Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.851 bezoekers 8 leden Log in

Programma `s Partijen Gemeenteraad !!


  ................ Politieke  Programma`s   Gemeente  Partijen  !! ------------------------------------------ 2014 - 2018 .

---------------------------------------------------------------------------------------- www.middelburg.nl ------ Gem . Middelburg . 

..... Gem . Middelburg ..... : ........ CDA                                                                       www.cda.nl/middelburg     
                                                           www.cda.nl/zeeland/middelburg/standpunten/verkiezingsprogramma/

..... Gem . Middelburg ..... : ........ D`66                                             http://walcheren.d66.nl/d66-middelburg/    
                                                                                     http://walcheren.d66.nl/standpunten-d66-middelburg/

..... Gem . Middelburg ..... : ........ Christenunie Middelburg                       www.middelburg.christenunie.nl   
                                                                                                  http://middelburg.christenunie.nl/page/35577

..... Gem . Middelburg ...... : ....... LPM                                                            www.lokalepartijmiddelburg.nl  
                                                                                   www.lokalepartijmiddelburg.nl/nl/partijprogramma.htm

..... Gem . Middelburg ...... : ....... GroenLinks Middelburg                           http://middelburg.groenlinks.nl   
                                                                                                    http://middelburg.groenlinks.nl/node/38105

...... Gem . Middelburg ..... : ....... PvdA Middelburg                                               www.middelburg.pvda.nl    
                                                                                                           http://middelburg.pvda.nl/standpunten/  

...... Gem . Middelburg ..... : ....... S.P. Middelburg                                                     http://middelburg.sp.nl   
                                               http://middelburg.sp.nl/link/verkiezingsprogramma-sp-middelburg-2014-2018

..... Gem . Middelburg ...... : ........ VVD Middelburg .                                                www.middelburg.vvd.nl    
                                                                                       www.middelburg.vvd.nl/-docs-/57764/download.pdf

...... Gem . Middelburg ..... : ........ SGP                                                                     http://middelburg.sgp.nl    
                               http://middelburg.sgp.nl/Media/download/5137/Verkiezingsprogramma+2014-2018.pdf    

...... Gem . Middelburg ..... :          Lokalepartij  Middelburg                        www.lokalepartijmiddelburg.nl/ 
                                                                                  www.lokalepartijmiddelburg.nl/nl/partijprogramma.htm 

---------------------------------------------------------------------------------------------- www.vlissingen.nl ------ Gem . Vlissingen .

..... Gem . Vlissingen ..... :             PSR                                                              www.partijsouburgritthem.nl     
                                                                             www.partijsouburgritthem.nl/verkiezingsprogramma-2014      

..... Gem . Vlissingen ..... :             PvdA                                                                   http://vlissingen.pvda.nl   
                                                                                                             http://vlissingen.pvda.nl/standpunten/

..... Gem . Vlissingen ..... :             CDA                                                        www.cda.nl/zeeland/vlissingen/   
                                                                                                 www.cda.nl/zeeland/vlissingen/standpunten/ 

..... Gem . Vlissingen ..... :             SGP                                                                      http://vlissingen.sgp.nl    
                                                                          http://vlissingen.sgp.nl/Direct_naar/Verkiezingsprogramma     

..... Gem . Vlissingen ..... :             VVD                                                                        www.vvdvlissingen.nl   
                                                                                         www.vvdvlissingen.nl/-docs-/54386/download.pdf 

..... Gem . Vlissingen ..... :             SP                                                                           http://vlissingen.sp.nl    
                                                                               http://vlissingen.sp.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2014

..... Gem . Vlissingen ..... :             LPV                                                            www.lokalepartijvlissingen.nl/  
                                                                                    http://lokalepartijvlissingen.nl/portal/partijprogramma/ 
 
..... Gem . Vlissingen ..... :             OPAZ                                                                          http://opaz-partij.nl   
                                                                                               http://opaz-partij.nl/opaz-partij.nl/?page_id=76    

..... Gem . Vlissingen ..... :             GroenLinks                                               http://vlissingen.groenlinks.nl  
                                                                                                    http://vlissingen.groenlinks.nl/standpunten/

