Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.852 bezoekers 8 leden Log in

3) Miljoennennota 2012 - 2014 Rutte 2


    

................... Miljoenennota  Zeeland ---------------------------------------------------------- 2010 - 2012   

........... Rutte 2                                                                       http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
........... Balkenende                                                    http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende

........... Rijksoverheid                          www.rijksoverheid.nl              www.rijksoverheid.nl/ministeries
........... Rijksoverheid - onderwerpen                                   www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/thema

........... Regering                                                                                   www.rijksoverheid.nl/regering

........... Prinsjesdag                                              www.prinsjesdag2010.nl     www.prinsjesdag2011.nl
........... Prinsjesdag                                                                                         www.prinsjesdag2012.nl

........... Rijksoverheid                                                                            www.rijksoverheid.nl/doe-mee
........... Rijksoverheid                                              www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties  
............Rijksoverheid                                                             www.prinsjesdag2010.nl/miljoenennota 
........... Rijksoverheid                                                                www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Overheid    

........... Rijksoverheid ............. : .......... Financie                       www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin
...........
Rijksoverheid ................ : ......... Algemene zaken            www.rijksoverheid.nl/ministeries/az
........... Rijksoverheid ................ : ......... Economie                         www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez  

........... Rijksoverheid ............. : ......... Onderwerpen                      www.rijksoverheid.nl/onderwerpen  

........... Krediedcrisis .... !! ....... :                                              http://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Miljoenennota

.......... Miljoenennota ..... 2011 - 2012  begroting

.......... Prinsesdag 2012                                                             http://prinsjesdag2012.nl/mijoenennota  
.......... Prinsjesdag 2012                                                                                 http://prinsjesdag2012.nl    

.......... Prinsjesdag 2011               www.prinsjesdag2011.nl           www.prinsjesdag2011.nl/miljoenennota    
.......... Rijksoverheid onderwerpen                                           www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/thema
.......... Rijksoverheid ministeries                                                            www.rijksoverheid.nl/ministeries

.......... Centraal Planbureau                                                                                             www.cpb.nl     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zeeland 

.......... Minder geld uit provinciefonds . 2011 ..... Zeeland krijgt jaarlijks 342 . 000 euro                                                                                                         minder uit het provinciefonds .
 Een onverwachte tegenvaller , we kunnen dit binnen onze eigen begroting wel opvangen .

                 ........ Website .... www.overheid.nl/ministeries            http://provincies.pagina.nl    

......... Geen uitbreiding sluizen voor 2015 .        Uitbreiding van de capaciteiten van de                                                    Volkeraksluizen , de Kreekraksluizen en de Westsluis bij Terneuzen
                                                                                                        is voor 2015 niet aan de orde .

                   ...... Website .... : ....... http://sluizen.pagina.nl        www.schutteveer.nl/index.php   

 www.schutteveer.nl/nieuws/haven-en-vaarwegen/nidi7100-rijkswaterstaat-informeert-naar-toekomst-Volkeraksluizen  

................................................................................. Van Borssele tot de Westerschelde . 
In ruil voor het langer openhouden van de kerncentrale Borssele investeert het kabinet 250 miljoen euro extra in duurzame energie .                                                                                                   www.epz.nl

Voor het eerst opgenomen in het Meerjarenprogramma infrastructuur en Transport ( MIT) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat maar niet nieuw : de aanpak van de blauwalgengroei in het Volkerak -- Zoommeer .                                                                                                                          www.blauwalgen.nl

De aanpak van de N61 tussen Hoek en Schoondijke loopt een jaar vertraging op vanwege nader luchtonderzoek . In 2008 te beginnen met twee rijstroken tussen Hoek en Biervliet .                                       
                                                                                                                 www.luichtonderzoek.nl           
De aanleg van de kanaalkruising bij Sluiskil heeft een jaar vertraging opgelopen en moet nu in 2008 beginnen .                                                                                                               www.sluiskil.nl 
De tunnel moet in 2010 worden opgeleverd .                                               www.sluiskiltunnel.nl

In 2015 moet de steenbekledingen van de dijken langs de Westerschelde en de Oosterschelde weer voldoen aan de veiligheidsnormen  .  911 miljoen euro nodig .
................. Sluiskiltunnel .......... :                                                               www.sluiskiltunnel.nl      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kabinet 2012 - 2013

.................. Wat doet het kabinet in 2012 - 2013             miljoenennota 2012 - 2013

......... Website ......... www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin    www.rijksoverheid,nl/miljoenennota     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..... Aan de jarenlange klachten van schoolbesturen en leraren dat ze overspoeld worden door regels uit Den Haag . In 2007 moeten lasten met eenderde teruggebracht worden .

