    
    Monumenten  links                   :                                                www.monumentenweb.nl/index1.html    
    Monumentenzorg   links          :                                                  www.monumentenzorg.nl/links_body.         
    Kastelen  in  Zeeland                :                                                                  www.kasteleninzeeland.nl  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Boerderijen  -- Molens   
     Boerderijen                              :                                                                                    ww.boerderij.nl  
     Boerderijenerf                          :                                                                         www.boerderijenerf.nl    
     Molens                                      :                                                                                    www.molens.nl    
     Molenaars  Gilde                      :                                                                       www.molenaarsgilde.nl    
     De    Zeeuwsemolen                :                                                   http://people.zeelandnet.nl/cn.molen    

******************************************************************************************************************************

                                           

Omhoog