..... Gem . Vlissingen ..... :             D`66                                             http://walcheren.d66.nl/d66-vlissingen/ 
                                                                                      http://walcheren.d66.nl/standpunten-d66-vlissingen/        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.goes.nl ------ Gem . Goes .
..... Gem . Goes ............. :             CDA                                                                www.cda.nl/zeeland/goes/   
                                                                              www.cda.nl/zeeland/goes/programma-cda-goes/themas/     
   
..... Gem . Goes ............. :             PvdA .                                                                         http://goes.pvda.nl        
                                                                                                                     http://goes.pvda.nl/standpunten/  

..... Gem . Goes ............. :             VVD .                                                                              www.vvdgoes.nl    
                                                                                             www.vvdingoes.nl/verkiezingsprogramma-2014

..... Gem . Goes ............. :             D`66 .                                                     http://oosterschelderegio.d66.nl    
                                                                                http://oosterschelderegio.d66.nl/standpunten-d66-goes/ 

..... Gem . Goes ............. :             SP                                                                                  http://goes.sp.nl/    
                                                                  http://goes.sp.nl/link/verkiezingsprogramma-sp-goes-2014-2018   

..... Gem . Goes ............ :              Partij voor Goes                                             www.partijvoorgoes.com/  
                                                                                                             www.partijvoorgoes.com/programma 

..... Gem . Goes ............. :             SGP / CU                                                                          www.sgp-cu.nl    
                                                                                                            http://goes.christenunie.nl/page/2181/

..... Gem . Goes ............. :             GroenLinks                                                       http://goes.groenlinks.nl    
                                                                                            http://goes.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma               
--------------------------------------------------------------------------------------------- www.terneuzen.nl ------ Gem . Terneuzen . 
..... Gem . Terneuzen .... :             PvdA                                                                 http://terneuzen.pvda.nl/   
                                                                                            http://terneuzen.pvda.nl/verkiezingsprogramma 
             
..... Gem . Terneuzen .... :             CDA                                                       www.cda.nl/zeeland/terneuzen/         
                                                                                                  www.cda.nl/zeeland/terneuzen/programma         

..... Gem . Terneuzen .... :             VVD                                                                       www.vvdterneuzen.nl         
                                                                                                                  www.vvdterneuzen.nl/standunten 
                                    
..... Gem . Terneuzen .... :             D`66                               http://zeeuwsvlaanderen.d66.nl/d66-terneuzen    
                                                                       http://zeeuwsvlaanderen.d66.nl/standpunten.d66-terneuzen/                              
..... Gem . Terneuzen .... :             GroenLinks                                             http://terneuzen.groenlinks.nl/ 
                                                                                                    http://terneuzen.groenlinks.nl/standpunten                                      

..... Gem . Terneuzen .... :              SGP                                                                    http://terneuzen.sgp.nl/  
                                                                                                                      Geen programma 2014 - 2018    

..... Gem . Terneuzen .... :           

..... Gem . Terneuzen .... :              CU                                                         http://terneuzen.christenunie.nl    
                                                                                                                      Geen programma 2014 - 2018        

------------------------------------------------------------ www.schouwen-duiveland.nl ----- Gem . Schouwen - Duiveland .
...... Gem . S . D . .......... :              PvdA                                                 http://schouwenduiveland.pvda.nl/       
                                                                                             http://schouwenduiveland.pvda.nl/standpunten   

...... Gem . S . D . .......... :              CDA                                                                                http://cda-sd.nl   
                                                                                                         http://cda-sd.nl/verkiezingsprogramma/  

..... Gem . S. D . ............ :              Leefbaar SD                                 www.leefbaarschouwenduiveland.nl/     
                                                                                             www.leefbaarschouwenduiveland.nl/partij.html 

..... Gem . S . D . ........... :              D66             http://oosterschelderegio.d66.nl/d66-schouwen-duiveland/  
                                                                                               http://oosterschelderegio.d66.nl/standpunten/                                       
..... Gem . S . D . ........... :              VVD                                                      www.vvdschouwenduiveland.nl    
                                                                                                www.vvdschouwenduiveland.nl/standpunten 

..... Gem . S . D . ........... :              Alert SD                                                                         www.alertsd.nl/     
                                                                                                         www.alertsd.nl/verkiezingsprogramma/                                                      
..... Gem . S . D . ........... :              CU                                        http://schouwen-duiveland-christenunie.nl  
                                                          http://schouwen-duiveland-christenunie.nl/l/library/download/590991   

..... Gem . S . D . ........... :              SGP                                                   http://schouwen-duiveland.sgp.nl   
                                                       http://schouwen-duiveland.sgp.nl/Direct_naar/Programma_2014-2018

..... Gem . S . D . ........... :              GroenLinks                            http://schouwen-duiveland.groenlinks.nl   
                                                  http://schouwen-duiveland.groenlinks.nl/nieuws/verkiezingsprogramma-3      

----------------------------------------------------------------------------------------------------- www.tholen.nl ----- Gem . Tholen .