......... Website .......( onderwijs ) ...... : .............. www.rijksoverheid.nl/minocw ................ www.ocw.nl ......... www.e-studies.nl ........ www.opleidingadvies.nl    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

........ Website ...... ( sociale zaken ) ........ : .......................................................................................................................... www.rijksoverheid.nl/ministeries/sz     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......... Veiligheid . ...... ( 2012 ) ...................................................... Er komen circa 100 extra manschappen voor politie en veiligheidsdienst AIVD . ............. www.aivd.nl

.......... Het kabinet trekt 80 miljoen euro extra uit om veelplegers , die grote aantallen misdrijven plegen , in de cel te houden . ...................................... www.veelplegers.nl

........... De komende jaren is er 120 miljoen euro extra voor vergroting van de veiligheid in de grote steden . ........................................................................ www.ricico.nl

...................................... website ..... : ...... Veiligheidsdienst .... : ..... www.aivd.nl ......... www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk ....... www.startkabel.veiligheid.nl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ...................................... Website .... : ........ www.monumentenzorg.nl ........ www.gehandicap.nl ........ www.belasting.nl .......... www.rijksoverheid.nl/minfin    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gezondheidzorg   

.......... Gezondheidszorg ............................. ( 2012 - 2013 ) ........................................................................................ Buger betaalt meer voor zorg .                  

......................................................................................... Website ........ : ........... www.igz.nl.........www.rijksoverheid.nl/vws ........ www.nvz-ziekenhuizen.nl

.......................................................................................................... www.prinsjesdag2012.nl ......... www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota/effect_op_u/thema`s

...................................................................................................................................................................................... www.startpagina.gezondheidszorg.nl      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koopkracht      

......... Koopkracht ....................................... ( 2012 - 2013 ) ...................................................... www.prinsjesdag2012.nl/effect_op_u/maak_uw_eigen_overzicht          

........................................................... Website.......... : ..... www.rijksoverheid.nl/minfin .............. www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota/effect_op_u/thema`s

........................................................................... Website .......... : .................. www.wrr.nl ............. www.rijksoverheid.nl/regering ........ www.parlement.nl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zorg

........... Zorg . ...................................................................................................................................Er komt een no -- claim in het ziekenfonds van 250 euro .

............................................................................ Website ......... : .......................................................................... www.prinsjesdag.nl/effect_op_u/thema`s        

......... Sociale zaken . ..................................................................................................................................................................De werkloosheid blijft stijgen .

............................................................................ Website  ........ : .............................. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/thema ....... www.prinsjesdag2012.nl           

......... Het kabinet . ............................................. website .......... : ................................... www.rijksoverheid.nl/regering .......... www.rijksoverheid.nl/ministeries 

 

......... Veiligheid . .................................................................................................................... De jacht op veelplegers , die grote schade aanrichten , is geopend .

................................................................................................................................................ Er komt meer geld om onverbeterlijke dieven langer op te   sluiten .

............................................................................ Website ......... : .................................. www.veiligheid.nl ........... www.rijksoverheid.nl/het-kabinet/regeerakkoord                              

.......... Politie . .................................................................. en veiligheidsdienst AIVD worden met honderd manschappen uitgebreid voor het bestrijden van terroristen .  

........................................................................... Website ........ : ........................ www.aivd.nl ...... www.rijksoverheid.nl/ministeries ...... www.prinsjesdag2012.nl   

......... Verkeer . .................................................. Website ....... : ......................................................... www.verkeer.nl ............ www.rijksoverheid.nl/ministeries                

......... Volkshuisvesting . ..................................... Website ...... : ..................... www.rijjksoverheid.nl/onderwerpen/thema ....... www.rijksoverheid.nl/ministeries       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................... Website's ........... : ....... www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota ......... www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties

......................................................................................................................................................................................................... www.rijksoverheid.nl/doe-mee  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Economie

......... Economie blijft achter . .................................................................................................... Bedrijven hebben moeite met concurrentie op exportmarkt  .   