..... Gem . Tholen .......... :              PvdA                                                                      http://tholen.pvda.nl 
                                                 http://tholen.pvda.nl/standpunten/keuzes-maken-maar-niemand-uitsluiten/    

..... Gem . Tholen .......... :              CDA                                                           www.cda.nl/zeeland/tholen/    
                                                                        www.cda.nl/zeeland/tholen/standpunten-2014-2018/11531/

..... Gem . Tholen .......... :              VVD                                                                          www.vvd-tholen.nl   
                                                                                                       www.vvd.tholen.nl/standpunten_24523/   

..... Gem . Tholen .......... :              SP                                                                               http://tholen.sp.nl   
                                                                                                   http://tholen.sp.nl/verkiezingen-2014-2018                   
..... Gem . Tholen .......... :              CU                                                               http://tholen.christenunie.nl   
                                                http://tholen.christenunie.nl/l/library/download/61891?format=save_to_disk                   
..... Gem . Tholen .......... :              SGP                                                                          http://tholen.sgp.nl    
                                                                     www.scribd.com/doc/195896227/Verkizingsprogramma-SGP                                               
..... Gem . Tholen .......... :              Alg . Belang Tholen                            www.algemeenbelangtholen.nl   
                  www.algemeenbelangtholen.nl/ABT/Verkiezingsprogramma_2014/index.php?url-pagina.html         

--------------------------------------------------------------------------------------------- www.gemeentesluis.nl ----- Gem . Sluis .

...... Gem . Sluis ............ :               CDA                                                              www.cda.nl/zeeland/sluis   
                                                                                                                www.cda.nl/zeeland/standpunten/                  
...... Gem . Sluis ............ :               PvdA                                                                        http://sluis.pvda.nl   
                                            http://sluis.pvda.nl/2014/02/04/verkiezingsprogramma-2014-2018-pvda-sluis/                
...... Gem . Sluis ............ :              VVD                                                 www.westzeeusvlaanderen.vvd.nl/     
                                                                  www.vvdwestzeeuwsvlaanderen.nl/-docs-/57777/download.pdf    

...... Gem . Sluis ............ :              Lijst Babijn                                               www.lijstbabijn.nl/home.php    
                                                                                          www.lijstbabijn.nl/content.php?var_content=215     

...... Gem . Sluis ............ :              Dorpsbelang                               www.dorpsbelangenentoerisme.com    
                                                                                        www.dorpsbelangenentoerisme.com/nieuws.html     

...... Gem . Sluis ............ :              Nieuwgemeentebelang                       www.nieuwgemeentebelang.nl    
                                                                                           www.nieuwgemeentebelang.nl/programma.php     

--------------------------------------------------------------------------------------------- www.gemeentehulst.nl ----- Gem . Hulst .

..... Gem . Hulst ............. :             CDA                                                                             www.hulst.cda.nl/  
                                                                    www.cda.nl/zeeland/hulst/stantpunten/verkiezingsprogramma/     

...... Gem . Hulst ............ :             D`66                                                       http://d66zeeuwsvlaanderen.nl/    
                                                                                                http://d66zeeuwsvlaanderen.nl/standpunten/                                   
..... Gem . Hulst ............. :             PvdA                                                                         www.hulst.pvda.nl/      
                                                                                                                http://hulst.pvda.nl/nl/standpunten/

...... Gem . Hulst ............ :             Algemeentebelang                                http://algemeenbelanghulst.nl/    
                                                                                                            http://algemeenbelanghulst.nl/?=114 

...... Gem .Hulst ............. :              Groothontenisse                http://groothontenisse.nl/pagies/index.php      
                                                                                   www.groothontenisse.nl/pages/programma2014.php
 
..... Gem . Hulst ............. :              Hulst Anders                                                        www.hulstanders.nl/  
                                                                                                        www.hulstanders.nl/verkiezingen-2014 

..... Gem . Hulst ............. :              Progressieshulst                                           www.progressiefhulst.nl/      
                                                                           www.progressiefhulst.nl/gemeenteraadverkiezingen-2014                                      
..... Gem . Hulst ............. :              VVD                                                                            www.hulst.vvd.nl/  
                                                                                                                     http://hulst.vvd.nl/standpunten/  

..... Gem . Hulst ............. :              GroenLinks                                                    www.hulst.groenlinks.nl/    
                                            
..... Gem . Hulst ............. :              SP                                                                                www.hulst.sp.nl/      
                                                                                                                        http://hulst.sp.nl/programma/   

..... Gem . Hulst ............. :              Jos van Eck                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------ www.veere.nl ---- Gem . Veere .    

...... Gem . Veere .......... :               SGP - C. Unie                                             http://veere.christenuni.nl/     
            http://sgpcuveere.nl/UserFiles/File/2014-01-15_Verkiezingsprogramma_2014-2018_definitief.pdf                    

..... Gem . Veere ........... :               CDA                                                                          www.cdaveere.nl/    
                                       www.cdaveere.nl/upload/custom/DEFINITIEF_verkiezingsprogramma_2014.pdf    
            
..... Gem .Veere ............ :               VVD                                                                           www.vvdveere.nl/    
                                                                                              www.vvdveere.nl/-docs-/58989/download.pdf                                                   

..... Gem . Veere ........... :               PvdA - GroenLinks                               www.pvdagroenlinksveere.nl/  
                                                                www.pvdagroenlinksveere.nl/verkiezingsprogramma-2014-2018              
..... Gem . Veere ........... :               D`66                                                http://walcheren.d66.nl/d66-veere/     
                                                                                                            http://walcheren.d66.nl/standpunten/   
                                                
..... Gem . Veere ........... :               Dorpsb . en Toerisme                                      www.dtveere.nl/home/      
                                                                                                        www.dtveere.nl/verkiezingsprogramma

..... Gem . Veere ........... :               OPAZ  ( nog niet in Veere )                                     http://opaz-partij.nl    
                                                                                             http://opaz-partij.nl/opaz-partij.nl/?page_id=90     

--------------------------------------------------------------------------- www.reimerswaal.nl/gemeente ------ Gem . Reimerswaal .

..... Gem . Reimerswaal .... :           CDA                                                 www.cda.nl/zeeland/reimerswaal/    
                 www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Zeeland/Reimerswaal/verkiezingprogramma_2014-2018.pdf               

..... Gem . Reimerswaal .... :           PvdA                                                           http://reimerswaal.pvda.nl/    
 http://reimerswaal.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/205/2014/02/Verkorte-PvdA-verkiezingsprogramma-2014-2018.pdf               

..... Gem . Reimerswaal .... :           VVD                                                               www.reimerswaal.vvd.nl/  
                                                                                                                       www.reimerswaal.vvd.nl/info/                     
..... Gem . Reimerswaal .... :           CU                                                   http://reimerswaal.christenunie.nl/     
                                                                                               http://reimerswaal.christenunie.nl/page/4208 

..... Gem . Reimerswaal .... :           SGP                                                              www.sgp-reimerswaal.nl/      
                                                                               www.scribd.com/doc/209544645/Verkiezingsbrochure

------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kapelle.nl ----- Gem . Kapelle . 
...... Gem . Kapelle ........ :               CDA                                                                      www.cdakapelle.nl/      
                                                                                                          www.cdakapelle.nl/verkiezingen.php                                         

...... Gem . Kapelle ........ :               PvdA                                                                 http://kapelle-pvda.nl/     
    http://kapelle.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/129/2013/10/Verkiezingsprogramma-PvdA-Kapelle-2014-2018.pdf                         

...... Gem . Kapelle ........ :               VVD                                                                      http://kapelle.vvd.nl/       
                                                                 http://kapelle.vvd.nl/verkiezingsprogramma_2014-2018_20663/                                          

...... Gem . Kapelle ........ :               SGP                                                                      http://sgpkapelle.nl/      
             http://kapelle.sgp.nl/Media/download/6573/VERKIEZINGSPROGRAMMA+SGP+2014-2018.pdf                                      
...... Gem . Kapelle ........ :               CU                                                          http://kapelle.christenunie.nl/      
                                                                                                    http://kapelle.christenunie.nl/page/35903       