......... Offensief tegen illegale arbeid . ................................................................................. No -- claimregeling patient werkt in de praktijk contraproductief .     

........................................................................................................................................................... Steeds meer zelf betalen in de gezondheidszorg .     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       *****************************************************************************************************************************************************************************

............ De ww wordt alleen maar minder . ......................................................................................... Er zijn 500 . 000 werklozen en dat aantal stijgt nog .                                                         

........................................................................ Als de jonger dan 50 jaar zijn , betekent dit dat zij na afloop van de ww -- uitkering in de bijstand terechtkomen  .    

................................... Werknemers die op de eerste werkloosheidsdag ouder zijn dan 50 jaar , komen na afloop van de ww -- uitkering niet in de bijstand .                       

.................................................................................................... Website ...... :.............. www.rijksoverheid.nl/minez ......... www.rijksoverheid.nl/minfin

................................................................................................................. www.uwv.nl ........ www.cwinet.nl .......... www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Huishouden

............. Huishouden gooit per jaar 13 broden weg . .......... Huishouden .................................. Een huishouden gooit per jaar gemiddeld dertien broden weg .

.................................................................................................. In totaal verdwijnt er per huishouden jaarlijks 110 tot 165 kilo eten en drinken in de vuilnisbak .

................................................................................................................................................................... Dat is zonde van de 330 euro die daarvoor is betaald .               

.......................................................................................................................................... Website ...... : .................. www.nibud.nl ......... www.schulden.nl  

.......... Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud . Drie op de tien huishoudens staan regelmatig of altijd rood , aldus het Nibud . Reden voor   het instituut om met advies te komen die niet alleen goed zijn voor de portemonnee , maar ook voor het milieu .     

...................................................................................................................................................................................... Het gaat om simpele tips als .

................. let beter op de houdbaarheidsdatum van producten en maak het oudste het eerst   op ,

................. bewaar etenswaren op de juiste tempratuur .

................. Water kan het beste in een waterkoker worden gekookt , want dat is goedkoper dan op gas of in een magnetron .

................. Ook op het gebruik van elektrische apparaten valt te bezuinigen . De stand -- by -- stand van elektrische apparaten kosten circa 85 , 50 euro aan energie per jaar .  

................................................................................ Website ........ :........................... www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota/huishoudboekje_van_nederland  

      *****************************************************************************************************************************************************

.......... Tabak . ...................................................................................................................................................... De accijns op tabak gaat fors omhoog .

........................................................ Een paktje sigaretten wordt daardoor 40 tot 50 eurocent duurder . De maatregel levert  de  schatkist  een kleine 500 miljoen euro op .  

......... Geld  provincies . ......................................................................Nieuwe bezuinigingen worden altijd verrekend met het rijksbudget voor provinvies en gemeenten .

....................................................................................................................................... Zij moeten volgens  bronnen in Den Haag samen 350 miljoen euro inleveren .

.......... Prepensioen . ............................................................................................. Het kabinet wil de fiscale steun voor de vut en de prepensioen versneld schrappen .

............................................................................................................................................................................................ Dat levert het rijk 1, 15 miljard euro op . 

......... Huursubsidie . .................................................................................................................Woningcorporaties moeten zelf gaan meebetalen aan de huursubsidie .

.................................................................................................................................................................... Het kabinet verdient daar ongeveer 250 miljoen euro aan . 

   ...... Prestatiebeurs . .................................................... Tienduizenden studenten in gedeelten van het middelbaar beroepsonderwijs moeten hun beurs voortaan lenen .

......................................................................................................................................................... De maatregel zou in  het schooljaar 2004 - 2005 kunnen ingaan .

......... Opbrengst voor de schatkist  .................................. Website ..... : ....... http://mijoenennota.prinsjesdag2012.nl ........ http://belastingplan.prinsjesdag2012.nl 

 ........................................................................................................................................................................... www.rijksoverheid.nl/het-kabinet/regeerakkoord 

 ................................................................................... www.prinsjesdag2010.nl/miljoenennota/huishoudboekje_van_nederland ...... www.rijksoverheid.nl/doe-mee

............... www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota/effect_op_u/thema`s ..................... www.prinsjesdag2012.nl/miljoenennota/effect_op_u/maak_uw_eigen_overzicht

  *************************************************************************************************************************************************************************

 

Omhoog