..... Gem . Kapelle ......... :               Gemeentebelang  Kapelle                                    www.gbkapelle.nl/   
          www.gbkapelle.nl/verkiezingen-2014/12-verkiezingen-2014/16-verkiezingsprogramma-2014-2019   

------------------------------------------------------------------------------------------- www.borsele.nl/bestuur ----- Gem . Borsele . 
..... Gem . Borsele ......... :              CDA                                                                      www.cdaborsele.nl/    
........................................... www.cdaborsele.nl/Programma%202014-2018.pdf           

..... Gem . Borsele ........ :               PvdA                                                                  http://borsele.pvda.nl/    
......................................... http://borsele.pvda.nl/standpunten/ 

..... Gem . Borsele ........ :               D`66                               http://oosterschelderegio.d66.nl/d66-borsele/  
......................................... http://oosterschelderegio.d66.nl/standpunten-d66-borsele/ 

...... Gem . Borsele ....... :               OPAZ                                                                     http://opaz-partij.nl/     
....................................... http://opaz-partij.nl/opaz-partij.nl/?page_id=84 

..... Gem . Borsele ........ :               VVD                                                                      http://vvd.borsele.nl/     
........................................ http://borsele.vvd.nl/verkiezingsprogramma_15141/             

..... Gem . Borsele ........ :               SGP / CU                                         www.sgp-christenunie-borsele.nl/    
............... www.sgp-christenunie-borsele.nl/images/stories/verkiezingen/verkiezingsprogramma.pdf                                     

..... Gem . Borsele ........ :                Lokaal Borsele                                     www.borsele.net/lokalepartij/          
------------------------------------------------------------------------------------ www.noord-beveland.nl ------ Gem . Noord - Beveland . 
..... Gem . N. Beveland ..... : ....... CDA .......                                    www.cda.nl/zeeland/noord-beveland/  
...... www.cda.nl/zeeland/noord-beveland/actueel/toon/verkiezingsprogramma-cda-noord-beveland/                                                    
...... Gem . N. Beveland ..... : ...... VVD ........                                                   www.vvdnoordbeveland.nl/   
............... www.vvdnoordbeveland.nl/-docs-/6796/download.pdf                               

...... Gem . N . Beveland .... : ...... PvdA .................                                     http://noordbeveland.pvda.nl/                                  http://noordbeveland.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/404/2014/01/Verkiezingsprogramma-2014-2018-PvdA-Noord-Beveland.pdf  

...... Gem . N . Beveland .... : ...... SGP                                                           http://noordbeveland.sgp.nl/ 
........................... http://noordbeveland.sgp.nl/Media/download/8004/Verkiezingsprogramma+SGP+Noord+Beveland+2014-2018+Definitief.pdf                              

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gem . Allerlei !!

*** Spaarpot gemeenten goed gevuld .            spaarpot  gemeenten  Goes .         17 mei 2006  .

                     Gemeenten   zuchten  en  kruinen  nog  wel  eens  als  het om  hun financien  gaat  ,  
                 zeker  als  het  tijd   is  om  de   burgers  weer  een   belastingverhoging   uit  te   leggen  .
             Maar  zelf   zitten   veel    Zeeuwse    gemeenten   toch  nog  redelijk   in  de   slappe   was  .      

                                         Website  ........ :                www.delokalerekenkamer.nl  

    Reserves en voorzieningen Zeeuwse gemeenten .                 (  getallen  in  euro`s  x  1000  ) 
                                                                     2006                      2016            2017 

.......... Borsele ................................. :      20 . 592
.......... Goes ..................................... :      26 . 689
.......... Hulst ..................................... :      12 . 868     
.......... Kapelle ................................. :      10 . 314  
.......... Middelburg ........................... :      88 . 529  
.......... Noord  --  Beveland ............. :        6 . 211    
.......... Reimerswaal ........................ :      15 . 191  
.......... Schouwen  --  Duiveland .... :       31 . 758  
.......... Sluis ..................................... :       21 . 428     
.......... Terneuzen ............................ :       40 . 950  
...........Tholen .................................. :       22 . 638  
.......... Veere ....................................      12 . 142          
.......... Vlissingen ............................ :       16 . 771   
  
...................... www.zeeuwseplanbureau.nl/   
...................... www.dezb.nl/home.html   

...................... www.delokalerekenkamer.nl
...................... www.rekenkamer.nl
...................... www.rekenkamerzeeland.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Omhoog